Storskrald

Det er atter tid til storskrald. Containeren ankommer fredag den 30. Juli og vil blive afhentet igen mandag den 1. August.

-Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Kære alle,

Hermed en sommerhilsen med seneste nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 24/8, hvor der ikke længere er forsamlingsforbud. DEAS sender indkaldelse ud i begyndelsen af august. Der er en del indkomne forslag, så vi håber på så stort et fremmøde som muligt.

Storskrald

Den ændrede storskraldsordning, hvor vi bestiller en container til den sidste weekend i måneden, ser ud til at fungere godt, og mange har udtrykt sig positivt over for ordningen. Samtidig har det frigivet plads til parkering af flere ladcykler. Så den ordning planlægger vi at fortsætte med.

Rengøring

Efter hovedrengøring og efterfølgende oppolering af gulve, er den ny rengøringsservice trådt i kraft. 

Opgangsdøre

Opgangsdørene driller fortsat, til trods for at projektet formelt er afleveret. Vi er ikke tilfredse med leverancen og har meddelt hovedentreprenøren, at vi opfatter arbejdet som mangelfuldt og afventer udbedring, før vi betaler de sidste regninger. Derudover har vi en garanti på 10% af entreprisesummen, som skal sikre mod yderligere opdukkende fejl og mangler.

Vi har besluttet at montere håndtag og låsecylindre på alle døre, så vi har en nødordning ved udfald, som skal sikre at dørene til stadighed kan anvendes, samt lukkes og låses forsvarligt i tilfælde af nedbrud.

Oftest skyldes fejlmelding, at sensorerne bliver påvirket af grene, bolde, cykler eller andet.

Når i oplever fejl med dørene, må i gerne forsøge at fjerne eventuelle ting foran dørene, og hvis dette ikke virker, så tag et billede af fejlen og send fejlmelding til bestyrelsen. Enten via kontaktformular på hjemmeside eller via bestyrelse@efrentemester.dk.

Opgangsrenovering

Line har arbejdet stenhårdt på at få udvalgt den bygherrerådgiver, som skal udbyde, indsamle og udvælge tilbud fra entreprenører, så den del af visionen snarest kan sættes i gang. Line har fået hjælp af Asbjørn, som har tilbudt sin assistance med udgangspunkt i sin mangeårige erfaring fra byggebranchen. Tak for det!

Vindues-udskiftning

Vi er glade for, at vi nu har tre beboere, som har meldt sig til arbejdet med at etablere et beslutningsoplæg til bestyrelsen om vinduesudskiftning. Der skal udvælges en rådgiver, opdateres budget og tidsplan, samt udvælges entreprenører. Dejligt at denne proces nu også kan lægge fra land. 

Have-projekt

Her er der til gengæld knap så mange oprakte hænder. Haveprojektet står til udførelse, når de øvrige arbejder er afsluttet. Ikke desto mindre er det væsentligt, at der laves en plan for, hvordan fællesarealerne på sigt skal indrettes. Mange beslutninger om forslag til ændringer af udearealerne afventer denne overordnede plan. Derfor endnu engang en opfordring til, at frivillige melder sig, så projektet kan komme i fart.

Teknik- og loftsrum

Generalforsamlingen har besluttet dels frasalg af teknikrum og dels frasalg af loftrum til respektive beboere. Bestyrelsen har engageret en boligadvokat for at sikre, at disse frasalg går ret for sig, både af hensyn til foreningen, men også af hensyn til de berørte beboere. Advokaten har udfærdiget en betinget købsaftale, som alle interesserede skulle have modtaget til foreløbig orientering.

Da man ved inddragelse af fælles- eller uudnyttede arealer ændrer på lejlighedsskel og fordelingstal, kræver det en mere specifik generalforsamlingsbeslutning før foreningen kan sælge noget fra. Samtidig kræves en byggetilladelse fra kommunen, da man skal tilsikre, at f.eks. brandkrav til de nye lejlighedsskel er opfyldt.

I løbet af de næste uger vil vi fra bestyrelsen indgå i dialog med de beboere, som fortsat er interesserede i køb af hhv teknik- og loftsrum. Den betingede købsaftale vil indtil endelig aftale bruges som et tilbud fra foreningen til den enkelte ejer.

Det er bestyrelsens opfattelse, at rådgivningen fra DEAS i denne sammenhæng og i forbindelse med de allerede vedtagne beslutninger på GF, har været for dårlig. Det forsøger vi nu at rette op på.

Hvis nogen har specifikke spørgsmål til dette, kan man henvende sig til Morten fra bestyrelsen.

Tag-terrasser

Vi har iværksat en tiltrængt renovering af tagterrasser og borde-bænke-sæt, idet vi lader træet udskifte med hårdt egetræ, som ikke kræver vedligeholdelse, og som er mere robust, end det, som hidtil har været anvendt. Det foventer vi forbedrer æstetikken på tagterrasserne markant, udover, at det øger sikkerheden og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Terasser i stueplan

Foreningen har tilladt, at beboere i stuelejlighederne an anlægge en terrasse på fællesarealerne, hvilket mange har gjort. Der kommer til stadighed spørgsmål om mulige udvidelser m.v. Det er vedtaget på generalforsamlingen, at der må anlægge en terrasse der svarer til to fag inklusiv en eventuel hoveddør.

Da fællesarealet ikke lever op til minimumskravene i kommunens lokalplan, kan man ikke købe disse terrasser, men blot anlægge dem for egen omkostning. Vi henstiller til, at man er glad for, at de andre beboere giver afkald på en del af fællesarealet, OG at man holder sig indenfor retningslinjerne af respekt for de andre beboere.

Cykelparkering

Der er run på cykelparkeringspladserne. Vi henstiller ikke desto mindre til, at man anvender disse og/eller kælderen. Senest er der beboere, som har fået beskadiget sin bil, fordi cykler, som var parkeret udenfor stativer, væltede ind i bilen.

Vi ønsker alle beboere en dejlig og glad sommer med masser af solskin. Vi ses til generalforsamling.

Bestyrelsen

Storskrald

Der er bestilt container til storskrald. Containeren vil ankomme fredag den 25. Juni og vil blive afhentet mandag den 28. Juni.

Opdatering døre

Kære alle, 
Vi er i fuld gang med at justere dørene og sensorerne så de passer. Derfor er det utrolig vigtigt at alle fejl bliver meldt til bestyrelsen hurtigst muligt: Bestyrelse@efrentemester.dk
Med mindre andet er aftalt så undgå at slukke for dørerne. Hvis elektrikeren kommer ud og døren er slukket så koster det foreningen penge. 
Før alle døre og sensorer er efterjusteret vil der være udfordringer. Vi beder derfor om din tålmodighed. Der arbejdes på højtryk for at løse udfordringerne. 
Vi oplever fejlsignal på 19a. Teknikeren vil forsøge at sætte et filter på så vi undgå at systemet bliver forstyrret. Vi håber at denne løsning vil hjælpe. 
Mvh Bestyrelsen

Mvh 

Alexander B. Keshtkar
M: 26301575 
M: alexander@efrentemester.dk

Ejerforeningen Rentemestergården
http://efrentemester.dkk

Opdatering vedrørende opgangsdøre og vinduer

Kære alle,

Bestyrelsen har nu fået gennemgået alle opgangsdører- og vinduer. Alt er blevet justeret, termostaterne er blevet installeret og alle fejl rettet. 

Vi har i en længere periode, allerede efter første “overlevering” forsøgt at få samlet alle parter, men det har vist sig at være en større udfordring end ventet. 

Der ligger nu en klar aftale om at når der opstår fejl skal de udbedres med det samme. Vi er nu i tæt dialog med elektrikeren og vores faste kontaktperson er Nikolai som nogen er af jer formodentlig har mødt.

Man fejlmelder bestyrelsen: bestyrelse@efrentemester.dk Brug venligst ikke facebook til at fejlmelde.

Se venligst nedenstående referat fra gennemgangen:

Tilstede ved gennemgangen var:

  • Lars – Eilar Thomsen
  • Lars – Installatøren
  • Filip – Vicevært
  • Alexander – Bestyrelsen
  • Martin – Gaihede.

Lars – Installatøren gennemgik kort, hvordan styreenhed til vinduesopluk fungere samt udleverede manual til Filip i papir.  Det blev aftalt at den fremsendes digitalt også.

Lars – Eilar Thomsen udleverede ”brikker” til Filip, der kan monteres bag betjeningsknapper så der ikke utilsigtet kan ændres på indstillinger.

Det er aftalt at styreenhed placeres på bagvæg ved elevator i en højde af 180cm.

Styreboks indstilles til nedenstående værdier.

  • Vindhastighed sættes til 6m/s.
  • Indvendig temperatur 20 grader.
  • Udvendig temperatur 5 grader.

Mulighed for at etablere dørtryk for åbning af døre i opgang 19a, 19b og 14 blev drøftet, grundet at når der børn, anvender repos til leg går dørene op og giver adgang til trafikeret vej.

Der blev også drøftet, hvorvidt der skal monteres dørhåndtag/knop udvendigt på døre, bestyrelsen vender tilbage vedr. ovenstående.

De bedste hilsner 

Bestyrelsen Rentemestergården 

Kh Alexander 😊


Storskrald

Fredag kommer der en container til storskrald. Containeren vil blive placeret ved vendepladsen ved Rentemestervej 21A og vil blive afhentet og tømt mandag den 31. maj 2021.

Mvh Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen April

Kære alle,

Hermed seneste nyt fra bestyrelsen efter bestyrelsesmødet den 27/4.

Vi har budt velkommen til Alexander Behrang som nyt bestyrelsesmedlem, efter at Michael valgte at trække sig fra arbejdet.

Alexander har påtaget sig opgaven med at håndtere nøgler, navneskilte, adgang til p-hus m.v. Alexander kan kontaktes på mailen: Alexander@efrentemester.dk

Ifølge planen for genåbning af samfundet, vil det først være muligt at samle hele foreningen efter sommerferien. Vi planlægger derfor at afholde generalforsamlingen ultimo august. Mere info herom, når vi har aftalt den eksakte dato med DEAS.

Nye opgangspartier: De nye opgangspartier er færdiginstallerede og projektet er afleveret til bestyrelsen. Vi synes det pryder facaderne, og det er en fornøjelse, at dørene åbner af sig selv, når man skal ud. Vi oplever fortsat en række indkøringsproblemer og misforståelser, som skal rettes op. Bestyrelsen laver derfor en yderligere gennemgang med byggerådgiveren, for at sikre, at konstaterede fejl og mangler på både døre og dørtelefoner bliver håndteret under garantiperioden og løst så hurtigt som muligt. Derudover laver vi beskrivelser, der bl.a. sikrer, at man ikke tvangsåbner dørene. Det kan dørpumperne nemlig ikke holde til.

Vi er også ved at udskifte de gamle dør nr. skilte. I løbet af måneden vil de sidste skilte blive skiftet ud med nye.

Vi har besluttet, at vi vil anvende byggerådgivere til de større projekter, som skal foretages. Det vil sige, at vi byder opgaven ud til minimum tre byggerådgivere. Den valgte byggerådgiver står herefter for beskrivelse af projektet, udbud og kvalificeret vurdering af indkomne tilbud. Opgaven vil også omfatte byggestyring og kontrol med den valgte entreprenør. Dermed sikrer vi så professionel en gennemførsel som muligt og vi sikrer samtidig at udvælgelsen ikke bliver subjektiv.

Vi ønsker at skabe projektgrupper blandt foreningens medlemmer for at idé-generere og håndtere projekterne. Disse grupper bliver så supporteret af den professionelle rådgiver, som vælges til hvert projekt. Planen er at skabe 2 projektgrupper for kommende projekter for at nå i mål med foreningens vision.

Vinduesudskiftning: Vi ønsker at igangsætte dette arbejde så hurtigt som muligt og vil gerne have 3-5 frivillige, som kunne tænke sig at være med til at sikre en så hurtig og sikker gennemførsel af denne del af visionen som muligt.

Haveprojekt: Også her vil vi gerne have 3-5 frivillige. Opgaven her har mere kreativ karakter indledningsvis, og vi forventer først at selve fornyelsen skal ske, når vi er færdige med vinduesudskiftning. Skriv til bestyrelse@eftrentemester.dk, hvis du har lyst til at være med i en af grupperne. Samtidigt er der også igangsat et altanprojekt vol. 2. Det er

Ina fra RMV19A som står for dette. Henvend jer til Ina, hvis i ønsker at være med og i ikke har tilmeldt jer endnu.

Nu hvor foråret er skudt i gang, har vi modtaget en del henvendelser omkring terrasser og beplantning. Det oprindelige forslag omkring terrasser giver anledning til fortolkningsspørgsmål, og vi bestræber os på at respektere forslaget og samtidig at tage hensyn til fællesarealer, kørearealer, fælles plantebede, m.v. når vi afgiver svar. Det håber vi, at der er forståelse for.

Vi har afsat en sum penge til beplantning af tommer bede, som vil blive genplantet til efteråret, hvor vi kan plante uden at skulle vande hver dag henover sommeren. Det nyanlagte bed vil blive tilsået med sommerblomster, så det ikke står tomt hele sommeren. Vi har også afsat penge til de indendørs plantekasser på reposerne.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelse@efrentemester.dk, hvis i har en tom blomsterkumme på etagen.

Vicevært: Vi har fornyet og ændret aftalen med vores vicevært Filip. Vi har nu fået kortlagt opgaverne, så vi sammen med Filip kan sikre en mere struktureret tilgang til løsning af foreningens behov. Vi glæder os til en ny tid i vores samarbejde med Filip med klare rammer og høj tillid. Filips arbejde vil blive delt op i ”sort dag” om mandagen, hvor han vil koncentrere sig om indedørs arealerne og skurene samt ”grøn dag” om torsdagen, hvor han vil koncentrere sig om de grønne arealer og gårde. Derudover er han til rådighed ad hoc, efter behov. Som noget nyt har Filip telefontid hver mandag og torsdag i tidsrummet 10-12.00.

Vi har fået gjort hovedrent i alle opgange. Fremover vil den ugentlige rengøring ikke være en del af viceværtens arbejde, men blive udført af vores nye samarbejdspartner. Der vil blive gjort rent i alle opgange hver uge lørdag eller søndag mellem 10-18. Rengøring består af støvsugning, aftørring af flader, balustre og gulvvask.

Cykelparkering: Vi arbejder fortsat på at etablere mere cykelparkering i foreningen. Vi arbejder på at udvide cykelskuret i den store gård, og på at finde andre alternative cykelskure. Vi henstiller som altid til, at alle cykler i videst muligt omfang parkeres på de afmærkede cykelpladser.

Affald: Vi har til stadighed udfordringer med overfyldte affaldsbeholdere og storskrald. En væsentlig del af viceværtens tid går derfor til at rydde op efter de beboere, som ikke følger anvisningerne. Som et tillæg til dette brev, har vi lavet en samlet beskrivelse af, hvilke ændringer vi er i gang med at implementere.

På bestyrelsens vegne

Morten

Storskrald (møbler, brandbart inventar, ikke byggeaffald eller hårde hvidevarer) Der er løbende problemer med afhentning af storskrald fra det nuværende ”Storskraldsrum”. Dels bliver der deponeret andet affald end storskrald, og dels er både lofthøjden for lav og døråbningerne for små til, at renovationen kan afhente det.

Det betyder helt enkelt, at viceværten bruger alt for meget tid på at tømme rummet, sortere og gøre klar til afhentning.

Vi vil derfor gøre storskraldsrummet til cykelparkering og lave en anden storskraldsordning i tråd med, hvad man gør andre steder.

Fra og med nu, bliver storskrald afhentet én gang om måneden. Det bliver den første mandag i måneden, første gang i juni.

Storskraldet afhentes på vendepladsen ved 21E og kan stilles der søndagen forinden efter 15:00 og indtil 06:00 mandag morgen, den første mandag i måneden. Der skal være 2 bunker, 1 med rent træ og en med andet(møbler, mm)

Farligt Affald (gasflasker, blækpatroner, kemi affald mm)

Afleveres i P-huset til højre for porten

Elektronik, hårde hvidevarer, byggeaffald, tøj, m.m.

Afleveres på den kommunale genbrugsstation og er ikke en del af ejerforeningens service til beboerne.

Øvrigt affald

Øvrigt affald sorteres og placeres i de respektive beholdere, som er placeret i aflåste skralderum.

Af hensyn til kapaciteten, har vi sat skilte op, der viser hvilke ejendomme, der bør aflevere sit skrald, hvor. Vi henstiller til, at I respekterer dette, da vi ellers oplever en meget skæv fordeling af mængden af skrald i de forskellige rum. Nogle er overfyldte, andre er knap fyldte.

Vi henstiller i øvrigt til, at man ikke deponerer affald på gulvene, men kun i beholdere. Overfyldte beholdere, som ikke kan lukkes kalder på rotterne.

Så for alles skyld, beder vi Jer respektere dette. Kontakt gerne viceværten, hvis i oplever fyldte beholdere.

Nyt fra bestyrelsen

Kære alle,

Endnu en måned er gået, og foråret er over os.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet, håber vi på at vi kan afholde generalforsamling inden udgangen af maj, men det kommer til at afhænge af forsamlingsforbuddet.

Det er glædeligt, at der er kommet så mange forslag til behandling på generalforsamlingen, og vi synes det er rigtigt at vente med afholdelse, til vi kan mødes fysisk og diskutere forslagene i fællesskab.

Bestyrelsen er gået i gang med at invitere forslagsstillere til et kort møde, hvor vi gennemgår indhold og motiv for forslagene, så vi sikrer en så smidig en gennemførsel af generalforsamlingen som muligt.

På seneste bestyrelsesmøde fremlagde Ina ideerne bag et forslag om et nyt altanprojekt. Ifølge DEAS kræver det en ny beslutning på generalforsamlingen. Der er pt. 20 interesserede ejere, og vi har besluttet at give et forhåndstilsagn, som projektgruppen kan arbejde med i forhold til udarbejdelse af projektmateriale, ansøgning til kommunen mm.

På næste bestyrelsesmøde vil vi nedsætte to projektgrupper, som kan arbejde videre med og lede gennemførslen af foreningens vision. Det drejer sig om renovering af opgange, udskiftning af vinduer og haveprojekt.

Vi arbejder med at synliggøre leverandøraftaler og tage de eksisterende aftaler op til revision. Vi arbejder blandt andet på at samle alle leverandør- og serviceaftaler, sådan at det er nemt for enhver tid siddende bestyrelse, at få et samlet og overskueligt overblik over hvilke aftaler der er indgået og hvilke aftaler foreningen er bundet af. Det er et tidskrævende arbejde, men det skal være med til at sikre både at vi får den rigtige kvalitet og den rigtige pris for opgaverne.

Rengøring af opgangene er også under lup samtidigt med, at vi forsat arbejder med at skabe struktur på viceværtens opgaver. Der kommer til at blive foretaget en hovedrengøring i alle opgangene ultimo april, hvor også effekter, som ikke må være placeret i opgangene, vil blive fjernet.

Udskiftning af opgangspartierne er ved at være færdiggjort. Michael har lovet at køre projektet til ende, selvom han har meldt sig ud af bestyrelsen. Projektet har affødt en del henvendelse om nye døre og dørtelefoner, som Michael håndterer. Tak for det!

Nye nøglebrikker skal ligesom systemnøglerne bestilles gennem Filip.

Vi arbejder på at udvide arealet til cykler, da oprydning af opgangene har medført et væsentligt større behov for udvendig cykelparkering. Mere herom senere.

Derudover vil der blive sat en låge op til trekanten, idet vi ikke ønsker besøg af kvarterets hunde på fodboldbanen.

Vi har revideret budgettet for 2021, hvor driften forventes at balancere med de ordinære indtægter. Budgettet bliver præsenteret på generalforsamlingen, men vi lægger det ud på hjemmesiden, så man kan gennemgå det og stille spørgsmål, hvis man ønsker det.

På bestyrelsens vegne.

Morten Brix

Tilbud om fælles anlæggelse af små terrasser.

Kære alle,
Vi har accepteret et tilbud på anlæg af terrasser for stuelejligheder.Hvis der skulle være nogen der ikke har meldt sig, men som gerne vil støde til og få lavet deres terrasse, må de gerne kontakte mig. Enten på Facebook eller på frederikholm03@gmail.com. Senest mandag den 12. april klokken 12.00. 

Prisen per kvm er cirka 815 kr og den maksimale størrelse af terrasserne er 480×180. Dvs en pris for fuld størrelse er cirka kr. 6.250.

Det er planen at de opstarter arbejdet i uge 16 og forventes færdig på 5-7 arbejdsdage. 
Med venlig hilsen,Frederik Graugaard HolmThoravej 12C