Registrering og anmeldelse af mulige skader sket i relation til altanprojektet.

Der er behov for at ALLE skader sket i forbindelse med opsætning af altanerne registreres hos projektleder Simon Bastved. Har du derfor registreret en skade du tror kan have relation til det arbejde der er udført, er det vigtigt du sender en mail til Simon Bastved inden 10 dage (inden lørdag den 6. juni). Derefter bortfalder muligheden for at anmelde en skade.

Send en mail til: SIB@deas.dk

Beskriv skaden kort- og husk at skrive adressen:-))

Kun følgende lejligheder med skader ER registreret og behøver ikke skrive igen:

Thoravej 14, 1 Lejl.2, Thoravej 6, st. Lejl.2, Rentemestervej 21A, st. Lejl 3

Mvh bestyrelsen og Projektledelsen

Parkering frabedes

på pladserne 111 til 114 ( 8 stk )

ud mod Rentemestervej

Fredag D.29/5 i mellem kl. 07:00-15:00

P.G.A

Lift arbejde

Der skal sættes altaner op .

Vh. Viceværten Filip

Rentemestergården

Spørgsmål ring 27139780

Nyt om de sidste altaner.

Onsdag D.20-5 lejl. 59-55. lejl. 59 leveres ikke pga. forkert værn, afventer stadig svar nu leveringstid, vi håber den er klar fredag uge 22.

Mandag D.25-5 lejl. 98-121.
Onsdag D.27-5 lejl. 117. Udsættes til fredag uge 22 med kran & stillads torsdag.  Der skal stillads for denne altan, da der skal bores for beslag. Vores lift kunne ikke nå ind til denne derfor først udføres nu.

Vedr. ødelagte glas så bliver der monteres plader de steder så beboerne kan bruge altanerne. Nye glas er bestilt.

Så som det ser ud lige nu er færdiggørelse derfor som nedenstående:

Opsamling ikke færdig gjorte altaner tirsdag & onsdag uge 22.

MVH Projektleder Simon Bastved

Kære Alle

En del er igang med tanker omkring anlæggelse af større eller nye terrasser for tiden.

HUSK at går du med tanker om at ændre eller anlægge en terrasse, skal du altid vende projektet med bestyrelsen først. På den måde sikrer vi, at der ikke bliver anlagt terrasser der går imod helhedsplanen for renovering og forskønnelse af vores fælles grønne områder.

Mvh og god maj-dag

Bestyrelsen

Altanerne monteres i følgende rækkefølge:

På vegne af Projektleder Simon fra DEAS kommer her i hvilken rækkefølge altanerne monteres. Arbejdet påbegyndes på torsdag og varer estimeret de næste tre uger.

ALLE BEDES VÆRE FORSIGTIGE OMKRING KRANER OG I ARBEJDSOMRÅDERNE. BØRN SKAL IKKE LEGE I NÆRHEDEN AF ARBEJDSOMRÅDER AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN.

Desuden skal man være opmærksom på ikke at parkere sin bil omkring arbejdsområderne. Mangler man af den grund en plads til bilen i den periode, kan man benytte 200-pladserne i P-Huset.

1. Montage i nævnte rækkefølge altan type 2. (STOR KRAN)

Facade L. lejlighed 46 og 48 

2. Montage i nævnte rækkefølge altan type 2. (LILLE KRAN)

Facade A. lejlighed 39,61,104, og 60 

Facade N. lejlighed 43,63, og 107 

Facade J. lejlighed 101 og 122

3. Montage i nævnte rækkefølge altan type  1. (LILLE KRAN)

Facade E. lejlighed 76 

4. Montage i nævnte rækkefølge altan type 4. (LILLE KRAN)

Facade E. lejlighed 45 og 111

5. Montage i nævnte rækkefølge altan type 5. (LILLE KRAN)

Facade A. lejlighed 59 

6. Montage i nævnte rækkefølge altan type 3. (LILLE KRAN)

Facade K. lejlighed 55,98 og 121

7. Montage i nævnte rækkefølge altan type 1. (STOR KRAN)

Facade K. lejlighed 117 

MVH og god aften

Altanbyggeriets sidste fase

Altanbyggeriet går ind i den sidste fase, hvor altanerne skal monteres. Dette forventes gjort i ugerne 20-22. Dette arbejde kommer til at kræve store kraner på vores område og der opfordres til, at vi alle holder os på afstand af arbejdsområderne af hensyn til sikkerheden. Desuden skal man være opmærksom på at ens parkerede bil ikke “fanges” i et afspærret arbejdsområde.

Mere detaljeret arbejdsplan følger for hvilken del af bygningen der arbejdes på hvornår.

God bededagsferie.

Til beboerne i Rentemestergården.

Der vil blive udført facaderens fra onsdag den 22-24 april fra 07.00 – 15.00.

Arbejdet omfatter nedrensning af facaderne med højtryk spuling efter der er boret / skåret for altaner / døre.

Der skal derfor være fjernet møbler, krukker mv. på altaner eller stueetagens friarealer foran terrassedørene. All-Remove vil ikke tage ansvar for ikke flyttede inventar som vil blive overspulet med snavset vand. Beboerne har det fulde ansvar for deres ejendele under dette stykke arbejde.

Der bruges hanevand til aftensning af facaderne, dog kan forekomme indtørret brugsvand på ruderne eller på de parkerede biler. Dette er ikke snavset vand.

Alle vinduer og døre vil ikke blive efterpudset. Dette er ejer selv som skal udføre dette hvis ønsket.

Desuden beder vi til at beboerne ikke blander sig i deres arbejde og evt. må hjemmegående beboer bære over med støjen eller arbejder andet sted end hjemme.

Venlig hilsen / Kind regards
 
Simon Bastved
Projektleder
Teknik – Foreninger – Projekter
Telefon  +45 39 46 67 36
Mobil +45 27 90 17 23

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Telefon +45 70 30 20 20
www.deas.dk

Taxaerne i P-hus

Vi har været i kontakt med vognmanden, som ejer taxaerne i P-huset. Vognmanden har mistet meget af sin omsætning pga. Corona krisen og har derfor parkeret taxaerne midlertidigt.

Bestyrelsen har udbedt sig en plan for taxaerne, samt udtrykt skuffelse over ikke være kontaktet mht. lån/leje af P-pladser for en kortere periode. Vi informerer når vi har modtaget et svar.

Den taxa der står i stueetagen med smadrede ruder har ikke fået ruderne smadret i P-huset men står på ejerens plads for ikke at blive ødelagt. Bestyrelsen har ikke kendskab til at der har været indbrud i P-huset som der har været skrevet om på Facebook.

Blot en lille reminder om at tilmelding af telefoner til P-hus portåbning lukker 15. april, se tidlige post på hjemmesiden.

Åbning af port til P-hus med mobil – udfyld formular

Meget snart bliver det muligt at åbne porten til P-hus med en mobiltelefon. Porten åbner når et registreret mobilnummer ringer.

Vi har derfor behov for at I registrerer de numre, der skal kunne åbne porten i denne formular (max. 4 numre pr lejlighed). Det bliver fortsat muligt at bruge nøglen og håndsenderen til at åbne porten. Det er vigtigt at understrege at P-pladser ikke skal bruges til eksterne biler eller opbevaring men parkering for foreningens beboere og derfor forventes registrerede telefoner også at være til personer med folkeregisteradresse i Rentemestergården.

I bedes udfylde denne formular også hvis i ikke skal bruge adgang til P-huset:

Formular til registrering af mobilnumre

Deadline for registrering 15 April. Derefter sendes numrene til programmør og det portåbneren monteres kort efter.

Venlig hilsen

Bestyrelsen