Nyhedsbrev Sommer 2019

Nyhedsbrev Juli 2019

Bestyrelsen siden sidst
Siden sidst har vi i EF Rentemestergården haft både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. På begge generalforsamlinger blev der stemt ”ja” til bestyrelsens vision for Rentemestergården, det er vi i bestyrelsen meget glade for, og der er allerede igangsat arbejder i den forbindelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Michael som formand og Mette som sekretær/næstformand.
Bestyrelsesmedlemmer holder sommerferie indtil 20. august, så der kan forventes længere svartider på spørgsmål lige pt.
Vision for Rentemestergården
Arbejdet vedrørende visionen på opgangene er skudt i gang med indhentning af lysberegning, brandnotat, loftplan og opdateret tilbud fra entreprenøren.
Myndighedsbehandling af opgangene og facader som helhed er under udarbejdelse og fremsendes til kommunen hurtigst muligt.
Projektgennemgangsmøde med entreprenørerne vedr. opgangspartierne og efterfølgende verificering af tilbudsprisen og kontrahering med den valgte entreprenør.
Skraldeskure
Der kommer dørpumper på skraldeskurene
Mht. storskraldsrummet afventer vi den nye dør og tilretning af rummet, før rummet kan genåbne. Først der kan det benyttes igen – så de der allerede har stillet ting dernede bedes fjerne det omgående.
Elevatorer
Der har været sabotage af en af elevatorerne, der var sat et klistermærke på lysbåndet. Til info koster det 6.100 kr. fra den fælles kasse at få elevatoren til at køre efter sikkerhedsforskrifterne igen. Så lad være med det.
Tagterrasser
Der er kommet nye borde og stole til tagterrasserne (2 borde og 16 stole per terrasse). Tak til de der gav en hånd med at få det til at lykkes.
Socialt
Fællesarealer er til brug for alle. Man kan godt advare om at man regner med at bruge gårde eller tagterrasser til fødselsdag eller lign., men ikke forvente at andre holder sig væk.
Sommerfest 7/9 – mere info følger fra socialt udvalg.