Nye opgangspartier

Der er fuld gang i montering af de sidste døre nu. Det betyder også at en del døre vil have begrænset adgang frem til midten af næste uge. Alle opgange har en dør der giver adgang med nøgle eller brik.

Pas på de døre der ikke har fået monteret pumpe endnu, så vi ikke får ødelagt dørene fra starten, så luk dem efter i er gået ud af dem.

Vi er klar over det er en smule besværligt, men skulle være løst i næste uge.

Thoravej 4 får også ny dør monteret i næste uge og det er hensigten den virker samme dag. Skulle der blive problemer kan det blive nødvendigt at benytte elevatoren for adgang ind til næste dag.

Næste uge kommer til at gå med at følge op og komme med på de etablerede partier og døre.

Til sidst bliver partiet på Thoravej 14 monteret.

Brolægger er bestilt til at lave indgangspartier ved RMV19A og RMV 19B.

Det er også besluttet at male en hvid linie der markerer at dørene åbner udad – Viceværten gør dette når materialer kommer. Sidderhedssensorer som er monteret på RMV 19A hoveddør bliver monteret alle steder.

Husnumre: Der er monteret klistermærke op Rentemestervej 19B. Der bliver bestilt lignende klistermærker til alle indgange fra terræn også de lejligheder der har direkte adgang fra terræn.

Brikløsning udvides også til vareelevatorer hvor elevator kan kaldes til terræn med brik i stedet for nøgle.

Prøvevinduer: Der arbejdes på et teknisk notat fra Gaihede omkring vinduerne. Der kommer et opslag om vinduerne når notat foreligger.