Nøglebrikker link til bestillingsskema – Frist 15/12 2018

Som I forhåbentlig alle er opmærksomme på, på baggrund af nyhedsbrevet og opslag i opgangen vil der i starten af det nye år blive opsat den nye nøglebrikløsning på alle adgangsdøre, P-hus og cykelkælder. De vil også gælde på de fremtidige cykelskure.

Som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling i sidste uge er det tanken at vi starter på en frisk i forhold til antallet af mennesker, der har adgang til vores ejendom. Derfor bedes i overveje og begrænse mængden af nøglebrikker til dem I reelt har brug for.

Hver lejlighed får udleveret 3 nøglebrikker. Hvis du ønsker at bestille flere brikker, så er nummer 4 og 5 gratis og derefter koster hver brik 50 kr. De bestilles via linket længere nede i dette opslag.

Brikkerne kan kodes til kun at virke i specifikke områder – fx behøver jeres rengøringsdame ikke nødvendigvis have adgang til P-hus og andre opgange end jeres egen. Dette specificeres i forbindelse med bestilling.

Det er desuden muligt at tilkøbe brikløsning til jeres private hoveddør jf. tidligere opslag. Dette bestilles sammen med ekstra nøglebrikkre og du vil blive kontaktet af låsesmeden for at bekræfte din bestilling.

For at lettet administrationen har vi udformet et online skema til bestilling af nøglebrikkerne. Skema er tilgængeligt her*

Frist for bestilling er 15/12 2018

*Hvis linket ikke virker er det her i fuld længde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf90JhR_4YmWPl0TDgyZWdFrqPpkWI_mTffPTtE-toi_M8P6A/viewform

Nyhedsbrev November 2018

Generalforsamlinger

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes d. 6 dec. kl 20 i RMV 19B , 2. sal. Vi skal behandle to forslag vedrørende ændringer til de ekstra store altaner (Ikke alm. og dobbelt altaner) og inddragelse af loftsrum. Forslagene ligger på hjemmesiden http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/

Ordinær Generalforsamling afholdes 21. marts 2019. Forslag – veldokumenterede og med budget – sendes til bestyrelsen gennem kontaktformularen på hjemmesiden senest 15. februar 2019.

 

Projekter i bestyrelsen

Cykelskur til ladcykler, udskiftning af vinduer i lejligheder og opgange går trægt grundet travlhed i branchen. Bestyrelsen er fortsat i dialog med Gaihede omkring byggetilladelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud

Nøglebrikker. Vi er igang med den endelige dialog og planlægning med leverandøren. Hver lejlighed kan få op til 3 nøglebrikker. Hvis der er behov for flere brikker, så meddel venligst dette til bestyrelsen.

Brikkerne er tiltænkt ejendommens beboere – jf. vores udfordringer med tyveri fra opgange. Det vil være muligt at bestille en speciel brik til adgang for rengøring etc. som kan styres til kun at virke i et bestemt tidsinterval, ugedag og opgang. Der bliver endvidere mulighed for at tilkøbe brikløsning til egen hoveddør.

Der er to mulighede for lås til egen hoveddør, der er tale om en offline løsning, hvor kun ejeren selv har adgang.

Lejlighedsdøre uden tastatur: Pris 5.250 kr.

https://shop.assaabloyopeningsolutions.dk//ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=76175&productId=431775&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-24&langId=-24&top_category=&itemId=431775&parent_category_rn=&storeId=10201

Lejlighedsdøre med tastatur: Pris 5.750 kr.

https://shop.assaabloyopeningsolutions.dk//ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10051&categoryId=76323&productId=1303239&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-24&langId=-24&top_category=&itemId=1303239&parent_category_rn=&storeId=10201

Viceværten vil stå for administration af brikkerne til opgangene. Skiftet sker i starten af det nye år. Tilbagemelding vedr. køb af brikløsning til egen hoveddør, så skal ske senest 15/12-2018 og herefter bestiller vi.

Arkitekttegninger. Vi har fra arkitektfirmaet, der stod for tegnearbejde med transformationen af bygningen tilbage i 2006, rekvireret de originale tegninger i DWG filformat. Disse er lagt på hjemmesiden.


Generel Information

Notifikationer på hjemmesiden har været nede, men er fikset. Dog har vi udfordringer med at få inkluderet et direkte link til opslaget, men det burde være fikset nu (testes i forbindelse med publisering af dette nyhedsbrev).

Glasaffald må ikke henstilles i skraldeskure, vores flaskecontainer findes i skraldeskuret på Thoravej i Store Gård. Alternativt kan man benytte den offentlige flaskecontaineren på hjørnet af Frederiksborgvej/Rentemestervej.

Loftsrum. Projektgruppen har afholdt info/sparringsmøde med Gaihede for alle interesserede 3. sals lejligheder og der er fremstillet forslag til den ekstraordinære generalforsamling.

Elevator i RMV 19B er i stykker. Det er motoren som er gået. Reparatøren er på sagen. Vi har henstillet til at de næste gang opsætter bedre skiltning med information til berørte beboere.

Nyt til fællesarealer. Fugerne på øverste dæk i P-huset er blevet repareret for at undgå nedsivning.

Arealet mod Rentemesterhaven begynder at tage form. Bedene er nu blevet beplantet og der er lukket for gennemkørsel med blomsterkummer indtil der kommer pullerter.

Der er lavet en række tiltag for at øge trygheden på vores fællesarealer. Dette inkluderer belysning på arealet mod Rentemesterhaven. Der vil ligeledes blive opsat kameraer til overvågning i cykelkælderen. Forslag om yderligere overvågning af fællesarealer vil blive fremsat på den ordinære generalforsamling.

Parkeringskort 2019/2020 kan hentes i RMV 19B stuen. Vær opmærksom på at det er P-kort for 2019/2020. Parkeringskort ligger under lejlighedsnummer, som står på nøglerne og der er ophængt en tegning over lejligheder og numre. Husk at få kortet monteret efter nytår.

 

Sociale Arrangementer

Nogle beboere tog initiativ til et hyggeligt halloween arrangement til stor glæde for ejendommens børn.

Det er dejligt med den slags initiativer, og man er velkommen til at søge bestyrelsen om midler til en fastelavnstønde til Fastelavn eller lignende.

Ekstraordinær Generalforsamling 6. December 2018

Der afholdes Ekstraordinær Generalforsamling torsdag d. 6 december 2018 kl. 20 på Rentemestervej 19B, 2 sal.

DEAS har udsendt indkaldelser per brev og e-Boks. Hvis I ikke allerede har modtaget et fysiske brev bør det lande i jeres postkasser snarest.

Vi skal igennem følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forslag

Forslag 1:

Altanudvalget stiller forslag om ændring af de store altaner. Se forslaget på foreningens hjemmeside (http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/)

Forslag 2

Der stilles forslag om frasalg af de uudnyttede loftsrum til de 3. sals lejligheder, som ønsker at udvide deres lejlighed med en ekstra etage til etablering af beboelse og private tagterrasser. Forslaget blev drøftet på den ordinære generalforsamling d. 20. marts 2018, men blev ikke sat til afstemning, da det ikke var fyldestgørende. Se nyt forslag på foreningens hjemmeside (http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/gen-forsamling-og-vedtaegter/).

Forslagene kræver kvalificeret flertal, det er derfor vigtigt at aflevere en fuldmagt, hvis man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Referat af mødet lægges på på foreningens hjemmeside http://efrentemester.dk

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Parkeringskort 2019/2020 – kan hentes i RMV 19B

Der er stillet parkeringskort frem i opgangen RMV 19B. I bedes hente jeres parkeringskort.

Vær opmærksom på at det er P-kort for 2019/2020.  Husk at få kortet monteret efter nytår.

Parkeringskort ligger under lejlighedsnummer, som står på nøglerne og der er ophængt en tegning over lejligheder og numre.

VH

Michael

Hjemmeside virker igen

Så virker hjemmesiden igen og nu ved bestyrelsen alt om PHP 7.2 og kompatible temaer i WordPress .

Beklager vi skulle lige finde ud af hvori fejlen lå.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

Vejen mod Rentemesterhaven lukket for gennemkørsel

Som de fleste nok har bemærket er blomsterkummerne som tidligere stod ved indkørslen til RMV 19A blevet flyttet så de istedet spærrer for gennemkørsel ad vejen mod Rentemesterhaven. Dette er sket for at dæmme op for stigende gennemkørende trafik, der har givet anledning til både støj og utryghed for flere beboere i Rentemestergården. Blomsterkummerne er en midlertidig løsning  indtil vi der bliver opsat de planlagte pullerter. Kummer og/eller pullerter kan flyttes af brandbil, hvis dette bliver aktuelt.

Mvh

Bestyrelsen

Nyhedsbrev fra bestyrelsen – Oktober 2018

Sikkerhed mod indbrud

Vi oplever i foreningen udfordringer med tyveri af ladcykler og andre effekter.

Effekter i opgangene

Politiet henstiller til at den bedste måde at undgå tyveri fra vores opgange er at fjerne interessante genstande.

Der har siden 2006 stået i husorden at cykler ikke skal henstilles i opgangene. Dermed handler man i ond tro mod foreningens husorden, hvilket også kan give udfordringer med dækning via privat indboforsikring.

Bestyrelsen anerkender manglende evne til at forhindre indbrud og tyveri i cykelkælder, hvilket er en af grundene til at problemet har spredt sig til hele ejendommen.

Som det fremgår længere nede er der allerede igangsat en række initiativer for at stoppe indbrudsbølgen i vores opgange. Det er dog vigtigt for bestyrelsen at understrege vi er en ejerforening og bor i et fællesskab. Derfor er alle nødt til at handle via de formelle kanaler, altså fremsætte konkrete budgetterede forslag gennem generalforsamlinger og respektere fællesskabets godkendelse af disse uanset om man er enig.

Hasperne på alle yderdøre er blevet fjernet for at undgå at de står åbne, og der dermed er fri adgang til opgangene.

Videoovervågning undersøges i samarbejde med professionelt firma. Når der haves tre tilbud vil der blive fremsat forslag på generalforsamlingen i marts 2019.

Elevator i RMV 19B har kunnet tilkaldes til gården uden at ringe op til en lejlighed. Elektriker er bestilt til at fjerne denne funktion. Alle elevatorer med direkte adgang til gaden kan sendes ned via dørtelefonen ved at trykke på 5 (ligesom man åbner døren ved at trykke på 7).

 

Projekter i bestyrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes inden for kort tid. Hovedpunktet vedrører altaner, men det er muligt at indsende andre forslag. Disse – veldokumenterede og med budget – sendes til bestyrelsen.

Cykelskur til ladcykler Der er ved at blive indhentet byggetilladelse til dette, da vi i princippet ikke må fjerne mere fællesareal. Skur ved RMV21E vil kræve at plads nr. 1 nedlægges og bestyrelsen vil i nærmeste fremtid gå i dialog med ejeren af denne plads.

Vinduer i lejligheder og store vinduespartier i opgange pågår dog lidt trægt grundet travlhed i branchen. Bestyrelsen har lavet aftale med Gaihede omkring udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud

Nøglebrikker Der arbejdes fortsat på en løsning.

Arkitekttegninger. Vi har fra arkitektfirmaet, der stod for tegnearbejde med transformationen af bygningen tilbage i 2006, rekvireret de originale tegninger i DWG filformat. Disse vil blive lagt på  hjemmesiden så snart vi har fået dem.

 

Generel Information

Emfang/emhætter. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må tilsluttes emfang/emhætte med motor til udsugningen, da der er tale om centralsug, hvor suget bliver forstyrret hvis der tilsluttes noget der suger. Konsekvensen er at der bliver blæst em og mados ind i de andre lejligheder. I værste tilfælde vil en evt. brand også kunne sprede sig gennem systemet.

Ejendomsforsikring stiger. Grundet de mange vandskader vi har haft i foreningen er der varslet en stigning fra kr. 130,000,- til kr. 160,000,- Det er derfor vigtigt alle prøver at forhindre yderligere skader.

Loftsrum. Projektgruppen er i gang med det indledende arbejde og har sendt nyhedsbrev til alle der har vist interesse i projektet. Der indkaldes til info/sparringsmøde med Gaihede for alle interesserede 3. sals lejligheder snarest.

Nyt til fællesarealer. Der er kommet flere borde/bænke-sæt i gårdene. Der kommer også nye møbler til tagterrasserne, men vi venter med at bestille til foråret.

 

Sociale Arrangementer

Sommerfest blev afholdt i slutningen august. Arrangementet var vel afholdt og bestyrelsen takker festudvalget for det gode arbejde og glæder os til næste arrangement.

Kunst i P-hus. Der har også været kunstarrangement i P-huset. Bestyrelsen beklager meget den sene udmelding. Det endte med et fint arrangement, hvor kunstens råhed passede godt ind i vores rustikke P-hus.

Hasper fjernet fra hoveddøre

I forbindelse med tyveri fra opgange den seneste tid, hvor opgangsdøre har stået åbne har viceværten nu fjernet alle hasper på hoveddøre for at undgå denne kilde til at fristelse.

Politiets anbefaling er dog, at den bedste sikring mod indbrud i vores opgange er at fjerne værdigenstande. Derfor henstiller vi fortsat – og i henhold til husordenen – til at man ikke parkerer ladcykler osv. i opgangene.