Nyhedsbrev April 2019

Nyhedsbrev April 2019

Der har været lidt stille på nyhedsfronten da vi har haft travlt i bestyrelsen og har prioriteret at bruge vores kræfter på udbud af vinduer/opganspartier og indkomne spørgsmål som vi får en hel del af.

 

Ordinær Generalforsamling 15/5 2019 kl. 19 i Store Gård

Vi nærmer os den ordinære generalforsamling og I vil inden længe modtage indkaldelse fra DEAS. Vi har i år som et forsøg valgt at holde generalforsamlingen i teltet i Store Gård. Den primære årsag er, at vi ønsker at sikre en høj deltagelse og deraf indflydelse for beboere og så sparer vi samtidig omkostningen til leje af DEAS’ lokaler. Vi er i dialog med fællesskabsudvalget om at stable et socialt arrangement på benene når nu teltet alligevel skal sættes op.

På mødet vil arkitekt Mette Borup fremlægge visionen for istandsættelse af ejendommen, der ud over nødvendigt vedligehold løfter udtrykket til at være mere tidssvarende og indbydende. Vi håber at se så mange som muligt møde op og få indflydelse på fremtidens Rentemestergården. Vel mødt.

 

Brikløsning afventer

Brikløsning afventer beslutning vedrørende udskiftning af opgangspartierne på generalforsamling. Eftersom generalforsamling blev udskudt til maj har vi også været nødt til at vente med bestilling af brikløsningen så vi undgår dobbeltarbejde med installationen..

 

Oprydning og skrald på fællesarealer

Vi har fået henvendelser omkring det generelle oprydningsniveau på vores fællesarealer både inde og ude. Derfor henstiller vi endnu en gang til at man fjerner ting, der ikke hører til i opgangene jf. vores husorden. Viceværten tager løbende runder med opsamling af skrald, men ser man noget ligge så saml det gerne op og smid det i skraldespanden så vores fællesarealer fremstår indbydende for os allesammen.

 

Hjemmesiden ramt af spam

Vi har været ramt af spam indlæg på hjemmesiden. Derfor har vi lukket for kommentarer og I bedes i stedet sende beskeder til vicevært og bestyrelse via kontaktformularerne. Vi får i bestyrelsen rigtig mange henvendelser og bestræber os på at svare hurtigst muligt på disse, men der må påregnes noget svartid medmindre sagerne er akutte. Vi holder bestyrelsesmøde cirka en gang per måned.

 

Forskønnelse af skraldeskure

Vores skraldeskure er blevet beklædt med træ og afventer nu kun nøgler til skraldemændene inden de kan aflåses. Der er desværre allerede blevet malet sort grafitti på det foran RMV 19A, men vi har bedt viceværten om at udbedre skaden.

 

Lukning af vej mod Rentemesterhaven

Der vil blive opsat blomsterkummer på vejen mod Rentemesterhaven for at lukke området med majsten og bede. Tanken er at gøre det til et fredeligt sted at opholde sig og lege. Tanken er dog at vejen kan åbnes fx i forbindelse med flytning.