Orientering til medlemmer omkring afvikling af ordinær generalforsamling 24. september 2020 kl. 18.30 på Café Kant

Følgende retningslinier er nødvendige grundet COVID-19:

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er pt. gældende ved afholdelse af møder i København og omegn. Der kan således alene ud over bestyrelsen og administrator fysisk deltage ca. 40 personer, hvorfor medlemmer der ønsker fysisk at deltage skal tilmelde sig på formularen senest 24. september 2020 kl. 12.00.

Medlemmer der ønsker at deltage online i stedet samt medlemmer der tilmelder sig, hvor den fysiske kapacitet (40) er reserveret, vil modtage links til brug for deltagelse på mødet. Til information vil dette foregå via Zoom.

Torsdag d. 24. september 2020 kl. 17.30 – 18.00 vil medlemmer der er tilmeldt online og ønsker dette, kunne teste at forbindelsen til mødet kan opnås.

Der ligges ligeledes link til generalforsamlingen på hjemmesiden, men vi beder alle respektere at det er dem der har hentet stemmesedler der har taleret.

Afvikling af selve generalforsamlingen:

Medlemmer der deltager fysisk vil blive placeret i fysisk passende afstand under hensyn-tagen til COVID-19. Alle medlemmer bedes sørge for at spritte hænder af inden deltagelsen i generalforsamling og evt. bære mundbind. Medlemmer vil blive krydset af når de møder fysisk frem. Mød venligst frem i passende tid og husk afstand når der tjekkes ind.

Medlemmer der deltager online skal inden mødets start afhente afstemningsblanket ved sandkassen i store gård. Dirigenten vil under afvikling af generalforsamlingen meddele, når og hvilken stemmeseddel der skal anvendes. Denne skal efterfølgende i udfyldt stand ligges ned i postkasse i store gård, hvorefter stemmer vil blive optalt. Det samlede resultat vil efterfølgende blive meddelt alle og ført til referat.

For at forebygge smitte bedst muligt opfordrer bestyrelsen endvidere til, at generalforsam-lingen afholdes stringent og at diskussioner, oplæg og punkter på dagsordenen generelt holdes på et minimum, således at vi hurtigst muligt kommer igennem dagsordenen.

Med venlig hilsen

EF Rentemestergården

Bestyrelsen bestyrelse@efrentemester.dk