Strøm igen før kl. 18

Elektrikerne arbejder på højtryk for at tilslutte alle kablerne til vores nye eltavle.

Seneste melding er at de forventer at være færdige før kl 18.

Hilsen Michael

Tak for det store fremmøde i går :-)

Det gik sørme tjept med at få tømt det blå skur, som bagefter blev fejet både på gulv og vægge (mindes ikke at det blå skur nogensinde har været så rent 😉

Det er fedt at bo i Rentemestergården, når så mange (og ikke nødvendigvis altid de samme 😉 giver en hjælpende hånd til foreningen :o))

Bestyrelsen – Line

Storskrald igen, igen…

Denne mail er henvendt til jer, som giver et nap med i aften med tømning af det blå skur:

Den gamle el-tavle ved varmekælderen skal blive stående dér – SIF sørger for at få den fjernet i morgen.

God arbejdslyst 🙂

Bestyrelsen – Line

Sommerferie og storskrald

Go’ søndag morgen.

Husk at det er i morgen at der kommer en container til storskrald.

Da der er rigtig mange beboere, som er på ferie, håber bestyrelsen at jer, som stadig er hjemme i ejendommen, giver et nap med at få tømt det blå skur, som er fyldt “til randen”. Det er kl. 19.00 i morgen, du skal møde op 🙂

Husk at hårde hvidevarer IKKE må komme i containeren!

Fortsat god weekend.

Bestyrelsen – Line Dyris

El midlertidigt afbrudt

Til information,

SIF arbejder på at opsætte en ny midlertidig el tavle. Dette betyder der først vil være strøm igen idag fredag ved 15 tiden. Strømmen blev lukket i dag fredag ved ca. 09.30 tiden.

God weekend til alle.

Mvh
Karsten – bestyrelsen

Vandindtrængen i de enkelte lejligheder

Hej

Hvis du har fået vand ind i lejligheden i forbindelse med skybruddet i lørdags og mener at forsikringen dækker skader forvoldt af dette vand, så bedes du aflevere skriftlig dokumentation i en lukket kuvert i min postkasse (Rentemestervej 21E), senest den 16. juli 2011

Du skal selv skrive en udførlig forklaring på de opståede skader og gerne vedlægge billeddokumentation.

Bestyrelsen sender så disse skadesanmeldelser samlet til ejerforeningens forsikring.

Vær dog opmærksom på at taksator allerede har udtalt at det er tvivlsomt om skader over niveau (dvs. stuelejligheder undtaget) vil blive dækket. Og hvis det er skader forvoldt fordi man har haft åbne vinduer eller døre, så dækker forsikringen heller ikke.

Der er også lang ekspeditionstid på sådanne skadesanmeldelser pga travlhed hos forsikringsselskabet, så jer, der anmelder skader, skal ikke forvente svar fra forsikringen før tidligst om en måned eller to.

På bestyrelsens vegne

Line Dyris, opgang 21E

El – midlertig men normal i lejligheder

Taksator har godkendt planen med midlertidige tavler i kælderen i stedet for dieselgeneratoren. Dette giver lejlighederne fuld strøm tilbage.

Der arbejdes lige nu hårdt på at kunne lave dette inden fredag aften.

Med dette bliver alt forsyning til lejlighederne normaliseret fredag aften / nat.

Den sidste hurdle er nu Dong Energy som skal tilslutte sikringer i transformatorstationen.

Hilsen

Michael

Plan for El, Varmt vand, Internet og TV

Taksator har været idag og besigtige skaderne og vi kan nu sætte gang i de aftalte udbedringere.

Varmt Vand
CG Entreprise kommer i morgen, onsdag, og reparerer vores varmt vands beholder. Der skal skiftes styringsventil til fjernvarme og cirkulationspumpe. I løbet af dagen skulle der så være varmt vand til alle lejligheder.

El
Vi har modtaget tilbud fra SIF/tavleleverandør på levering og opsætning af ny hovedtavle. Dette ligger til godkendelse hos taksator.
SIF udfærdiger tilbud i morgen onsdag på midlertidig tavle til kælder, som vil kunne levere normal strøm til alle lejligheder. Fællesarealer og elevatorer bliver ikke inkluderet før en ny hovedtavle installeres. Denne løsning skal godkendes af taksator og vil derefter kunne installeres hurtigst muligt.

Internet og TV
Beboere har her til aften været kreative og fået sat strøm på underkrydsfelter, så alle skulle have TV og internet nu.