Cykel aktion

!!!!!!!!!Cykel aktion !!!!!!!!!
Så er det sidste chance cykler med rød strips bliver fjernet
FREDAG D.20/9.
Dette gælder alle cykler også ladcykler motorcykler scooter knallerter nye og gamle barnevogne anhænger på rentemestergården og i cykelkælder!!!!
Hvis der er lås på bliver den skåret over.
Spørgsmål til dette, henvend dem til viceværten på tlf. 27 13 97 80
vh.
VICEVÆRTEN
Filip Palm Thomasberg

Inputs til forskønnelse af udearealer

Kære alle “Rentemestergårds-beboere”

Tiden er kommet til at tage hul på den del af visionen for forskønnelse af Rentemestergården, som vedrører vores udearealer og der vil vi i bestyrelsen gerne bede om jeres inputs.

Derfor holder vi opstartsmøde mandag d. 16/9 kl. 20 hos Line Watt på Rentemestervej 21A, st, lejl. 1. Skriv til line@watt.as om du har tænkt dig at deltage så vi har et overblik. Frist for tilmelding inden onsdag d. 11/9

Vel mødt

Bestyrelsen

fliser til badeværelser

Jeg har tømt rummet under trappen i thoravej 10 og stillet nogle fliser ( gulv og væg ) til badeværelserne, uden for rummet. Man er velkommen til at tage nogle stykker, hvis man vil have nogle i reserve til sit badeværelse
Husk vi er mange, så tag kun de nødvendige.

Vh. Filip

cykel indsamling

!!!!!!!!!Cykel aktion !!!!!!!!!
Så er tiden kommet til at få fjernet ubrugte cykler i Rentemestergården.

Det betyder at alle cykler, anhængere barnevogne ect., store som små, ude og inde, i cykelkælder, cykelskurer og p-hus vil blive markeret med
rød strips!
For at skåne miljøet kan disse røde strips lægges ovenpå postkasserne i alle opgange eller i viceværtens postkasse i opgang 19B hvorved de kan genbruges.
De cykler der forsat er markerede efter D.14 September vil blive samlet sammen og afhentet af politiet.
Hvis du ved du ikke bruger din cykel så tit, vil jeg forslå at man stiller den i cykelkælder, da vi har store problemer med at få plads til alle cykelene og man kan se at der er mange der ikke bliver brugt så tit.
Spørgsmål til dette, ring til viceværten på tlf. 27 13 97 80
vh.
VICEVÆRTEN
Filip Palm Thomasberg

Nyhedsbrev Sommer 2019

Nyhedsbrev Juli 2019

Bestyrelsen siden sidst
Siden sidst har vi i EF Rentemestergården haft både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. På begge generalforsamlinger blev der stemt ”ja” til bestyrelsens vision for Rentemestergården, det er vi i bestyrelsen meget glade for, og der er allerede igangsat arbejder i den forbindelse.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Michael som formand og Mette som sekretær/næstformand.
Bestyrelsesmedlemmer holder sommerferie indtil 20. august, så der kan forventes længere svartider på spørgsmål lige pt.
Vision for Rentemestergården
Arbejdet vedrørende visionen på opgangene er skudt i gang med indhentning af lysberegning, brandnotat, loftplan og opdateret tilbud fra entreprenøren.
Myndighedsbehandling af opgangene og facader som helhed er under udarbejdelse og fremsendes til kommunen hurtigst muligt.
Projektgennemgangsmøde med entreprenørerne vedr. opgangspartierne og efterfølgende verificering af tilbudsprisen og kontrahering med den valgte entreprenør.
Skraldeskure
Der kommer dørpumper på skraldeskurene
Mht. storskraldsrummet afventer vi den nye dør og tilretning af rummet, før rummet kan genåbne. Først der kan det benyttes igen – så de der allerede har stillet ting dernede bedes fjerne det omgående.
Elevatorer
Der har været sabotage af en af elevatorerne, der var sat et klistermærke på lysbåndet. Til info koster det 6.100 kr. fra den fælles kasse at få elevatoren til at køre efter sikkerhedsforskrifterne igen. Så lad være med det.
Tagterrasser
Der er kommet nye borde og stole til tagterrasserne (2 borde og 16 stole per terrasse). Tak til de der gav en hånd med at få det til at lykkes.
Socialt
Fællesarealer er til brug for alle. Man kan godt advare om at man regner med at bruge gårde eller tagterrasser til fødselsdag eller lign., men ikke forvente at andre holder sig væk.
Sommerfest 7/9 – mere info følger fra socialt udvalg.

Fyldning af container søndag kl 9

Søndag morgen skal vi have fyldt containeren med de slidte og udtjente borde og stole fra tagterrasserne.

Containeren ankommer fredag. Lørdag er der sidste mulighed for at fjerne alle borde og stole som ønskes nyt liv i sommerhuset, kolonihaven eller andet sted. Der står stadig møbler på terrasserne i TV10, TV 14 og RMV 21A som kan hentes.

Søndag kl. 9 mødes alle morgenfriske, der er klar til at give et nap med i lille gård, hvor opgaverne uddelegeres.

Info: Søndag eftermiddag og frem til afhentning, må containeren hjertens gerne anvendes til andet storskrald.

Borde og stole til tagterrasserne står i opgange

Så er alle nye borde og stole fordelt i opgangene (2 borde + 16 stole per tagterrasse). Stolene er leveret samlet og der medfølger værktøj i æskerne til bordene.

Hver opgang er ansvarlig for at få samlet og båret det gamle ned foran storskraldsrummet. I skrivende stund er RMV 19A og 19B gjort færdige.

Vi anbefaler at man laver en fælles aftale i opgangen og får det klaret hurtigst muligt.

De gamle møbler skal bæres ned foran storskraldsrummet er fortsat til fri afhentning. Vi bestiller en container til det der ikke kan genbruges.

Tak til de der mødte op og gav en hånd trods regnen det var effektivt.

Bestyrelsen

 

Kan I bruge de gamle møbler fra tagterrasserne?

Imorgen kommer de nye møbler til tagterrasserne. Istedet for at de gamle møbler bare smides ud er man velkommen til at erhverve de møbler der stadig kan bruges til eget brug i sommerhus eller lign. De kan hentes fra nu af (såfremt de ikke er i brug). Man kan ikke reservere med sedler eller lign. De skal fjernes fysisk. Først til mølle. Resterne vil blive smidt til storskrald

Hjælp til de nye møbler på tagterrasserne

Der er bestilt nye borde og stole til tagterrasserne (2 borde og 16 stole per terrasse). De bliver leveret lørdag d. 6/7. Derfor er der behov for fælles indsats til at samle og bære møblerne op og fjerne de gamle på vores 6 tagterrasser.

Vi mødes kl 12  foran indgangen til Rentemestervej 19A.

Tilmeld jer gerne begivenheden inde i Facebook Gruppen “Rentemestergården”.

Til dem der bor på svalegangen

Vi vil mandag og tirsdag D.27/5-28/5 rengøre jeres svalegange.
Derfor skal vi bede jer om at fjerne alle ting der står på svalegangen disse dage.

Mvh Filip