Storskrald

Til Jer der bruger storskraldsrummet.
Som navnet siger er storskrald til STORSKRALD, det er affald, der ikke kan være i dagrenovation (plastik, papir eller metal beholderne). Det er ikke i orden at stille kasser med usorteret affald i storskraldsrummet, løse træstykker skal bundes. Containeren med storskrald ryger i samme hul på for brandingen, som dagrenovations containeren, så bare smid det i dagrenovations containere, bøger skal i papir containeren, vi har ikke en bytte børs, en sådan forefindes på genbrugspladsen under bispebugen.

Vh Filip