Inputs til vores udearealer

Kære alle

Vi har nu fundet en som kan hjælpe os med at konkretisere Mette Borups skitser og ideer for vores legeplads og udearealer. I den forbindelse vil vi gerne inddrage alle, som måtte have ønsker til udearealerne og legepladsen. Er der noget du gerne vil have bevares – en funktion eller en stemning – eller noget konkret du ønsker for vores fællesarealer, så send en mail til Linewatt@efrentemester.dk inden 1/9, så giver vi det videre, så vi får lagt en plan alle kan være glade for.

MVH Bestyrelsen

Sommerhilsen fra Bestyrelsen

Allerførst tak for en hyggelig fernisering i sidste uge, hvor mange kiggede forbi prøvereposet. Husk det er muligt at aflevere dit evalueringsskema helt indtil den 6. juli i den markerede postkasse i 21A, hvis du vil give din mening tilkende og have indflydelse på det videre arbejde med vores opgange.

Vi planlægger at afholde generalforsamling den 3. september, såfremt COVID-19 situationen holder sig stabil. Så hold aftenen åben; nærmere info og indkaldelse følger.

Vi har, efter at have haft opgaven i udbud, lavet en entreprise aftale omkring udskiftning af de store glaspartier i opgangene. Nu afventer vi en byggetilladelse fra Københavns Kommune, som vi håber vil se hurtigt på sagen trods sommerferie og corona-forsinkelse. 

Porten til P-huset kan nu åbnes med telefonen ved at ringe til 55100081, hvis du har tilmeldt dig. Vi laver en formular for at blive slettet og tilføjet efter ferien.

Det har i det hele taget været en travl tid i vores bestyrelse. Der har været mange ting at følge op på, både omkring den almindelige drift og vedligehold i foreningen, det videre arbejde med at udrulle visionen for Rentemestergården og med mange henvendelser fra beboere. Vi klør på, har holdt ekstraordinært mange møder og prøver at nå det hele, trods den underbemanding vi har i bestyrelsen – uden mulighed for at blive fuldtallige igen, fordi vi ikke kan afholde Generalforsamling. 

Her hen over sommeren vil vi derfor bede om tålmodighed med en evt  længere svartid på henvendelser, da vi også holder ferie fordelt henover sommeren. Husk ved henvendelser at bruge kontaktformularen via hjemmesiden, det er det som fungerer bedst☺

Rigtig god sommer

mvh Bestyrelsen

Evaluering af Prøvereposet.

Kære alle.

På torsdag den 25. juni fra kl 20-22 afholder vi som skrevet fernisering på prøvereposet i opgang 21A 1. sal. Festudvalget står for en lille drink i gården.

I alle postkasser vil der inden ferniseringen blive uddelt et evalueringsskema. Et for hver lejlighed. Alle skemaer har fået et nummer fra 1-124, men er derudover anonyme (med mindre man ønsker det og skriver navn på). Husk gerne jeres nummer – det kan være vi får brug for at høre nærmere, hvis nogen er kommet med gode ideer, som det vil være godt at få uddybet.

Medbring skemaet til ferniseringen og udfylde det i løbet af aftenen:-))

Men er man forhindret på torsdag, kan man blot lægge vejen forbi prøvereposet en dag det passer, udfylde skemaet og lægge det i den markerede postkasse i opgang 21A, st. lejl 3, Watt. Senest den 6. juli.

Vi glæder os til at høre jeres tilbagemeldinger, ris, ros og gode ideer.

Vel mødt

MVH bestyrelsen

Indbydelse til fernisering af prøverepos.

Kære Alle.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 25. juni kl 20-22.

Kom forbi til et glas i gården trakteret af festudvalget og gå i Corona-afmålte hold op og kig på prøvereposet. Alle får via et lille spørgeskema mulighed for at kommentere på helheden og detaljerne på reposet, så vi via alles input får en fornemmelse af, hvad der evt skal justeres og laves anderledes. Og hvad der bare fungerer rigtig godt:-))

Vi ses

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kære Alle

Husk at det i følge vores vedtægter ikke er tilladt at bore huller i og montere noget på facaden i Rentemestergården.

Angående Generalforsamlingen: Vi afventer den næste udmelding fra Regeringen om hvor mange der må forsamles, før vi forhåbentlig snart kan afholde vores årlige Generalforsamling. Vores vedtægter giver ikke mulighed for at afholde den digitalt.

Mvh og God Pinse

Bestyrelsen

Registrering og anmeldelse af mulige skader sket i relation til altanprojektet.

Der er behov for at ALLE skader sket i forbindelse med opsætning af altanerne registreres hos projektleder Simon Bastved. Har du derfor registreret en skade du tror kan have relation til det arbejde der er udført, er det vigtigt du sender en mail til Simon Bastved inden 10 dage (inden lørdag den 6. juni). Derefter bortfalder muligheden for at anmelde en skade.

Send en mail til: SIB@deas.dk

Beskriv skaden kort- og husk at skrive adressen:-))

Kun følgende lejligheder med skader ER registreret og behøver ikke skrive igen:

Thoravej 14, 1 Lejl.2, Thoravej 6, st. Lejl.2, Rentemestervej 21A, st. Lejl 3

Mvh bestyrelsen og Projektledelsen

Parkering frabedes

på pladserne 111 til 114 ( 8 stk )

ud mod Rentemestervej

Fredag D.29/5 i mellem kl. 07:00-15:00

P.G.A

Lift arbejde

Der skal sættes altaner op .

Vh. Viceværten Filip

Rentemestergården

Spørgsmål ring 27139780

Nyt om de sidste altaner.

Onsdag D.20-5 lejl. 59-55. lejl. 59 leveres ikke pga. forkert værn, afventer stadig svar nu leveringstid, vi håber den er klar fredag uge 22.

Mandag D.25-5 lejl. 98-121.
Onsdag D.27-5 lejl. 117. Udsættes til fredag uge 22 med kran & stillads torsdag.  Der skal stillads for denne altan, da der skal bores for beslag. Vores lift kunne ikke nå ind til denne derfor først udføres nu.

Vedr. ødelagte glas så bliver der monteres plader de steder så beboerne kan bruge altanerne. Nye glas er bestilt.

Så som det ser ud lige nu er færdiggørelse derfor som nedenstående:

Opsamling ikke færdig gjorte altaner tirsdag & onsdag uge 22.

MVH Projektleder Simon Bastved

Kære Alle

En del er igang med tanker omkring anlæggelse af større eller nye terrasser for tiden.

HUSK at går du med tanker om at ændre eller anlægge en terrasse, skal du altid vende projektet med bestyrelsen først. På den måde sikrer vi, at der ikke bliver anlagt terrasser der går imod helhedsplanen for renovering og forskønnelse af vores fælles grønne områder.

Mvh og god maj-dag

Bestyrelsen

Altanerne monteres i følgende rækkefølge:

På vegne af Projektleder Simon fra DEAS kommer her i hvilken rækkefølge altanerne monteres. Arbejdet påbegyndes på torsdag og varer estimeret de næste tre uger.

ALLE BEDES VÆRE FORSIGTIGE OMKRING KRANER OG I ARBEJDSOMRÅDERNE. BØRN SKAL IKKE LEGE I NÆRHEDEN AF ARBEJDSOMRÅDER AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN.

Desuden skal man være opmærksom på ikke at parkere sin bil omkring arbejdsområderne. Mangler man af den grund en plads til bilen i den periode, kan man benytte 200-pladserne i P-Huset.

1. Montage i nævnte rækkefølge altan type 2. (STOR KRAN)

Facade L. lejlighed 46 og 48 

2. Montage i nævnte rækkefølge altan type 2. (LILLE KRAN)

Facade A. lejlighed 39,61,104, og 60 

Facade N. lejlighed 43,63, og 107 

Facade J. lejlighed 101 og 122

3. Montage i nævnte rækkefølge altan type  1. (LILLE KRAN)

Facade E. lejlighed 76 

4. Montage i nævnte rækkefølge altan type 4. (LILLE KRAN)

Facade E. lejlighed 45 og 111

5. Montage i nævnte rækkefølge altan type 5. (LILLE KRAN)

Facade A. lejlighed 59 

6. Montage i nævnte rækkefølge altan type 3. (LILLE KRAN)

Facade K. lejlighed 55,98 og 121

7. Montage i nævnte rækkefølge altan type 1. (STOR KRAN)

Facade K. lejlighed 117 

MVH og god aften