Kære alle ejere i Rentemestergården

Foreningen har desværre modtaget et påkrav den 5. januar 2021 fra Københavns Kommune vedr. effekter i vores opgange. Kommunens påkrav består af, at alle effekter i foreningens opgange skal være fjernet senest den 7. februar 2021. Hvilket betyder, at alle opgange skal ryddes, og at de skal ryddes hurtigt. Påbuddet skyldes brandfare på alle flugtveje, som udgør en trussel ved evakuering i tilfælde af brand. I opgange må der ikke stå nogen effekter som kan antændes og få en evt. ild til at brede sig, så flugtveje blokeres af ild. 

Efter brandreglementet er det tilladt at have en dørmåtte og en plante stående uden for egen indgangsdør. 

For at nå at opfylde kommunens påbud og aflevere dokumentation herfor til tiden, er det vigtigt at alle arbejder med. 

Planen bliver således:

  1. Senest den 20. januar skal cykelkælderen være ryddet for alt andet end barnevogne og cykler, jævnfør vores husorden. Det vil sige at alle motoriserede køretøjer, sommer/vinterdæk, kaffevogne mm skal være fjernet senest den 20. januar. Mangler man et nyt sted til dem, kan de stilles på toppen af P-huset eller på ens egen P-plads til man finder en løsning. 
  2. Låsene til cykelkælderen skiftes til det nye briksystem, så det bliver sikkert at have sine cykler og barnevogne stående der. Alle beboere modtager en brik senest den 22. januar. 
  3. Umiddelbart efter den 20. januar bliver cykelkælderen om-organiseret med op-malede båse til ladcykler og barnevogne, samt flere cykelstativer; og så snart det er på plads, skal alle barnevogne, ladcykler og cykler ud af opgangene og ned i cykelkælderen, -eller ind i lejligheden. 
  4. Senest den 7. februar skal ALT undtagen en dørmåtte og en potteplante skal være fjernet. Det gælder også børnecykler, barnevogne, borde, stole, tæpper, billeder samt ting/kasser som er opsat på væggene rundt omkring. Altså alt undtagen en dørmåtte og en potteplante. 
  5. Effekter som ikke er fjernet den 8. februar vil blive sat i depot en periode, inden det afleveres til hittegodskontoret. 
  6. I fremtiden vil det være viceværtens opgave, på ugentlig basis, at fjerne eventuelle effekter udover en dørmåtte og en potteplante fra opgangene. 

Håber alle vil tage denne opgave løsningsorienteret til sig. Påkravet er ikke noget vi kan ændre på. 

Mvh Bestyrelsen i Rentemestergården