Husk at lukke dørene

Når det blæser! Husk at kontrollere at dørene lukker, denne er på svalegangen Thoravej 6
Go`weekend

Vh Filip Viceværten

Ang. Dagrenovation

Grundet strejke er der ikke blevet tømt affald. Hvis containeren er fyldt, skal i stille jeres affald i sorte sække.
Vh. Filip viceværten

Farligt affald!!

Så er sikkerheds skabet til farligt affald kommet,
det er blevet opstillet i p-huset til højre for porten.

Man kan kun stille farligt affald om onsdagen og KUN om onsdagen. Stil det foran skabet, så skal jeg sørge for at det bliver sorteret og stillet det ind i skabet, senest torsdag.

Go weekend.
Vh. Filip

https://www.kk.dk/artikel/sortering-af-farligt-affald

Spørgsmål til ovennævnte er i velkommen til at kontakte mig på 27139780

Vh. viceværten Filip

Nyhedsbrev Januar 2019

Så nåede vi et nyt år og med det også årets første nyhedsbrev fra bestyrelsen. Vi vil starte med at ønske jer alle god jul og godt nytår.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 7/1-2019 blev der afholdt (endnu en) ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene omkring store altaner og frasalg af loftsrum blev endeligt vedtaget.

 

Ordinær Generalforsamling 2019

Vi nærmer os den ordinære generalforsamling. Overvej derfor om du brænder inde med projekter eller idéer som skal lægges op til foreningens godkendelse i 2019 så vi kan sigte mod at nedbringe mængden af ekstraordinære generalforsamlinger i 2019 da disse både er tidskrævende og koster foreningen penge. Forslag, gennemarbejdede og med budget, indsendes hurtigst muligt dog senest 15/2-2019.

 

Brikløsning

Vi er klar til at bestille, men giver jer en sidste chance for at melde ind hvis I ønsker mere end de 3 brikker som udleveres per lejlighed eller at tilkøbe løsning til egen hoveddør. Bestillingsskema er tilgængeligt her*

Den endelige frist for bestilling er på tirsdag d. 15/1 2019


Parkeringsbøder i forbindelse med årsskifte

Som diskuteret på den ekstraordinære generalforsamling i mandags har p-vagterne været rimelig offensive med bøder i forbindelse med årsskiftet. Derfor kontakter vi selskabet for at finde en løsning omkring bedre håndtering ved overgange 2021/2022.

 

Vicevært i udbud

Vi forventer at sende vores vicevært-funktion i udbud til 3 parter (inkl. den eksisterende) inden for de næste par måneder.

 

Snerydning og salt

Jf. opslag på hjemmesiden leder bestyrelsen med lys og lygte efter nogen, der kan varetage snerydningen. Men oftest (5 selskaber kontaktet) så vil disse firmaer kun lave aftaler i forbindelse med vicevært overdragelse. Vi arbejder på en løsning hurtigst muligt. I mellemtiden er der stillet sneskovl, kost og salt i opgangene. Vi hører gerne fra jer, hvis I har relevante kontakter.

 

Vision for modernisering af opgange

Vi har i samarbejde med arkitekt Mette Borup taget hul på udformning af en vision for modernisering af vores opgange. Dette vil blive præsenteret på generalforsamling i marts..

 

Vandhaner på tagterrasser

Der installeres frostfri vandhaner på alle tagterasser både af hensyn til brandsikkerhed og for at gøre det nemmere at vedligeholde vores “hængende haver” i opgangene.

 

Film på vinduer i 19A

Som et led i rækken af tiltag mod indbrudssikring har vi på opfordring fra nogle beboere lavet et forsøg med etablering af film på vinduespartiet i RMV 19A så man ikke kan se ind i opgangen.

 

Skiltning i skraldeskure

Der er blevet opsat skilte ved skraldeskurene uden glascontainer vedr. glasaffald. Glas og flasker skal i flaskecontaineren i store gård på Thoravej eller i den offentlige container på Frederiksborgvej ved Cafe Sirius.

Snerydning og salt

Bestyrelsen leder med lys og lygte efter nogen der kan varetage snerydningen. Men oftest (5 selskaber kontaktet) så vil disse firmaer kun lave aftaler i forbindelse med vicevært overdragelse. Vi arbejder på en løsning hurtigst muligt. I mellemtiden er der stillet sneskovl, kost og salt i opgangene.

Hvis nogle har kontakter til et selskab hører vi gerne fra jer.

Bestyrelsen

Farligt Affald

Jeg har i dag holdt møde med Københavns kommune afd. nem affald.
Vi talte om farligt affald, der er nu blevet lavet en aftale omkring bortskaffelse af farligt affald.
Jeg har lagt en brochure i jeres postkasser, hvor der står hvad farligt affald er.
Der kommer to sikkerheds skabe til farligt affald, de vil blive opstillet i
p-huset til højre for porten.
Man vil så kunne stille farligt affald om Onsdagen og Kun om onsdagen, foran skabene, så vil jeg stille det ind i skabene om Torsdagen.
Skabene kommer om ca. 14 dage.
Spørgsmål til ovennævnte er i velkommen til at kontakte mig på 27139780

Vh. viceværten Filip

Viceværten åbner opgangsdøre for Radius

Som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling her til aften (hvor begge forslag i øvrigt blev stemt igennem) har viceværten lovet at åbne op for Radius, som skal installere nye målere. Derfor behøver I ikke selv være hjemme til at lukke op selvom I har fået meddelelse om dette per brev.

NB! Hvis man har en lejlighed med “teknikrum” skal dette selvfølgelig ryddes op så der er plads til at de kan arbejde og det skal åbnes så der er adgang.

Nøglebrikker link til bestillingsskema – Frist 15/12 2018

Som I forhåbentlig alle er opmærksomme på, på baggrund af nyhedsbrevet og opslag i opgangen vil der i starten af det nye år blive opsat den nye nøglebrikløsning på alle adgangsdøre, P-hus og cykelkælder. De vil også gælde på de fremtidige cykelskure.

Som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling i sidste uge er det tanken at vi starter på en frisk i forhold til antallet af mennesker, der har adgang til vores ejendom. Derfor bedes i overveje og begrænse mængden af nøglebrikker til dem I reelt har brug for.

Hver lejlighed får udleveret 3 nøglebrikker. Hvis du ønsker at bestille flere brikker, så er nummer 4 og 5 gratis og derefter koster hver brik 50 kr. De bestilles via linket længere nede i dette opslag.

Brikkerne kan kodes til kun at virke i specifikke områder – fx behøver jeres rengøringsdame ikke nødvendigvis have adgang til P-hus og andre opgange end jeres egen. Dette specificeres i forbindelse med bestilling.

Det er desuden muligt at tilkøbe brikløsning til jeres private hoveddør jf. tidligere opslag. Dette bestilles sammen med ekstra nøglebrikkre og du vil blive kontaktet af låsesmeden for at bekræfte din bestilling.

For at lettet administrationen har vi udformet et online skema til bestilling af nøglebrikkerne. Skema er tilgængeligt her*

Frist for bestilling er 15/12 2018

*Hvis linket ikke virker er det her i fuld længde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf90JhR_4YmWPl0TDgyZWdFrqPpkWI_mTffPTtE-toi_M8P6A/viewform

Nyhedsbrev November 2018

Generalforsamlinger

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes d. 6 dec. kl 20 i RMV 19B , 2. sal. Vi skal behandle to forslag vedrørende ændringer til de ekstra store altaner (Ikke alm. og dobbelt altaner) og inddragelse af loftsrum. Forslagene ligger på hjemmesiden http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/

Ordinær Generalforsamling afholdes 21. marts 2019. Forslag – veldokumenterede og med budget – sendes til bestyrelsen gennem kontaktformularen på hjemmesiden senest 15. februar 2019.

 

Projekter i bestyrelsen

Cykelskur til ladcykler, udskiftning af vinduer i lejligheder og opgange går trægt grundet travlhed i branchen. Bestyrelsen er fortsat i dialog med Gaihede omkring byggetilladelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud

Nøglebrikker. Vi er igang med den endelige dialog og planlægning med leverandøren. Hver lejlighed kan få op til 3 nøglebrikker. Hvis der er behov for flere brikker, så meddel venligst dette til bestyrelsen.

Brikkerne er tiltænkt ejendommens beboere – jf. vores udfordringer med tyveri fra opgange. Det vil være muligt at bestille en speciel brik til adgang for rengøring etc. som kan styres til kun at virke i et bestemt tidsinterval, ugedag og opgang. Der bliver endvidere mulighed for at tilkøbe brikløsning til egen hoveddør.

Der er to mulighede for lås til egen hoveddør, der er tale om en offline løsning, hvor kun ejeren selv har adgang.

Lejlighedsdøre uden tastatur: Pris 5.250 kr.

https://shop.assaabloyopeningsolutions.dk//ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=76175&productId=431775&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-24&langId=-24&top_category=&itemId=431775&parent_category_rn=&storeId=10201

Lejlighedsdøre med tastatur: Pris 5.750 kr.

https://shop.assaabloyopeningsolutions.dk//ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=76323&productId=1303239&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-24&langId=-24&top_category=&itemId=1303239&parent_category_rn=&storeId=10201

Viceværten vil stå for administration af brikkerne til opgangene. Skiftet sker i starten af det nye år. Tilbagemelding vedr. køb af brikløsning til egen hoveddør, så skal ske senest 15/12-2018 og herefter bestiller vi.

Arkitekttegninger. Vi har fra arkitektfirmaet, der stod for tegnearbejde med transformationen af bygningen tilbage i 2006, rekvireret de originale tegninger i DWG filformat. Disse er lagt på hjemmesiden.


Generel Information

Notifikationer på hjemmesiden har været nede, men er fikset. Dog har vi udfordringer med at få inkluderet et direkte link til opslaget, men det burde være fikset nu (testes i forbindelse med publisering af dette nyhedsbrev).

Glasaffald må ikke henstilles i skraldeskure, vores flaskecontainer findes i skraldeskuret på Thoravej i Store Gård. Alternativt kan man benytte den offentlige flaskecontaineren på hjørnet af Frederiksborgvej/Rentemestervej.

Loftsrum. Projektgruppen har afholdt info/sparringsmøde med Gaihede for alle interesserede 3. sals lejligheder og der er fremstillet forslag til den ekstraordinære generalforsamling.

Elevator i RMV 19B er i stykker. Det er motoren som er gået. Reparatøren er på sagen. Vi har henstillet til at de næste gang opsætter bedre skiltning med information til berørte beboere.

Nyt til fællesarealer. Fugerne på øverste dæk i P-huset er blevet repareret for at undgå nedsivning.

Arealet mod Rentemesterhaven begynder at tage form. Bedene er nu blevet beplantet og der er lukket for gennemkørsel med blomsterkummer indtil der kommer pullerter.

Der er lavet en række tiltag for at øge trygheden på vores fællesarealer. Dette inkluderer belysning på arealet mod Rentemesterhaven. Der vil ligeledes blive opsat kameraer til overvågning i cykelkælderen. Forslag om yderligere overvågning af fællesarealer vil blive fremsat på den ordinære generalforsamling.

Parkeringskort 2019/2020 kan hentes i RMV 19B stuen. Vær opmærksom på at det er P-kort for 2019/2020. Parkeringskort ligger under lejlighedsnummer, som står på nøglerne og der er ophængt en tegning over lejligheder og numre. Husk at få kortet monteret efter nytår.

 

Sociale Arrangementer

Nogle beboere tog initiativ til et hyggeligt halloween arrangement til stor glæde for ejendommens børn.

Det er dejligt med den slags initiativer, og man er velkommen til at søge bestyrelsen om midler til en fastelavnstønde til Fastelavn eller lignende.

Ekstraordinær Generalforsamling 6. December 2018

Der afholdes Ekstraordinær Generalforsamling torsdag d. 6 december 2018 kl. 20 på Rentemestervej 19B, 2 sal.

DEAS har udsendt indkaldelser per brev og e-Boks. Hvis I ikke allerede har modtaget et fysiske brev bør det lande i jeres postkasser snarest.

Vi skal igennem følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forslag

Forslag 1:

Altanudvalget stiller forslag om ændring af de store altaner. Se forslaget på foreningens hjemmeside (http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/)

Forslag 2

Der stilles forslag om frasalg af de uudnyttede loftsrum til de 3. sals lejligheder, som ønsker at udvide deres lejlighed med en ekstra etage til etablering af beboelse og private tagterrasser. Forslaget blev drøftet på den ordinære generalforsamling d. 20. marts 2018, men blev ikke sat til afstemning, da det ikke var fyldestgørende. Se nyt forslag på foreningens hjemmeside (http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/).

Forslagene kræver kvalificeret flertal, det er derfor vigtigt at aflevere en fuldmagt, hvis man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Referat af mødet lægges på på foreningens hjemmeside http://efrentemester.dk

Venlig Hilsen

Bestyrelsen