Ekstraordinær Generalforsamling 6. December 2018

Der afholdes Ekstraordinær Generalforsamling torsdag d. 6 december 2018 kl. 20 på Rentemestervej 19B, 2 sal.

DEAS har udsendt indkaldelser per brev og e-Boks. Hvis I ikke allerede har modtaget et fysiske brev bør det lande i jeres postkasser snarest.

Vi skal igennem følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forslag

Forslag 1:

Altanudvalget stiller forslag om ændring af de store altaner. Se forslaget på foreningens hjemmeside (http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/)

Forslag 2

Der stilles forslag om frasalg af de uudnyttede loftsrum til de 3. sals lejligheder, som ønsker at udvide deres lejlighed med en ekstra etage til etablering af beboelse og private tagterrasser. Forslaget blev drøftet på den ordinære generalforsamling d. 20. marts 2018, men blev ikke sat til afstemning, da det ikke var fyldestgørende. Se nyt forslag på foreningens hjemmeside (http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/).

Forslagene kræver kvalificeret flertal, det er derfor vigtigt at aflevere en fuldmagt, hvis man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Referat af mødet lægges på på foreningens hjemmeside http://efrentemester.dk

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar