Sommerhilsen fra Bestyrelsen

Allerførst tak for en hyggelig fernisering i sidste uge, hvor mange kiggede forbi prøvereposet. Husk det er muligt at aflevere dit evalueringsskema helt indtil den 6. juli i den markerede postkasse i 21A, hvis du vil give din mening tilkende og have indflydelse på det videre arbejde med vores opgange.

Vi planlægger at afholde generalforsamling den 3. september, såfremt COVID-19 situationen holder sig stabil. Så hold aftenen åben; nærmere info og indkaldelse følger.

Vi har, efter at have haft opgaven i udbud, lavet en entreprise aftale omkring udskiftning af de store glaspartier i opgangene. Nu afventer vi en byggetilladelse fra Københavns Kommune, som vi håber vil se hurtigt på sagen trods sommerferie og corona-forsinkelse. 

Porten til P-huset kan nu åbnes med telefonen ved at ringe til 55100081, hvis du har tilmeldt dig. Vi laver en formular for at blive slettet og tilføjet efter ferien.

Det har i det hele taget været en travl tid i vores bestyrelse. Der har været mange ting at følge op på, både omkring den almindelige drift og vedligehold i foreningen, det videre arbejde med at udrulle visionen for Rentemestergården og med mange henvendelser fra beboere. Vi klør på, har holdt ekstraordinært mange møder og prøver at nå det hele, trods den underbemanding vi har i bestyrelsen – uden mulighed for at blive fuldtallige igen, fordi vi ikke kan afholde Generalforsamling. 

Her hen over sommeren vil vi derfor bede om tålmodighed med en evt  længere svartid på henvendelser, da vi også holder ferie fordelt henover sommeren. Husk ved henvendelser at bruge kontaktformularen via hjemmesiden, det er det som fungerer bedst☺

Rigtig god sommer

mvh Bestyrelsen