Opdatering vedrørende opgangsdøre og vinduer

Kære alle,

Bestyrelsen har nu fået gennemgået alle opgangsdører- og vinduer. Alt er blevet justeret, termostaterne er blevet installeret og alle fejl rettet. 

Vi har i en længere periode, allerede efter første “overlevering” forsøgt at få samlet alle parter, men det har vist sig at være en større udfordring end ventet. 

Der ligger nu en klar aftale om at når der opstår fejl skal de udbedres med det samme. Vi er nu i tæt dialog med elektrikeren og vores faste kontaktperson er Nikolai som nogen er af jer formodentlig har mødt.

Man fejlmelder bestyrelsen: bestyrelse@efrentemester.dk Brug venligst ikke facebook til at fejlmelde.

Se venligst nedenstående referat fra gennemgangen:

Tilstede ved gennemgangen var:

  • Lars – Eilar Thomsen
  • Lars – Installatøren
  • Filip – Vicevært
  • Alexander – Bestyrelsen
  • Martin – Gaihede.

Lars – Installatøren gennemgik kort, hvordan styreenhed til vinduesopluk fungere samt udleverede manual til Filip i papir.  Det blev aftalt at den fremsendes digitalt også.

Lars – Eilar Thomsen udleverede ”brikker” til Filip, der kan monteres bag betjeningsknapper så der ikke utilsigtet kan ændres på indstillinger.

Det er aftalt at styreenhed placeres på bagvæg ved elevator i en højde af 180cm.

Styreboks indstilles til nedenstående værdier.

  • Vindhastighed sættes til 6m/s.
  • Indvendig temperatur 20 grader.
  • Udvendig temperatur 5 grader.

Mulighed for at etablere dørtryk for åbning af døre i opgang 19a, 19b og 14 blev drøftet, grundet at når der børn, anvender repos til leg går dørene op og giver adgang til trafikeret vej.

Der blev også drøftet, hvorvidt der skal monteres dørhåndtag/knop udvendigt på døre, bestyrelsen vender tilbage vedr. ovenstående.

De bedste hilsner 

Bestyrelsen Rentemestergården 

Kh Alexander 😊