Til Rentemestervej 19 B

Jeg skal i gang med at skifte skylleventil og bundprop på jeres toiletter, derfor har jeg brug for adgang til jeres lejlighed.

TIRSDAG D.8/9 FRA KL 8-14:00

I kan aflevere jeres nøgle i postkassen VICEVÆRTEN i opgangen

hvis man ikke er hjemme.

Jeg vil også kontoler at jeres emhætter er korrekt monteret, da der er nogle som har emhætter med motor direkte monteret på vores centrale sug.

Mvh.

Viceværten

Filip.

Generalforsamling: ny dato og anderledes end vi gerne ville.

Kære Alle.

Grundet corona og begrænsning i hvor mange vi må forsamles, har DEAS anbefalet os at afholde generalforsamlingen med en stærkt reduceret dagsorden. Det betyder blandt andet, at de stillede forslag desværre ikke kan blive bragt til afstemning. Dog vil vi tilstræbe at afholde Generalforsamlingen 2021 så tidligt på året som vedtægterne tillader, således at de kan stilles der.

Desuden flyttes datoen, grundet travlhed i DEAS, til den 24/9 kl 18:30. Dagsorden følger med indkaldelsen, som udsendes snarest muligt.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Til Rentemestervej 21 A

Jeg skal i gang med at skifte skylleventil og bundprop på jeres toiletter, derfor har jeg brug for adgang til jeres lejlighed.

TIRSDAG D.25/8 FRA KL 8-14:00

I kan aflevere jeres nøgle til

Fia og Peter Ulf Plambløck

Rentemestervej 21A 2. lejl 7

hvis man ikke er hjemme.

Jeg vil også kontoler at jeres emhætter er korrekt monteret, da der er nogle som har emhætter med motor direkte monteret på vores centrale sug.

Mvh.

Viceværten

Filip.

info

Info

Der vil blive lukket for det varmevand D.18/9

imellem 08:00-14:30

der skal laves service på varm vands beholderen.

Vh Filip

Viceværten

Inputs til vores udearealer

Kære alle

Vi har nu fundet en som kan hjælpe os med at konkretisere Mette Borups skitser og ideer for vores legeplads og udearealer. I den forbindelse vil vi gerne inddrage alle, som måtte have ønsker til udearealerne og legepladsen. Er der noget du gerne vil have bevares – en funktion eller en stemning – eller noget konkret du ønsker for vores fællesarealer, så send en mail til Linewatt@efrentemester.dk inden 1/9, så giver vi det videre, så vi får lagt en plan alle kan være glade for.

MVH Bestyrelsen

Sommerhilsen fra Bestyrelsen

Allerførst tak for en hyggelig fernisering i sidste uge, hvor mange kiggede forbi prøvereposet. Husk det er muligt at aflevere dit evalueringsskema helt indtil den 6. juli i den markerede postkasse i 21A, hvis du vil give din mening tilkende og have indflydelse på det videre arbejde med vores opgange.

Vi planlægger at afholde generalforsamling den 3. september, såfremt COVID-19 situationen holder sig stabil. Så hold aftenen åben; nærmere info og indkaldelse følger.

Vi har, efter at have haft opgaven i udbud, lavet en entreprise aftale omkring udskiftning af de store glaspartier i opgangene. Nu afventer vi en byggetilladelse fra Københavns Kommune, som vi håber vil se hurtigt på sagen trods sommerferie og corona-forsinkelse. 

Porten til P-huset kan nu åbnes med telefonen ved at ringe til 55100081, hvis du har tilmeldt dig. Vi laver en formular for at blive slettet og tilføjet efter ferien.

Det har i det hele taget været en travl tid i vores bestyrelse. Der har været mange ting at følge op på, både omkring den almindelige drift og vedligehold i foreningen, det videre arbejde med at udrulle visionen for Rentemestergården og med mange henvendelser fra beboere. Vi klør på, har holdt ekstraordinært mange møder og prøver at nå det hele, trods den underbemanding vi har i bestyrelsen – uden mulighed for at blive fuldtallige igen, fordi vi ikke kan afholde Generalforsamling. 

Her hen over sommeren vil vi derfor bede om tålmodighed med en evt  længere svartid på henvendelser, da vi også holder ferie fordelt henover sommeren. Husk ved henvendelser at bruge kontaktformularen via hjemmesiden, det er det som fungerer bedst☺

Rigtig god sommer

mvh Bestyrelsen

Evaluering af Prøvereposet.

Kære alle.

På torsdag den 25. juni fra kl 20-22 afholder vi som skrevet fernisering på prøvereposet i opgang 21A 1. sal. Festudvalget står for en lille drink i gården.

I alle postkasser vil der inden ferniseringen blive uddelt et evalueringsskema. Et for hver lejlighed. Alle skemaer har fået et nummer fra 1-124, men er derudover anonyme (med mindre man ønsker det og skriver navn på). Husk gerne jeres nummer – det kan være vi får brug for at høre nærmere, hvis nogen er kommet med gode ideer, som det vil være godt at få uddybet.

Medbring skemaet til ferniseringen og udfylde det i løbet af aftenen:-))

Men er man forhindret på torsdag, kan man blot lægge vejen forbi prøvereposet en dag det passer, udfylde skemaet og lægge det i den markerede postkasse i opgang 21A, st. lejl 3, Watt. Senest den 6. juli.

Vi glæder os til at høre jeres tilbagemeldinger, ris, ros og gode ideer.

Vel mødt

MVH bestyrelsen

Indbydelse til fernisering af prøverepos.

Kære Alle.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 25. juni kl 20-22.

Kom forbi til et glas i gården trakteret af festudvalget og gå i Corona-afmålte hold op og kig på prøvereposet. Alle får via et lille spørgeskema mulighed for at kommentere på helheden og detaljerne på reposet, så vi via alles input får en fornemmelse af, hvad der evt skal justeres og laves anderledes. Og hvad der bare fungerer rigtig godt:-))

Vi ses

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kære Alle

Husk at det i følge vores vedtægter ikke er tilladt at bore huller i og montere noget på facaden i Rentemestergården.

Angående Generalforsamlingen: Vi afventer den næste udmelding fra Regeringen om hvor mange der må forsamles, før vi forhåbentlig snart kan afholde vores årlige Generalforsamling. Vores vedtægter giver ikke mulighed for at afholde den digitalt.

Mvh og God Pinse

Bestyrelsen