Til beboerne i Rentemestergården.

Der vil blive udført facaderens fra onsdag den 22-24 april fra 07.00 – 15.00.

Arbejdet omfatter nedrensning af facaderne med højtryk spuling efter der er boret / skåret for altaner / døre.

Der skal derfor være fjernet møbler, krukker mv. på altaner eller stueetagens friarealer foran terrassedørene. All-Remove vil ikke tage ansvar for ikke flyttede inventar som vil blive overspulet med snavset vand. Beboerne har det fulde ansvar for deres ejendele under dette stykke arbejde.

Der bruges hanevand til aftensning af facaderne, dog kan forekomme indtørret brugsvand på ruderne eller på de parkerede biler. Dette er ikke snavset vand.

Alle vinduer og døre vil ikke blive efterpudset. Dette er ejer selv som skal udføre dette hvis ønsket.

Desuden beder vi til at beboerne ikke blander sig i deres arbejde og evt. må hjemmegående beboer bære over med støjen eller arbejder andet sted end hjemme.

Venlig hilsen / Kind regards
 
Simon Bastved
Projektleder
Teknik – Foreninger – Projekter
Telefon  +45 39 46 67 36
Mobil +45 27 90 17 23

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Telefon +45 70 30 20 20
www.deas.dk