Prøverepos 2.0

Kære alle

Jeg lovede ved GF at lægge det reviderede farveforslag til opgangene ud her. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viste stor opbakning til at forskønne vores opgange og stor opbakning til at tænke nyt, men selv de fleste positivt stemte, syntes farveholdningen generelt var for mørk; specielt den sorte farve.

Desuden var der bekymring for prisen for træpanel-løsningen. Derfor er der arbejdet videre med en billigere løsning med spartling og maling i stedet, men hvor udtrykket bevares. Mange udtrykte begejstring for kasserne og ønskede at kunne benytte dem til opbevaring; det arbejdes der på at få godkendt.

I det hele taget arbejdes der på at få økonomien i projektet til at gå op, så der kan forventes at der må hakkes en hæl og klippes en tå, i forhold til oplægget. Det vil der blive arbejdet på i gruppen, sammen med BK Consult, som står for udbud og byggestyring. Det vedhæftede oplæg er derfor stadig en skitse, som skal arbejdes på plads, i forhold til praktik og økonomi.

Med venlig hilsen Line, opgangsudvalget.

INFO

Der vil blive lukket for vandet Tirsdag D.17/8

imellem 09:00-15:00

der er hul på vores hoved ledning.

Vh Filip

Viceværten

Storskrald

Det er atter tid til storskrald. Containeren ankommer fredag den 30. Juli og vil blive afhentet igen mandag den 1. August.

-Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Kære alle,

Hermed en sommerhilsen med seneste nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 24/8, hvor der ikke længere er forsamlingsforbud. DEAS sender indkaldelse ud i begyndelsen af august. Der er en del indkomne forslag, så vi håber på så stort et fremmøde som muligt.

Storskrald

Den ændrede storskraldsordning, hvor vi bestiller en container til den sidste weekend i måneden, ser ud til at fungere godt, og mange har udtrykt sig positivt over for ordningen. Samtidig har det frigivet plads til parkering af flere ladcykler. Så den ordning planlægger vi at fortsætte med.

Rengøring

Efter hovedrengøring og efterfølgende oppolering af gulve, er den ny rengøringsservice trådt i kraft. 

Opgangsdøre

Opgangsdørene driller fortsat, til trods for at projektet formelt er afleveret. Vi er ikke tilfredse med leverancen og har meddelt hovedentreprenøren, at vi opfatter arbejdet som mangelfuldt og afventer udbedring, før vi betaler de sidste regninger. Derudover har vi en garanti på 10% af entreprisesummen, som skal sikre mod yderligere opdukkende fejl og mangler.

Vi har besluttet at montere håndtag og låsecylindre på alle døre, så vi har en nødordning ved udfald, som skal sikre at dørene til stadighed kan anvendes, samt lukkes og låses forsvarligt i tilfælde af nedbrud.

Oftest skyldes fejlmelding, at sensorerne bliver påvirket af grene, bolde, cykler eller andet.

Når i oplever fejl med dørene, må i gerne forsøge at fjerne eventuelle ting foran dørene, og hvis dette ikke virker, så tag et billede af fejlen og send fejlmelding til bestyrelsen. Enten via kontaktformular på hjemmeside eller via bestyrelse@efrentemester.dk.

Opgangsrenovering

Line har arbejdet stenhårdt på at få udvalgt den bygherrerådgiver, som skal udbyde, indsamle og udvælge tilbud fra entreprenører, så den del af visionen snarest kan sættes i gang. Line har fået hjælp af Asbjørn, som har tilbudt sin assistance med udgangspunkt i sin mangeårige erfaring fra byggebranchen. Tak for det!

Vindues-udskiftning

Vi er glade for, at vi nu har tre beboere, som har meldt sig til arbejdet med at etablere et beslutningsoplæg til bestyrelsen om vinduesudskiftning. Der skal udvælges en rådgiver, opdateres budget og tidsplan, samt udvælges entreprenører. Dejligt at denne proces nu også kan lægge fra land. 

Have-projekt

Her er der til gengæld knap så mange oprakte hænder. Haveprojektet står til udførelse, når de øvrige arbejder er afsluttet. Ikke desto mindre er det væsentligt, at der laves en plan for, hvordan fællesarealerne på sigt skal indrettes. Mange beslutninger om forslag til ændringer af udearealerne afventer denne overordnede plan. Derfor endnu engang en opfordring til, at frivillige melder sig, så projektet kan komme i fart.

Teknik- og loftsrum

Generalforsamlingen har besluttet dels frasalg af teknikrum og dels frasalg af loftrum til respektive beboere. Bestyrelsen har engageret en boligadvokat for at sikre, at disse frasalg går ret for sig, både af hensyn til foreningen, men også af hensyn til de berørte beboere. Advokaten har udfærdiget en betinget købsaftale, som alle interesserede skulle have modtaget til foreløbig orientering.

Da man ved inddragelse af fælles- eller uudnyttede arealer ændrer på lejlighedsskel og fordelingstal, kræver det en mere specifik generalforsamlingsbeslutning før foreningen kan sælge noget fra. Samtidig kræves en byggetilladelse fra kommunen, da man skal tilsikre, at f.eks. brandkrav til de nye lejlighedsskel er opfyldt.

I løbet af de næste uger vil vi fra bestyrelsen indgå i dialog med de beboere, som fortsat er interesserede i køb af hhv teknik- og loftsrum. Den betingede købsaftale vil indtil endelig aftale bruges som et tilbud fra foreningen til den enkelte ejer.

Det er bestyrelsens opfattelse, at rådgivningen fra DEAS i denne sammenhæng og i forbindelse med de allerede vedtagne beslutninger på GF, har været for dårlig. Det forsøger vi nu at rette op på.

Hvis nogen har specifikke spørgsmål til dette, kan man henvende sig til Morten fra bestyrelsen.

Tag-terrasser

Vi har iværksat en tiltrængt renovering af tagterrasser og borde-bænke-sæt, idet vi lader træet udskifte med hårdt egetræ, som ikke kræver vedligeholdelse, og som er mere robust, end det, som hidtil har været anvendt. Det foventer vi forbedrer æstetikken på tagterrasserne markant, udover, at det øger sikkerheden og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Terasser i stueplan

Foreningen har tilladt, at beboere i stuelejlighederne an anlægge en terrasse på fællesarealerne, hvilket mange har gjort. Der kommer til stadighed spørgsmål om mulige udvidelser m.v. Det er vedtaget på generalforsamlingen, at der må anlægge en terrasse der svarer til to fag inklusiv en eventuel hoveddør.

Da fællesarealet ikke lever op til minimumskravene i kommunens lokalplan, kan man ikke købe disse terrasser, men blot anlægge dem for egen omkostning. Vi henstiller til, at man er glad for, at de andre beboere giver afkald på en del af fællesarealet, OG at man holder sig indenfor retningslinjerne af respekt for de andre beboere.

Cykelparkering

Der er run på cykelparkeringspladserne. Vi henstiller ikke desto mindre til, at man anvender disse og/eller kælderen. Senest er der beboere, som har fået beskadiget sin bil, fordi cykler, som var parkeret udenfor stativer, væltede ind i bilen.

Vi ønsker alle beboere en dejlig og glad sommer med masser af solskin. Vi ses til generalforsamling.

Bestyrelsen

Opskuring 14-21E

Opskuring og ny polish i opgangen Rentmestervej 21E Thoravej 14

Onsdag og Torsdag 07-08/07 bliver opgangene Rentemestervej 21 E og Thoravej 14 skuret op og der kommer ny polish på.

Vi skurre i dagtimer, Sørg da venligst for at opgangene er ryddet.

Det gælder også måtter planter o.s.v

Da gulvet skal ligges i blød, skal alt fjernes.

Vi ligger ny polish på fra kl. 23:00 til 02:00 Torsdag D.07/07 derfor må man ikke gå på gang arealet. Måtter og blomster må stilles tilbage Fredag morgen.

Har du spørgsmål, ring 27139780Mvh. Filip Palm Thomasberg.

Opskuring 19B-21A

Opskuring og ny polish i opgangen Rentmestervej 19B/21a Tirsdag og Onsdag 22-23/6 bliver opgangene Rentemestervej 19B/21A skuret op og der kommer ny polish på.

Vi skurre i dagtimer, Sørg da venligst for at opgangene er ryddet.det gælder også måtter planter o.s.vDa gulvet skal ligges i blød, skal alt fjernes.

Vi ligger ny polish på fra kl. 23:00 til 02:00 onsdag D 23/6 derfor må man ikke gå på gang arealet. Måtter og blomster må stilles tilbage torsdag morgen.

Har du spørgsmål, ring 27139780Mvh. Filip Palm Thomasberg.

Storskrald

Der er bestilt container til storskrald. Containeren vil ankomme fredag den 25. Juni og vil blive afhentet mandag den 28. Juni.

opskuring

Vi laver opskuring af rentemestervej 19A Onsdag D.16/6, sørg da venligst for at opgange er ryddet,Det gælder også måtter og planter o.s.v

Da gulvet skal ligges i blød skal alt fjernes

Vi ligger polish på fra kl 23:00 til 02:00 onsdag på thoravej 10 og rentemestervej 19A. Derfor må man ikke gå på gang arealet.

Spørgsmål ring 27139780

Vh Filip

Opdatering døre

Kære alle, 
Vi er i fuld gang med at justere dørene og sensorerne så de passer. Derfor er det utrolig vigtigt at alle fejl bliver meldt til bestyrelsen hurtigst muligt: Bestyrelse@efrentemester.dk
Med mindre andet er aftalt så undgå at slukke for dørerne. Hvis elektrikeren kommer ud og døren er slukket så koster det foreningen penge. 
Før alle døre og sensorer er efterjusteret vil der være udfordringer. Vi beder derfor om din tålmodighed. Der arbejdes på højtryk for at løse udfordringerne. 
Vi oplever fejlsignal på 19a. Teknikeren vil forsøge at sætte et filter på så vi undgå at systemet bliver forstyrret. Vi håber at denne løsning vil hjælpe. 
Mvh Bestyrelsen

Mvh 

Alexander B. Keshtkar
M: 26301575 
M: alexander@efrentemester.dk

Ejerforeningen Rentemestergården
http://efrentemester.dkk