Henstilling fra bestyrelsen omkring opbevaring og affald i opgange

Bestyrelsen gør opmærksom på, at opgange og svalegange er flugtveje og de derfor ikke må benyttes til opbevaring. Der må jf. husreglerne være en måtte og en blomst foran døren til jeres lejlighed intet andet.

Dette inkluderer også placering af affald i opgangene. Ud over at det bestemt ikke højner indtrykket af standarden i vores fælles ejendom så er det også af hensyn til dine naboer, der kan opleve lugtgener og at det kan tiltrække rotter.