Godt nytår fra Bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. Her er lidt informationer fra bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning:

Efter den ordinære generalforsamling i september 2020 er bestyrelsen sammensat således:

Formand: Morten Brix, THV 14, 3-1.

Næstformand: Jesper Mathiesen; RMV 21E, 3.

Kasserer: DEAS.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer består af: Line Watt, Michael Lowe-Jensen og Kathrine Tangstad.

1. Suppleant: Poul-Arne Sønderskov. 2. Suppleant: Alexander Behrang.

Bestyrelsens forretningsorden:

Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens fremtidige arbejde. Formålet med en forretningsorden for bestyrelsens arbejde er, at skabe fælles rammer for bestyrelsens arbejde. Indholdet skal supplere foreningens vedtægter med de aftaler, som er nødvendige for at bestyrelsens arbejde kan fungere i det daglige. Forretningsordenen kan også være holdepunktet, hvis der opstår tvivl i bestyrelsen om indkaldelse til og afvikling af møder. I kan finde forretningsordenen på foreningens hjemmeside under fanen ”Bestyrelse – Referater fra Bestyrelsesmøder”

Bestyrelsen holder som udgangspunkt bestyrelsesmøder sidste tirsdag i måneden, og der vil herefter blive lagt et referat fra mødet op på foreningens hjemmeside under ”Bestyrelsen – Referater fra Bestyrelsesmøder”.

Påkrav fra Københavns Kommune:

Foreningen har desværre modtaget et påkrav den 5. januar 2021 fra Københavns Kommune vedr. effekter i vores opgange.
I følge Kommunens påkrav skal alle effekter i foreningens opgange være fjernet senest den 7. februar 2021. Hvilket betyder, at alle opgange skal ryddes, og at de skal ryddes hurtigt.

Efter brandreglementet er det tilladt at have en dørmåtte og en plante stående uden for egen indgangsdør. Alt andet skal fjernes.

Bestyrelsen er ved at udarbejde en plan, hvor der kan skabes bedre plads til foreningens barnevogne, cykler og ladcykler. Tanken er, at cykelkælderen ryddes for alt andet end barnevogne, cykler og cykeltilbehør. Låsene til cykelkælderen skal skiftes til det nye briksystem. Der skal også etableres flere og mere intelligente løsninger til opbevaring af cykler og de mange ladcykler, som der står i de forskellige opgange. Der skal arbejdes hurtigt på at finde holdbare løsninger.

Vi sender yderligere informationer ud snarest muligt.

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen