Storskraldsrummet lukket

Der har over en længere periode været udfordringer med håndteringen af vores storskrald – både korrekt sortering og tilslutningen til tømning af rummet. Københavns kommune har af sikkerhedshensyn nægtet at tømme rummet og derfor har vi været nødt til at købe ekstern hjælp, hvilket påfører en meromkostning for foreningen.

Som en konsekvens heraf er storskraldsrummet idag blevet lukket. Vær derfor opmærksom på at der IKKE må henstilles ting foran skuret eller i de almindelige skraldeskure. Man skal derfor selv sørge for afskaffelse af storskrald på en genbrugsplads.

https://www.kk.dk/artikel/sortering-af-storskrald