Grundværdi – Klage over forslag til afgørelse over 2009 vurdering

Hej Alle

Forslaget til bemærkninger til det fremsendte forslag til afgørelse af 2009 vurderingen dateret 23. august 2012. Pdf-filen er bilag til klagen. OBS OBS – Det er kun personer der har modtaget forslaget til afgørelse der kan sende bemærkninger ind.

Husk at ændre de steder der er udfyldt med gult.

Skriv noget i denne retning:

***************************************************************************************************
Til Yvonne Hvenegaard

Hermed mine bemærkninger til ankenævnets forslag til afgørelse af 23. august 2012 vedr. ejd.nr. 101-999999.

Jeg vedlægger endvidere SKM2008.1049.SR og SKM2008.1019.SR, som er offentliggjorte afgørelser fra Skatterådet vedr. ekstraordinær genoptagelse.

Kan jeg venligst få en bekræftelse af, at bemærkningerne er modtaget.

Med venlig hilsen

xxxxx
************************************************************************************

iso-8859-1”Bemærkninger til Vurderingsankenævnets forslag af 23august

Bilag til Brev

Venlig hilsen

Susanne og Michael

To nye breve fra Vurderingsankenævnet

Hej Alle,

Så kom der to nye breve fra Vurderingsankenævnet. Hvis du vil forstå hvor sagen ligger og hvad vi kan gøre fremadrettet, så holder vi et lille uformelt infomøde søndag den 2. september kl. 20 på Thoravej 10 2. sal.

Har man ikke klaget er man stadig velkommen til at komme og få indblik i systemet.

hilsen

Michael Jensen
Formand E/F Rentemestergården

Vedr. kendelse fra Landsskatteretten

Alle der har fået forslag til afgørelse fra Vurderingsankenævnet den 23. juni vedr. grundværdien 2007 og 2009, bør også have fået en kendelse fra Landsskatteretten vedrørende ekstraordinær genoptagelse for 2006 mv. Det er dog ikke alle der har fået denne kendelse. Dem der ikke har modtaget kendelsen fra Landsskatteretten men som har fået forslag til afgørelse fra Vurderingsankenævnet, kan de ikke skrive en mail til Susanne: lousdal@dsr.kvl.dk, med info om navn, adresse og ejendomsnummer (fra årsopgørelsen). Send mailen hurtigst muligt inden den 19. august.
Alle der har fået kendelsen eller ikke har fået noget fra Vurderingsankenævnet skal intet foretage sig.”

VH

Bestyrelsen og særligt stort arbejde af Susanne

Badebassin og badeulykker – flere børn drukner i haven end i havet

Det er rigtig dejligt det er blevet sommer, men det er dybt uforsvarligt at efterlade badebassin fyldt med vand uden opsyn. Dette er en ejerforening og man er forpligtiget til at tænke videre efter man selv forlader legeplads mv.

Det er ikke tilladt at efterlade fyldte badebassiner på ejerforeningens område. Det er i orden at fylde mindre havebassin og tømme det efter brug.

Dette er et sikkerhedsmæssigt hensyn vi tager her, da alle synes det er dejligt at bade, men ikke særligt sjovt at skulle kontakte 112 vedrørerende druknede børn. Bestyrelsen henstiller til at dette overholdes. Vi må minde dem der ikke respekterer disse regler om dem.

Tjek eventuelt http://www.foerste-hjaelp.dk/drukneulykker/

God sommer

Michael Jensen
Bestyrelsesformand EF Rentemestergården

Orientering om breve fra Vurderingsankenævnet – søndag aften kl. 20

Hej Alle der har fået fra Landsskatteretten og Vurderingsankenævnet

Brevene fra LSR og ankenævnet har ikke noget med klagen over 2011 vurderingen, men om den fælles klage vi lavede i 2010.

Fra LSR er afgørelse på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af 2006, og med et rigtigt godt resultat :) . Det mener jeg ikke vi skal gøre noget ved.

Fra vurderingsankenævnet er forslag til afgørelse vedr. 2007 og 2009 og er slet ikke godt :( . Jeg skal nok skrive et svar til forslaget, så alle kan sende hurtigst muligt til Vurderingsankenævnet.

Jeg vil foreslå at vi alle der har fået brev fra vurderingsankenævnet og/eller LSR mødes i morgen kl. 20 i opgangen på Thoravej 10, 2. sal, så kan jeg forklare hvad det handler om og hvad vi skal gøre. Jeg skal nok (forsøge) at ha’ skrevet et svar inden da.

Håber vi ses søndag kl. 20 på Thoravej 10.

Med venlig hilsen

Susanne

Storskraldscontainer 11-13 maj

Vi får en storskraldscontainer til rådighed

Fredag den 11.Maj (den kommer inden kl. 18 Fredag, står her hele weekenden og bliver afhentet igen Tirsdag den 15. maj )

Vi har rigtig meget stående i det blå skur i “den lille gård” og vi vil derfor opfordre alle, som har stillet ting ind i skuret til SELV at få det transporteret over i containeren, som kommer til at stå i umiddelbar nærhed af det blå skur ud for Rentemestervej 21E. Vil man bruge storskraldsrummet må man også hjælpe med at tømme det.

Vi mødes foran skuret søndag den 13. Maj kl. 15.00
man er selvfølgelig velkommen til at tage et nap på et andet tidspunkt.

HUSK at containeren kun må fyldes til kanten, ellers kan vognmanden ikke trække den op på sin bil og at containeren kun må indeholde affald, som hører ind under kategorien stor-skrald – ”Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald.

Der er lavet en aftale om at elektriske ting kan stilles ved si-den af containeren.

Dette inkluderer dog ikke motoriserede køretøjer samt dele herfra” – sådanne dele bedes I selv sørge for at køre på gen-brugspladser i nærheden!

Mvh. Bestyrelsen og viceværten i Rentemestergården 

Storskald

Vi får en storskraldscontainer til rådighed

Torsdag den 09.Februar (den kommer inden kl. 18 tors-dag, står her hele weekenden og bliver afhentet igen man-dag den 13. Februar )

Vi har rigtig meget stående i det blå skur i “den lille gård” og vi vil derfor opfordre alle, som har stillet ting ind i skuret til SELV at få det transporteret over i containeren, som kommer til at stå i umiddelbar nærhed af det blå skur ud for Rentemestervej 21E. Vil man bruge storskraldsrummet må man også hjælpe med at tømme det.

Vi mødes foran skuret søndag den 12. Februar kl. 15.00
man er selvfølgelig velkommen til at tage et nap på et andet tidspunkt.

HUSK at containeren kun må fyldes til kanten, ellers kan vognmanden ikke trække den op på sin bil og at containeren kun må indeholde affald, som hører ind under kategorien stor-skrald – ”Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald.

Der er lavet en aftale om at elektriske ting kan stilles ved si-den af containeren.

Dette inkluderer dog ikke motoriserede køretøjer samt dele herfra” – sådanne dele bedes I selv sørge for at køre på gen-brugspladser i nærheden!

Mvh. Bestyrelsen og viceværten i Rentemestergården ☺

Ventilatorer over THV 4 og THV 6

Opdatering 27-01-2011
HPFI der var blevet anført som fejlkilde er nu skiftet og der er stadig problemer med ventilator. I øjeblikket snakker elektriker og ventilationsfirma sammen.
Reparationsarbejder medføerer afbrydelse af strømmmen flere gange og dermed tab internet, lys i opgang mv.
VH
Michael

Der bliver kigget på ventilator over THV 4 og THV 6 i morgen onsdag. Der er problemer med at de slår sikringerne.

Derefter virker ventilatorer forhåbentligt igen.

VH

Bestyrelse og Vicevært

Cykelaktion – Oprydning

Så er tiden kommet til at få fjernet ubrugte cykler i Rentemestergården.

Det betyder at alle cykler, anhængere ect., store som små, ude og inde, i cykelkælder, opgange, cykelskurer og p-hus vil blive markeret med
røde strips!
For at skåne miljøet kan disse røde strips lægges ovenpå postkasserne i alle opgange eller i viceværtens postkasse i opgang 19B hvorved de kan genbruges.

De cykler der forsat er markerede efter den 15. FEBRUAR vil blive samlet sammen og afhentet af politiet.

Spørgsmål til dette, henvend dem til viceværten på tlf. 27 13 97 80
vh.
VICEVÆRTEN
Filip Palm Thomasberg