Nyhedsbrev November 2018

Generalforsamlinger

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes d. 6 dec. kl 20 i RMV 19B , 2. sal. Vi skal behandle to forslag vedrørende ændringer til de ekstra store altaner (Ikke alm. og dobbelt altaner) og inddragelse af loftsrum. Forslagene ligger på hjemmesiden http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/

Ordinær Generalforsamling afholdes 21. marts 2019. Forslag – veldokumenterede og med budget – sendes til bestyrelsen gennem kontaktformularen på hjemmesiden senest 15. februar 2019.

 

Projekter i bestyrelsen

Cykelskur til ladcykler, udskiftning af vinduer i lejligheder og opgange går trægt grundet travlhed i branchen. Bestyrelsen er fortsat i dialog med Gaihede omkring byggetilladelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud

Nøglebrikker. Vi er igang med den endelige dialog og planlægning med leverandøren. Hver lejlighed kan få op til 3 nøglebrikker. Hvis der er behov for flere brikker, så meddel venligst dette til bestyrelsen.

Brikkerne er tiltænkt ejendommens beboere – jf. vores udfordringer med tyveri fra opgange. Det vil være muligt at bestille en speciel brik til adgang for rengøring etc. som kan styres til kun at virke i et bestemt tidsinterval, ugedag og opgang. Der bliver endvidere mulighed for at tilkøbe brikløsning til egen hoveddør.

Der er to mulighede for lås til egen hoveddør, der er tale om en offline løsning, hvor kun ejeren selv har adgang.

Lejlighedsdøre uden tastatur: Pris 5.250 kr.

https://shop.assaabloyopeningsolutions.dk//ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=76175&productId=431775&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-24&langId=-24&top_category=&itemId=431775&parent_category_rn=&storeId=10201

Lejlighedsdøre med tastatur: Pris 5.750 kr.

https://shop.assaabloyopeningsolutions.dk//ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=76323&productId=1303239&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-24&langId=-24&top_category=&itemId=1303239&parent_category_rn=&storeId=10201

Viceværten vil stå for administration af brikkerne til opgangene. Skiftet sker i starten af det nye år. Tilbagemelding vedr. køb af brikløsning til egen hoveddør, så skal ske senest 15/12-2018 og herefter bestiller vi.

Arkitekttegninger. Vi har fra arkitektfirmaet, der stod for tegnearbejde med transformationen af bygningen tilbage i 2006, rekvireret de originale tegninger i DWG filformat. Disse er lagt på hjemmesiden.


Generel Information

Notifikationer på hjemmesiden har været nede, men er fikset. Dog har vi udfordringer med at få inkluderet et direkte link til opslaget, men det burde være fikset nu (testes i forbindelse med publisering af dette nyhedsbrev).

Glasaffald må ikke henstilles i skraldeskure, vores flaskecontainer findes i skraldeskuret på Thoravej i Store Gård. Alternativt kan man benytte den offentlige flaskecontaineren på hjørnet af Frederiksborgvej/Rentemestervej.

Loftsrum. Projektgruppen har afholdt info/sparringsmøde med Gaihede for alle interesserede 3. sals lejligheder og der er fremstillet forslag til den ekstraordinære generalforsamling.

Elevator i RMV 19B er i stykker. Det er motoren som er gået. Reparatøren er på sagen. Vi har henstillet til at de næste gang opsætter bedre skiltning med information til berørte beboere.

Nyt til fællesarealer. Fugerne på øverste dæk i P-huset er blevet repareret for at undgå nedsivning.

Arealet mod Rentemesterhaven begynder at tage form. Bedene er nu blevet beplantet og der er lukket for gennemkørsel med blomsterkummer indtil der kommer pullerter.

Der er lavet en række tiltag for at øge trygheden på vores fællesarealer. Dette inkluderer belysning på arealet mod Rentemesterhaven. Der vil ligeledes blive opsat kameraer til overvågning i cykelkælderen. Forslag om yderligere overvågning af fællesarealer vil blive fremsat på den ordinære generalforsamling.

Parkeringskort 2019/2020 kan hentes i RMV 19B stuen. Vær opmærksom på at det er P-kort for 2019/2020. Parkeringskort ligger under lejlighedsnummer, som står på nøglerne og der er ophængt en tegning over lejligheder og numre. Husk at få kortet monteret efter nytår.

 

Sociale Arrangementer

Nogle beboere tog initiativ til et hyggeligt halloween arrangement til stor glæde for ejendommens børn.

Det er dejligt med den slags initiativer, og man er velkommen til at søge bestyrelsen om midler til en fastelavnstønde til Fastelavn eller lignende.

Skriv et svar