Prøverepos 2.0

Kære alle

Jeg lovede ved GF at lægge det reviderede farveforslag til opgangene ud her. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viste stor opbakning til at forskønne vores opgange og stor opbakning til at tænke nyt, men selv de fleste positivt stemte, syntes farveholdningen generelt var for mørk; specielt den sorte farve.

Desuden var der bekymring for prisen for træpanel-løsningen. Derfor er der arbejdet videre med en billigere løsning med spartling og maling i stedet, men hvor udtrykket bevares. Mange udtrykte begejstring for kasserne og ønskede at kunne benytte dem til opbevaring; det arbejdes der på at få godkendt.

I det hele taget arbejdes der på at få økonomien i projektet til at gå op, så der kan forventes at der må hakkes en hæl og klippes en tå, i forhold til oplægget. Det vil der blive arbejdet på i gruppen, sammen med BK Consult, som står for udbud og byggestyring. Det vedhæftede oplæg er derfor stadig en skitse, som skal arbejdes på plads, i forhold til praktik og økonomi.

Med venlig hilsen Line, opgangsudvalget.