Ventilatorer over THV 4 og THV 6

Opdatering 27-01-2011
HPFI der var blevet anført som fejlkilde er nu skiftet og der er stadig problemer med ventilator. I øjeblikket snakker elektriker og ventilationsfirma sammen.
Reparationsarbejder medføerer afbrydelse af strømmmen flere gange og dermed tab internet, lys i opgang mv.
VH
Michael

Der bliver kigget på ventilator over THV 4 og THV 6 i morgen onsdag. Der er problemer med at de slår sikringerne.

Derefter virker ventilatorer forhåbentligt igen.

VH

Bestyrelse og Vicevært

Cykelaktion – Oprydning

Så er tiden kommet til at få fjernet ubrugte cykler i Rentemestergården.

Det betyder at alle cykler, anhængere ect., store som små, ude og inde, i cykelkælder, opgange, cykelskurer og p-hus vil blive markeret med
røde strips!
For at skåne miljøet kan disse røde strips lægges ovenpå postkasserne i alle opgange eller i viceværtens postkasse i opgang 19B hvorved de kan genbruges.

De cykler der forsat er markerede efter den 15. FEBRUAR vil blive samlet sammen og afhentet af politiet.

Spørgsmål til dette, henvend dem til viceværten på tlf. 27 13 97 80
vh.
VICEVÆRTEN
Filip Palm Thomasberg

Trykforøgeranlæg

Opdatering 12. januar

Trykforøgeranlægget fik skiftet hele kontrolenheden umiddelbart inden jul og har nu kørt stabilt siden. Dette afslutter forsikringssagen på VVS siden. Hvis du stadig har problemer med vandtryk skal du henvende dig til bestyrelsen via hjemmesiden efter du har gennemgået dine installationer og renset alle filtre i armaturerne.

VH
Bestyrelsen

Hej alle

Seneste nyt er at der kommer en Hollandsk teknikker op og programmerer trykforøgeranlægget forhåbentligt inden jul.

Hilsen Michael

 

Parkeringskort 2012

 

Der er kommet parkeringskort fra Europark for 2012 – Alle skal have to kort (Alm + Gæstekort). I bedes hurtigst muligt hente kortene i opgang RMV 19B hvor de ligger sorteret efter arkitekt lejlighedsnumre. Se venligst dit lejlighednummer på billedet nedenfor.

Trykforøgeranlæg – stadig ikke i orden

Der er stadig problemer med trykforøgeranlægget leveret af Desmi pumper. Desmi har været ude og lave fejlsøgning mange gange men kan ikke finde fejlen. Det er muligt at næste step bliver at få en ekspert i softwaren op fra Holland for at finde fejlen.

Når anlægget kører, så fungerer det altså som det skal.

I mellemtiden er hele bestyrelsen samt viceværten blevet instrueret i at genstarte anlægget, så vi kan have tryk på vandet langt det meste af tiden.

Vi vender tilbage når der er nyt.

Brugsvand (koldt og varmt) i Rentemestergården – Update

Vi har i aften holdt bestyrelsesmøde og har besluttet at give denne 
opdatering på problemerne med brugsvandet (koldt og varmt vand i
vandhanerne). Bland venligst ikke radiatorer ind i denne diskussion,
da det er et komplet andet system.
I forbindelse med udbedring af varmekælderen efter vandskaden har vi
også fået installeret et nyt trykforøgeranlæg (en booster pumpe) som
kan hæve trykket i det varme og det kolde vand, som de fleste nok har
bemærket.

Der har været en række problemer med at få dette anlæg til at fungere
optimalt. Den nedenstående graf viser forløbet efter installation af
trykforøgeranlæg. Der har således været alt for højt tryk i systemet
flere gange, men nu er trykket indstillet til 4 bar, som er det kor-
rekte fremføringstryk. Nu er udfordringen at få anlægget til at funge-
re uden at lave alarm og slå fra. Her er en række initiativer taget.
Der er installeret nyt HPFI relæ og ny software indlæst i trykforøger 
anlægget.
De seneste dages venten på det varme vand har også vist sig at have
en forklaring, nemlig at cirkulationspumpen var slukket. Dette skulle 
nu være fikset.
Planen fremadrettet er således:
1. Få trykforøger anlæg til at fungere konstant
2. Hvis stadig problemer: Undersøge hvor der ikke kommer nok vand ud
   af vandhanerne. Simpel test uden filtre på køkkenhaner som ind-
   berettes i samme stil som radiatorer.
Vi håber i kan stille jer tilfreds med denne plan og i mellemtiden vil
vi opfordre jer til at rense filtre i vandhaner, brusere og blandings-
batterier, da dette alligevel skal gøres før i kan teste vandflowet 
i din/jeres lejlighed.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

STORSKRALDSCONTAINER

STORSKRALDSCONTAINER

Vi får en storskraldscontainer til rådighed

Fredag den 25.November (den kommer inden kl. 18 fre-dag, står her hele weekenden og bliver afhentet igen tirsdag den 29. November )

Vi har rigtig meget stående i det blå skur i “den lille gård” og vi vil derfor opfordre alle, som har stillet ting ind i skuret til SELV at få det transporteret over i containeren, som kommer til at stå i umiddelbar nærhed af det blå skur ud for Rentemestervej 21E. Vil man bruge storskraldsrummet må man også hjælpe med at tømme det.

Vi mødes foran skuret mandag den 28. November kl. 19.00

HUSK at containeren kun må fyldes til kanten, ellers kan vognmanden ikke trække den op på sin bil og at containeren kun må indeholde affald, som hører ind under kategorien storskrald – ”Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald.

Dette inkluderer dog ikke hårde hvidevarer og motoriserede køretøjer samt dele herfra” – sådanne dele bedes I selv sørge for at køre på genbrugspladser i nærheden!

Mvh. Bestyrelsen og viceværten i Rentemestergården 

VVS arbejde 21 oktober

Hej Alle,
Trykforøgeranlæg installeres fredag den 21. oktober og der kan forekomme afbrydelse af både det kolde og varme vand.

Lad venligst være med at tilslutte opvaskemaskine og vaskemaskine kl. 7-15, da de kan komme til at mangle vand.

Dette er også det sidste arbejde fra VVS i forbindelse med forsikringsskaden 2. juli 2011.

Hilsen

Michael

VVS arbejde og varme – opdateret 11. oktober

VVS firmaet er nu næsten færdig efter vandskaden 2. juli.

Det sidste der mangler er et trykforøgeranlæg, som vi give os lidt mere tryk på det kolde og varme vand.

Varmeanlægget har fået opdateret styringen efter vandskaden. Det har aldrig været korrekt tilsluttet, men det er det nu. Der sidder en temperaturføler og måler udendørstemperaturen og ud fra denne temperatur justeres temperaturen i vandet der ledes til radiatorerne. I øjeblikket er vandet således ca. 35 gr. C i fremløb og radiatoren vil blot føles lunken. Når udendørstemperaturen falder yderligere vil fremløbstemperaturen (radiatortemperatur) stige.

hilsen

Michael, Bestyrelsen

Bygning af døgninstution Rentemestervej 40

Kommunen er ved at udføre licitation af projektet på Rentemestervej 40 som vi tidligere er blevet informeret om.

Det forventes der kan være byggestart i slutningen af 2011 eller starten af 2012.

Dette er blot for information.

mvh Bestyrelsen