Infomøde d. 2/5 kl. 20 omkring vision for fremtidens Rentemestergården

Som nævnt i det seneste nyhedsbrev har bestyrelsen i den seneste tid arbejdet på en vision for fremtidens Rentemestergården.  Udgangspunktet er, at  vores bygninger og udearealer trænger til at blive vedligeholdt. I den forbindelse har bestyrelsen fået en arkitekt til at udforme en vision, der ud over nødvendigt vedligehold løfter udtrykket til at være mere tidssvarende og indbydende. Derved sikres at udtrykket på vores bygninger følger med udvikling i området så vi kan fastholde værdien og positionen som et attraktivt sted at bo.

For at give jer en chance for at høre om planerne inden der skal tages stiling til det på Generalforsamlingen vil vi gerne invitere til et infomøde torsdag d. 2/5 kl. 20. Mødet afholdes på Cafe Kant på Drejervej 11.

Visionen vil blive præsenteret arkitekt Mette Borup fra Studio Borup. Mette deltager ligeledes på Generalforsamlingen.