Henstilling fra bestyrelsen omkring opbevaring og affald i opgange

Bestyrelsen gør opmærksom på, at opgange og svalegange er flugtveje og de derfor ikke må benyttes til opbevaring. Der må jf. husreglerne være en måtte og en blomst foran døren til jeres lejlighed intet andet.

Dette inkluderer også placering af affald i opgangene. Ud over at det bestemt ikke højner indtrykket af standarden i vores fælles ejendom så er det også af hensyn til dine naboer, der kan opleve lugtgener og at det kan tiltrække rotter.

Info

Info ang. udskift af indmad på toiletter i Rentemestergården.

Jeg skal i gang med at skifte indmad på toiletter, derfor har jeg brug for adgang til jeres lejlighed.

For at der ikke kommer til at ligge nøgler til alle lejligheder i min postkasse, skal jeg bruge en person fra hver opgang, hvor man kan aflevere sin nøgle, hvis man ikke er hjemme.

Når jeg har navnene på jer, finder vi en dato som passer til jeres opgang og jeg laver et opslag om hvor i skal aflevere jeres nøgle.

Så er det dig der er på barsel eller arbejde hjemme, så kontakt mig. Allerbedst tag en snak med jeres naboer og fin en mulig mand til opgaven.

Jeg vil gerne i gang i næste uge. Fra 3 februar og frem.

Mvh

Viceværten

Filip.

Uddybning af pkt. “Toiletter” i nyhedsbrev

Hej

Jeg kan se at jeg ikke har fået specificeret punktet “Toiletter” godt nok i nyhedsbrevet. Det drejer sig om udskiftning af de bevægelige dele i cisternen. Disse skal udskiftes for at undgå skader grundet tilkalkning.

/Mette – Bestyrelsen

Nyhedsbrev januar 2020

Vi håber at I alle sammen kom godt ind i det nye år. Hermed en samlet opdatering på generelle informationer og status på bestyrelsens arbejde i den seneste tid. Vi har mange jern i ilden både med udførelsen af ”Visionen for Rentemestergården” og daglig drift. Vi har afprøvet at afsætte tid på bestyrelsesmøde med vores vicevært Filip og det gav et godt fælles indblik i hvad der rør sig i foreningen og hvad der ligger af opgaver.

Skader og forsikringpræmie

Vi oplever en stigning i antallet af forsikringsskader og det betyder også en væsentlig stigning i vores præmie. For at undgå at dette fremover er udviklingen kan I selv gøre en række ting

  1. Sæt jer ind i hvor man slukker for vandet i netop jeres lejlighed.  I langt de fleste lejligheder slukker man over loftet, via lemmen i badeværelset. I andre tilfælde sidder hanen i den lodrette forsyningsskakt der er til lejligheden.
  2. Vurder om skaden skal meldes til forsikring. Husk at der er en selvrisiko for jer som ejer på 5.000 kr.  Kontakt Filip så vil han hjælpe med at vurdere om forsikringen skal ind over

Hvis der er nogen i foreningen, som har forstand på forsikring og kan hjælpe med optimering af vores forsikringsdækning så hører vi meget gerne fra jer på bestyrelse@efrentemester.dk.

Generalforsamling

Generalforsamling forventes afholdt 24/3. Nærmere information følger med den officielle indkaldelse. I henhold til vedtægterne er fristen for indsendelse af forslag 15/2. Disse sendes til bestyrelse@efrentemester.dk.

Der ligger meget spændende arbejde forude for bestyrelsen og vi har behov for flere der stiller op og som gerne vil byde ind. Gerne nogen der kan bidrage med kompetencer indenfor projektledelse og økonomi (for at sikre at vi ikke betaler for meget for tingene).

Prøverepos

Prøvereposet i Rentemestervej 21A, 1 sal er ved at blive færdiggjort. Der bliver mulighed for at komme med kommentarer når det er færdigt. Der kommer skema ud så man har mulighed for at byde ind.

Storskraldsrum

Storskraldsrummet er ved at være klar til genåbning. Filip/Viceværten maler en streg på væggen i 120 cm højde. Man må ikke stable over denne højde for så tager de ikke imod pga. arbejdssikkerhed. Filip giver besked når rummet kan tages i brug.

Udskiftning af opgangspartier

Vi afventer byggetilladels,e som blev  sendt december 2019.

Blomsterkummer til trafikbegrænsning

Da vi har fået flere henvendelser omkring blomsterkasser ved Thoravej 4 vil disse blive flyttet så man kan køre ind til TV6 og TV10. Der vil dog fortsat være lukket for gennemkørsel.

P-hus

Der er bestilt udbedring af fuger i p-hus. Vi afventer bedre vejr.

Udskiftning af bevægelige dele på toiletter

Filip sætter sedler op omkring hvornår jeres opgang skal have udskiftet delene i jeres toiletter så I ved hvornår I skal være hjemme (eller aftale med en nabo omkring nøgler).

Hvis man ikke får det skiftet vil en eventuel forsikringssag som følge heraf ikke være dækket under ejerforeningens forsikring.

Navne på dørtelefoner

Filip overtager denne opgave. Hvis sedlen ikke passer så skriv til Filip på vicevaert@efrentemester.dk

Loftsgruppe

Vi havde på bestyrelsesmøde d. 14. januar besøg af loftgruppen. Det forventes at der kommer et oplæg til generalforsamling. Det forventes at 10-15 lejligheder gerne vil deltage i projektet.

Radiatorventiler

Det har vist sig at der ikke er mulighed for at hente besparelse gennem mængderabat ved at gøre det fælles for foreningen så derfor er dette droppet. Vi opfordrer til at man selv kontakter fagmand for at få dem skiftet.

Altanprojektet

Vi har fået information fra altanprojektet. Arbejde påbegyndes uge 7 forventes færdigt uge 19.

Fjernelse af radiator

Til jer der skal have en radiator fjernet/flyttet i forbindelse med altan.

kontakt Christoffersen & Knudsen a/s

Tlf 36722330 husk at sige det er Rentemestergården og referer til Jesper Nielsen

Vh Filip

Indbrudsforsøg

Jeg har i dag Mandag anmeldt et indbrudsforsøg i affaldskuret ved Thoravej 6, hold derfor øje med folk vi ikke kender.

Invitation fra Rentemesterhaven

Vi vil gerne invitere Rentemestergården til Taghavedag hos Rentemesterhaven søndag d. 27 oktober kl 13.

Vi skal luge, lægge løg, drikke kaffe og spise kage. I er meget velkomme til at kigge forbi, se vores taghave og hilse på.

Mvh og på vegne af Taghaveudvalget og bestyrelsen i Rentemesterhaven,
Nikoline

Blade i elevatoren

Der har været nogle nedbrud på elevatoren Thoravej 4-10 og Rentemestervej 10-19B dette skyltes Bla. blade på gulvet, disse blade blokere lysbaren og elevatoren stopper, sikker derfor at der ikke ligger blade på gulvet nå man forlader elevatoren.

Mvh Filip Viceværten.