Opgangspartier Opdatering 2

Rentemestervej 19B

Alle funktioner er nu etableret i Rentemestervej 19B igen.
Det har vist sig at der er ulovlige installationer i eltavlen, så der er strøm på nogle ledninger selvom HPFI relæet er slået fra. Dette bliver lovliggjort i denne uge og de andre opganges installationer tjekkes. Dette har resulteret i en af teknikkerne fik stød under installationen, men er OK.

Bagdøren i Rentemestervej 19B er installeret. Der mangler blot en programmering af eldørlukkeren og korrekt el tilslutning. Der vil i denne uge ikke være adgang fra gården til Rentemestervej 19B, da dørpumpen skal færdig installeres. Vi har rotter i gården og døren må derfor ikke holdes åben. Man kan benytte elevatoren med nøgle i RMV 19B.

Rentemestervej 19A

Arbejdet i Rentmestervej 19B starter mandag den 18. januar. Der vil være begrænset adgang og Thoravej 10 må bruges til adgang.

Vi forventer at kunne færdiggøre langt størstedelen af arbejderne i denne opgang på 14 dage – Der vil blive noget larm, så sørg for at tage de nødvendige forholdsregler. Det er aftalt der kan arbejdes fra 07:00 – 17:00.

Cykelkælder og brikker til beboere

Senest Fredag den 22 januar installeres briklås på cykelkælder. Alle resterende beboere modtager også brikker til opgange senest fredag den 22 januar.