Ekstraordinær generalforsamling 9. April kl. 20 i RMV. 19B

I forbindelse med den ordinære generalforsamling blev der stemt for deklarationen. Der var dog ikke fremmødt nok lejligheder til at dette kunne vedtages.

Derfor indkaldes, som skrevet i ordinær generalforsamling indkaldelse, til ekstraordinær generalforsamling. Er du forhindret findes fuldmagt på Generalforsamling og Vedtægter

Der er desuden kommet en afklaring af vareleverencer på siden Udvikling af RMV 17

Vel mødt

torsdag den 9. april 2015, kl. 20:00, Rentemestervej 19 B, 2400 København NV, i opgangen

7 Replies to “Ekstraordinær generalforsamling 9. April kl. 20 i RMV. 19B”

 1. Nogle tanker om vores kommende nabo Lidl

  Jeg har tænkt en del over, hvorfor sidste afstemning om en deklaration til fordel for et kommende supermarked, endte så klart i Lidl´s favør. Alle er vel enige i, at det ikke er morsomt at være nærmeste nabo til Lidl´s kommende vendeplads eller vareindlevering. Ejendomsværdi og livskvalitet vil lide under at have sin lejlighed tæt op til vareleveringstrafikken. Derfor stemte samtlige 8 ejere i opgang Thoravej 4, plus én mere, naturligvis nej. Jeg er sikker på, at samtlige ja sigere også ville have stemt nej, hvis de var ejere af en af de berørte lejligheder.

  Demokratiet burde have en styrke omkring mindretalsbeskyttelse, men det er ofte blot en illusion. Selvom de formelle spilleregler er overholdt, er det problematisk, at et flertal ikke tager hensyn til beskyttelse af mindretallet.

  Os 8 berørte lejligheder har ikke en kinamands chance til at vinde en afstemning, især når de uberørte lejligheder bliver stillet en gratis økonomisk gevinst i udsigt, hvis bare de leverer ja stemmer nok.

  Desuden overrasker det mig, at Københavns Kommune vil tillade, at der parkeres 3 daglige sættevogne i det brandredningsareal på hjørnet af Thoravej 4. Efter kommunens egne vejledning for brandredningsarealer og tilkørselsveje, juli 2013, er parkering og lignende ikke tilladt på tilkørselsveje og brandredningsarealer.

  Lidl kan ikke parkere sine lastbiler på egen grund og de vil stikke langt ind i de minimumsmål for svingende tilkørselsveje. Konsekvensen af det bliver, at automobilsprøjten og drejestigen ikke kan passere hjørnet i tilfælde af brand. Jeg føler mig særdeles usikker, efter jeg har fundet Københavns Brandvæsenets vejledning på internettet.

  Mit håb er, at Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 og Lidl trækker deres udkast til en deklaration tilbage inden torsdag den 9. April. De besinder sig og vægter et godt naboskab højere end en lille driftsmæssig gevinst, ved at køre deres varer ind over vores arealer, fremfor via Glasvejen. En repræsentant fra Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 har jo på sidste generalforsamling givet til kende, at kommunen sagtens vil tillade denne løsning, hvor varerne køres ind fra Glasvejen. Lidl synes bare ikke at det er den mest optimale løsning for dem. Det ville spare os for en masse dieselos og støj og en lastbilvendeplads klods op til de fine terrasser og altaner langs Thoravej. Det vil være en win win situation for alle parter og vi vil alle (også opgang Thoravej 4) hilse vores nye nabo hjertelig velkommen.

  Jeg ved, at man siger, at håbet er lysegrønt – men jeg frygter at vi beboere i opgang Thoravej 4 bliver fælt skuffet og Lidl ikke vil trække udkastet til deklaration om vendeplads og færdselsret tilbage. Derfor håber jeg, at det uberørte flertal i Ejerforeningen Rentemestergården ikke lader sig friste af den milde gave på 500.000 fra Lidl, men vægter demokratiets ideal om mindretalsbeskyttelse højere. Vi beboere på Thoravej 4 vil være jer taknemlige for altid og lover jer, der måske næste gang bliver truet i jeres livskvalitet og eller lejlighedsformue, af en eventuel udefrakommende begivenhed, så vil vi stå last og brast med jer, selvom vi ikke bliver berørt.

  Det ville der være skæbnens ironi, hvis tyske Lidl den 9 .april 2015 formår at splitte Ejendomsforeningen Rentemestervejens solidaritet og fine demokratiske idealer ad, ved at koncentrere generne på de få (opgang Thoravej 4) uden at betale kompensation, og belønne de uberørte med en økonomisk gevinst på 500.000 ved at levere de nødvendige stemmer til at tryne mindretallet. Det er strategisk veltænkt af Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 og Lidl, men lad os stå sammen og vise dem den rigtige vejadgang fra Glasvejen.

  Mange gode påskehilsener

  Uwe Jacobs
  Thoravej 4, 2-2

 2. Kære naboer

  Jeg er, som I ved fra tidligere indlæg, helt enig – bestyrelsen bør inden den 9. april trække forslaget om vendepladsen tilbage. Der må helt klart kunne findes en bedre løsninger, og vel og mærke en løsning som vi ALLE i ejerforeningen kan leve med. Og meget gerne en der betyder indkørsel fra Glasvej, hvis det da er muligt.

  Den vendeplads der er til afstemning er kort og godt en hån mod os der bor ud til det grønne område og jeg er MEGET skuffet over at man fra bestyrelsen side IKKE har taget os med på råd.

  Men jeg er desværre også efterhånden bange for der ellers ikke der er andre muligheder end at bringe en advokat på banen, for som du selv påpeger, har vi ikke en jordisk chance for at kunne vinde ved en almindelig 2/3 flertals afstemning, da langt de fleste andre i ejerforeningen kun har fordele af aftalen og det er altså ikke fair.

  Dette her vil helt klart opdele ejerforenings medlemmer i et A og et B hold, hvor vi ved vendepladsen desværre bliver taberne.

  Og ja, der må helt klart, som du selv også påpeger, være en form for mindretalsbeskyttelse i lovgivningen, alt andet vil være unfair. Og vendepladsen bør som minimum helt klart IKKE være noget andre kan bestemme, end dem der rent faktisk kommer til at bo ved vendepladsen – og vi er som nævnt tidligere aldrig blevet spurgt.

  Hvis nogen skulle være i tvivl, så er vi der bor i stuen ud til den kommende vendeplads ALLE imod.

  Vi har allerede fra ejendomsmæglere hørt om tab på op til 400.000 for en enkelt lejlighed i stueetagen, så det er jo ikke småpenge vi står til at miste – og det tab, har vi IKKE tænkt os at skulle dække alene.

  Men lad os nu ikke indlede en større slåskamp, men i stedet sammen prøve at finde en løsning vi ALLE kan være tjent med. Det håber jeg virkelig, for jeg er oprigtig meget glad for at bo her og en retsag gavner jo ikke rigtig naboskabet.

  Stem NEJ til vendepladsen og lad os finde en bedre løsning.

  Med venlig hilsen
  Brian Nielsen
  Thoravej 6, lejl. 1 stuen

 3. Kære alle

  I forlængelse af at vi jo desværre blev nedstemt ved sidste generalforsamling omkring etablering af vendepladsen, har vi 4 stuelejligheder, der ligger direkte ud til det grønne areal, valgt at søge advokatbistand med henblik på at få hjælp til at kende vores rettigheder og få belyst om I overhovedet må træffe den slags beslutninger uden vores samtykke.

  Vi har idag modtaget en redegørelse fra advokat Jens Hesses, fra Ret & Råd Advokater og her er der for os at se ingen tvivl om at det I gør, ikke er tilladt uden vores godkendelse. Også selvom der er et flertal blandt ejerforeningens øvrige beboer.

  Det fremgår tydeligt af Jens Hesses redegørelse, at I skal tage hensyn til os der bor ud til det berørte område og som udgør et klart mindretal.

  Hvis ejerforeningen uanset vores protester alligevel vælger at gennemføre beslutningen, opfordre Advokat Jens Hesse os til at anlægge sag mod ejerforeningen med krav om erstatning for det tab vi må forvente.

  Jeg har naturligvis videresendt Advokat Jens Hesses redegørelse til vores formand for ejerforeningen, Mickael, og ville også gerne have delt den her, men det er desværre ikke muligt. Jeg vil derfor opfordre ejerforeningen til at ligge den ud på intranettet, så alle kan læse den. I er også meget velkommen til at kontakte mig eller en af de andre hernede ved Thoravej 4-6 for at få en kopi.

  Med venlig hilsen
  Brian Nielsen
  På vegne af Ejerne af ejerlejlighederne Thoravej 4 st.1, 4 st.2, 4A og 6 st.1, 2400 København NV

 4. Eyeopener

  Kære Brian Nielsen, endnu en gang bliver det bevist, at samtale fremmer forståelsen. Tak for dine værdifulde bidrag til denne debat. Jeg ser med spænding frem til at læse jeres advokatredegørelse.

  Uden at have læst den, står det pludseligt soleklart frem for mig, at os, mindretallet, som får tilført en økonomisk skade, har ret til erstatning af denne skade. Hvem er så erstatningspligtig? For mig at se, må det være flertallet som stemmer for forslaget til deklaration fra E/S RMV 17 og Lidl om vendeplads og færdselsret.

  Hvis vi nu antager, at de 4 berørte stuelejligheder hver taber 400.000 kroner i værdi, og førstesals lejlighederne lidt mindre, 350.000 hver, anden sal 300.000 og tredje sal 250.000 hver. Så bliver det samlede tab på 5,2 mio kroner. Jeg ved, at regnestykket er meget mere kompliceret, men en neutral valuar kan vel sagtens komme med et godt bud.

  Hvis E/F Rentemestergården vil sikre sig erstatning fra E/S RMV 17 og Lidl til at betale en samlet erstatning til os berørte lejlighedsejere, skal de bede dem om at indbetale 7,4 mio kroner i erstatning, idet beløbet fra E/S RMV 17 og Lidl til E/F Rentemestergården skal beskattes hos medlemmerne. Jeg går ud fra, at de fleste betaler 42% topskat.

  Jeg tror næppe at E/S RMV 17 og Lidl har lyst til det, så må de 5,2 mio kroner i erstatning jo findes på andre måder. Det kan være at alle 124 lejligheder skal betale skadeserstatningen solidarisk, eller de 124 minus de 16 berørte, eller alle som stemmer ja på torsdag den 9. Maj 2015, eller af alle 124 minus dem, som stemmer nej på torsdag den 9. Maj 2015.

  Hvis vi alle 124 sammen solidarisk betaler samme beløb, skal hver lejlighedsejer af med ca. 42.000 kroner. Hvis det er de 56 som stemte ja på sidste generalforsamling skal betale skadeserstatningen, så skal de hver af med ca. 93.000 kroner.

  Derfor vil jeg gerne opfordre jer, som stemmer nej på torsdag, sikrer jer dokumentation for jeres nej stemme. Tag et billede af jeres stemmeseddel med lejlighedsidentifikation på, så I slipper for en eventuel erstatningspligt. Og bestyrelsen vil jeg gerne opfordre til at opbevare stemmesedlerne omhyggeligt. Og jeg vil på torsdag bede om en åben afstemning, således at det bliver dokumenteret, hvem der er fremmødt og hvem der stemmer ja, nej eller blank.

  De bedste hilsner

  Uwe Jacobs
  Thoravej 4, 2-2

 5. Kære Alle,

  Ud fra ovenstående er det sikkert at konstatere, at der tilsyneladende ikke er en nedre grænse for argumenterne eller taktikken imod en vendeplads. Måske fordi tomme tønder bulrer bedst?

  Sidste gang var det bestikkelse. Denne gang brandvej, påstand om erstatningsansvar, tilsyneladende en genopfinden af en adgangsvej, som bygherre allerede har afvist, den gamle traver om skattepligt og trumfen: trussel om erstatningsansvar!?!

  Disse halmstrå er i bedste fald desperate af flere årsager, herunder:
  – Det enhver ejerforening frit for at disponere over FÆLLES arealer (vendeplads).
  – At Lidl og dennes vareleverancer er uundgåelige al den tid, at bygherre har påvist >3 daglige vareleverancer gennem Bent Beckers IT system. Vareleverancerne kommer uanset hvad til at foregå til vareindleveringen som under Bent Bekker.
  – Den efterlyste mindretalsbeskyttelse er allerede sikret gennem vedtægternes krav om 2/3 flertal.
  – Påstanden om skattepligt er i modstrid med revisor, advokat, bygherre, bestyrelsens egen jurist fra skat – men selvfølgelig skal vi tro på en tilfældig gengivelse af en telefoniske kontakt til en tilfældig servicemedarbejder i Skats kundeservicecenter…

  At en egen betalte advokat ser en sag (som lyder af en ekspropriering jfr termen “vores haver” – det vi andre kender som fællesarealer), er principielt ligegyldigt, da hans skøn bygger alene på forklaringerne forelagt ham, der må forventes at være lige så “farverige”, som indlæggene herinde. EF Rentemestergården kender i forvejen en del til forkerte advokatskøn ifht anlagte sager.

  Hvis vendepladsen går igennem og de berørte lejligheder får etablereret støjdæmpning, bliver lejlighederne berørt marginalt mere end hvis vareleverancen går gennem Rentemestervej. Men ud fra ovenstående logik bør berørte beboere selvfølgelig sagsøge Uwe og Brian personligt for evt. værdifald af lejlighederne grundet gennemkørende trafik, og jeg er sikker på at samme advokat vil føre sagen… Nej, vel.

  Uanset hvad man har tænkt sig at stemme i dag, kan folk trygt og roligt afgive deres stemme, som de har tænkt sig. Ingen dokumentation er nødvendigt til hverken Uwe, skattevæsenet, brandmyndighederne og andre kuriøse forslag. Det er simpelthen demokrati i sin reneste form. Nødvendigt, sagligt og med rig mulighed for indvendinger for alle sagens parter på talrige møder (vs. trusler om personligt erstatningsansvar…).

  Vel mødt til endnu en aften i demokratiets ånd uden frygt for represalier eller lign.

 6. Bestyrelsen har fremlagt alle dokumenter og tegninger i forbindelse med AKF udvikling af RMV 17. Det er korrekt at vi i starten af denne uge er blevet bekendt med en skrivelse, fra en advokat som 4 ejere har hyret til formålet. Når vi ikke har offentliggjort denne skrivelse skyldes det 2 ting:

  1. Grundet ferie og orlov hos vores egen advokat, har det ikke været muligt med det korte varsel at udarbejde en officiel stillingtagen til de enkelte udsagn.
  2.fremstillingen er alene en parts opfattelse af situationen og indeholder efter bestyrelsens vurdering udokumenterede udsagn og postulater som ikke kan og bør stå alene.

  Vi har dog været i mail- og telefondialog og har fået bekræftet at fremgangsmåde og forslag 100% holder sig inden for EF og bestyrelsesmandatet. Når det er muligt vil alle dokumenter naturligvis blive gjort tilgængelige.
  Tre af de 4 ejeligheder har i øvrigt også direkte adgang til det areal der forbedres i området mellem de to bygninger og da den foreslåede løsning giver et væsentligt løft til området mellem de to bygninger og trafiksituationen ved indkørsel til supermarked bliver de 4 omtalte således også tilgodeset.

  Det er op til 21 lastbiler per uge (inklusiv skrald m.v) – se beskrivelse på hjemmesiden. Med en antagelse om at det vil tage 2-3 min at vende en lastbil så er det altså en gene på mellem ca. 40 og 65 minutter minutter OM UGEN i det tidsrum hvor de fleste er vågne og formentligt også på arbejde. Der er mange timer til at lege, spille basket, stangtennis eller hvad man nu skulle ønske sig på en plan vendeplads.

  At se vendepladsen som rent negativt forekommer som en ensidig fremstilling af dette og bestyrelsen er ikke af den opfattelse at det nødvendigvis medfører et stort værditab. Vi har selv været i dialog med en mægler hvis konklusion står i skærende kontrast til fremsendte hvor udmeldingen er at det samlede løft ved kvarteret OGSÅ vil gælde de omtalte lejligheder.

  Vendeplads for lastbiler vedrører jo alle i den blok og ikke kun stuelejlighederne. Hvor skal en eventuel kompensation i øvrigt så stoppe?
  Bestyrelsen mener ikke vi har negligeret de 4 beboere, men tværtimod præsenteret en løsning der er markant bedre for ejerforeningen. Den er i øvrigt også af Københavns Kommune betegnet som den absolut bedste løsning. Vi har tillige på den ordinære GF foreslået en arbejdsgruppe nedsat med det ene formål at fremkomme med løsningsforslag, men INGEN og heller ikke stuelejlighederne meldte sig for på den måde at søge indflydelse. Følgelig har bestyrelsen været nødsaget til i samarbejde med AKF, advokat og øvrige rådgivere at udarbejde nyt forslag.

  Sidst men ikke mindst finder bestyrelsen argumentationen omkring erstatningskrav mod de ejere som stemmer nej dybt beklagelig og direkte forkert. En evt. retssag vil kunne føres mod EF eller bestyrelse og de som måtte ønske at sagsøge vil således potentielt også sagsøge sig selv. Skulle EF mod forventning tabe en sådan sag så er det HELE EF som taber og følgelig skal dække evt. omkostninger. Det er således uden hold i virkeligheden når det hævdes at ejere som stemmer ja potentielt skal bære hele den eventuelle omkostning.

  Vi vil således endnu en gang på det kraftigste opfordre til saglig og faktuel baseret dialog og derfor venligst undlade at ikke fremkomme med trusselslignende og faktuelt forkerte udsagn med henblik på at overbevise/true/skræmme ejere som endnu er uafklaret.

  Sidst men ikke mindst opfordrer bestyrelsen alle – uanset synspunkter og holdninger til det fremsatte forslag – til fremmøde i aften og ser frem til en interessant og saglig dialog.

  Mvh
  På vegne af Bestyrelsen
  Allan

 7. Nogle tanker og refleksioner før aftenens generalforsamling:
  • Hvis man vender Uwes indlæg om erstatning om, hvad er så konsekvensen ved at vi stemmer nej fordi vi er bange for sagsanlæg.
  Vi går glip af:
  – 500.000 kr. til forskønnelse
  – Lyddæmpende vinduer i gavlen
  – Flytning af cykelskur
  – Halvdelen af udgiften til løbende vedligeholdelse af vejstykket (75% minus 25%)
  – 30 lejligheder som vender mod det nye byggeri får støjgener og værdiforringelse af deres lejlighed
  Det kan hurtigt gå hen og blive 1 mio. kr. i erstatningskrav til hver af de 4 ejere som nu truer med sagsanlæg…
  Sådan kan vi blive ved med at opstille mere eller mindre truende regnestykker overfor hinanden.
  • Som Martin Tangstad påpeger, så HAR det kommende supermarked allerede ret til færdsel, så der vil jo aldrig blive tale om, at de vil acceptere vareleverance via Glasvej.
  • Før den lave beplantning blev fjernet, havde beboerne ca. 3 meter græs ud for deres havedøre. Efter etablering af en vendeplads vil jeg anslå, at der vil være 5 meter hen til det asfalterede areal, altså stadig en forbedring af de oprindelige forhold. Så vidt jeg ved, var der ingen af jer fire som tilbød ejerforeningen andel i den eventuelle værdistigning jeres lejligheder fik efter ejerforeningen betalte for ”jeres” græs…
  • Uwe, når du opstiller diverse skrækscenarier om erstatning, så bør du rådføre dig med en jurist hvis du ikke ved bedre, og HVIS du ved bedre, så burde du skamme dig…
  Vel mødt i aften med håbet om en saglig debat
  Frank Andersen – 21A

Skriv et svar