Nyhedsbrev fra bestyrelsen – Oktober 2018

Sikkerhed mod indbrud

Vi oplever i foreningen udfordringer med tyveri af ladcykler og andre effekter.

Effekter i opgangene

Politiet henstiller til at den bedste måde at undgå tyveri fra vores opgange er at fjerne interessante genstande.

Der har siden 2006 stået i husorden at cykler ikke skal henstilles i opgangene. Dermed handler man i ond tro mod foreningens husorden, hvilket også kan give udfordringer med dækning via privat indboforsikring.

Bestyrelsen anerkender manglende evne til at forhindre indbrud og tyveri i cykelkælder, hvilket er en af grundene til at problemet har spredt sig til hele ejendommen.

Som det fremgår længere nede er der allerede igangsat en række initiativer for at stoppe indbrudsbølgen i vores opgange. Det er dog vigtigt for bestyrelsen at understrege vi er en ejerforening og bor i et fællesskab. Derfor er alle nødt til at handle via de formelle kanaler, altså fremsætte konkrete budgetterede forslag gennem generalforsamlinger og respektere fællesskabets godkendelse af disse uanset om man er enig.

Hasperne på alle yderdøre er blevet fjernet for at undgå at de står åbne, og der dermed er fri adgang til opgangene.

Videoovervågning undersøges i samarbejde med professionelt firma. Når der haves tre tilbud vil der blive fremsat forslag på generalforsamlingen i marts 2019.

Elevator i RMV 19B har kunnet tilkaldes til gården uden at ringe op til en lejlighed. Elektriker er bestilt til at fjerne denne funktion. Alle elevatorer med direkte adgang til gaden kan sendes ned via dørtelefonen ved at trykke på 5 (ligesom man åbner døren ved at trykke på 7).

 

Projekter i bestyrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes inden for kort tid. Hovedpunktet vedrører altaner, men det er muligt at indsende andre forslag. Disse – veldokumenterede og med budget – sendes til bestyrelsen.

Cykelskur til ladcykler Der er ved at blive indhentet byggetilladelse til dette, da vi i princippet ikke må fjerne mere fællesareal. Skur ved RMV21E vil kræve at plads nr. 1 nedlægges og bestyrelsen vil i nærmeste fremtid gå i dialog med ejeren af denne plads.

Vinduer i lejligheder og store vinduespartier i opgange pågår dog lidt trægt grundet travlhed i branchen. Bestyrelsen har lavet aftale med Gaihede omkring udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud

Nøglebrikker Der arbejdes fortsat på en løsning.

Arkitekttegninger. Vi har fra arkitektfirmaet, der stod for tegnearbejde med transformationen af bygningen tilbage i 2006, rekvireret de originale tegninger i DWG filformat. Disse vil blive lagt på  hjemmesiden så snart vi har fået dem.

 

Generel Information

Emfang/emhætter. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må tilsluttes emfang/emhætte med motor til udsugningen, da der er tale om centralsug, hvor suget bliver forstyrret hvis der tilsluttes noget der suger. Konsekvensen er at der bliver blæst em og mados ind i de andre lejligheder. I værste tilfælde vil en evt. brand også kunne sprede sig gennem systemet.

Ejendomsforsikring stiger. Grundet de mange vandskader vi har haft i foreningen er der varslet en stigning fra kr. 130,000,- til kr. 160,000,- Det er derfor vigtigt alle prøver at forhindre yderligere skader.

Loftsrum. Projektgruppen er i gang med det indledende arbejde og har sendt nyhedsbrev til alle der har vist interesse i projektet. Der indkaldes til info/sparringsmøde med Gaihede for alle interesserede 3. sals lejligheder snarest.

Nyt til fællesarealer. Der er kommet flere borde/bænke-sæt i gårdene. Der kommer også nye møbler til tagterrasserne, men vi venter med at bestille til foråret.

 

Sociale Arrangementer

Sommerfest blev afholdt i slutningen august. Arrangementet var vel afholdt og bestyrelsen takker festudvalget for det gode arbejde og glæder os til næste arrangement.

Kunst i P-hus. Der har også været kunstarrangement i P-huset. Bestyrelsen beklager meget den sene udmelding. Det endte med et fint arrangement, hvor kunstens råhed passede godt ind i vores rustikke P-hus.

Skriv et svar