Udvikling af området mellem RMV17 og RMG

Ejerforeningen skal som bekendt have gang i at aftale hvordan de kr. 500,000,- skal bruges til at udvikle området mellem ejerforeningen og Rentemestervej 17.

Der holdes et indledende møde den tirsdag den 23. maj kl. 20 i opgangen Thoravej 10, st. hvor alle er velkomne. Susanne Lousdal vil være bestyrelsens kontaktperson i denne proces.

For at vi ikke skal starte fra bar bund er der her linket til  Naboprojekt Rentemestergården – RMV17 budgetforslag. Læs derfor forslaget grundigt og nedenstående:

 1. Cykelskuret udvides til at dække alle fliserne. Det beklædes med træ der bliver magen til det træ der bruges til beklædning af den gamle RMV 17 facade. Cykeldelen bliver også mulig at aflåse.
 2. AKF står for at føre heng igennem ud til Rentemestervej og flytte indkørsel.
 3. AKF og Arkitekt har lovet at verificere vi må afspærre vejen for gennemkørsel med brandmyndighederne.
 4. Forslag skal fortsat facilitere man kan køre i nærheden af elevatorer/indgange for at læsse af.
 5. Der er lavet et aktivitetsområde som kan være basket/fodbold bane.
 6. Vendepladsen etableres ikke i denne omgang og dermed bevares den lukkede have mod Thoravej.

Kig på det, tegn og skriv ud på et stykke papir. Det er vigtigt du undersøger hvad en ide vil koste (materialer og arbejdstimer) så det bliver realistisk.

Målsætningen er at vi har et forslag vi kan levere til AKF ultimo juni 2017, så AKF kan planlægge det ind i arbejdet.

******************************************************************************
Møde 23 Maj

Ca. 12 ejere var mødt op for at diskutere ovenstående udspil. Følgende princippunkter er vedtaget:

 1. Der ønskes ikke larmende aktivteter lige ude for vinduerne.
 2. Afspærring for gennemkørsel foretrækkes omkring TVH 10 (evt. med Betonbordtennis)
 3. Eksisterende beplantning bibeholdes i videst muligt omfang og forlænges ned forbi indkørsel.
 4. Cykelskur ved THV 10 Udvides og laves aflåseligt
 5. Skraldeskur ved THV 10 and måske tømmes fra RMV 17 indkørsel (Ingen tung trafik tilbage).
 6. Cykelskur ved RMV 19A kan måske udvides i bredden, så de tre P-pladser, hvor der er cykelstativ kan gøres brugbare igen. Så kan det helt undgås, at der skal holde biler mellem de to bygninger.
 7. Cykelparkering ved THV 6 skal fortsat være der og helst under halvtag.
 8. Der er to personer med Handicap som vi skal huske at høre og respektere mht. parkering af bil. Michael kontakter og diskuterer muligheder.
 9. Der ønskes udsmykning med græsarmering og en sti igennem området der er venlig for cykler og barnevogn.
 10. Man skal fortsat kunne komme til THV 10 og  TVH 6 med privat bil for aflæsning af varer og flytninger.

Tegning i dette link skulle gerne vise ovenstående og er et første udkast. RMV 17 – RMG – Grønt Areal 23 Maj

*********************************************************************************

19. December 2017
Ejerforeningen har idag modtaget forslag fra Arkitekt ud fra vores ønsker. Der er en række ting man er nød til at forholde sig til efter at have været i kontakt med brandmyndigheder.

 1. Vejen mellem bygningerne er en brandvej og en brandbil skal kunne komme igennem. Se fil 3 med kørekurverne. Løsningen supporterer altså at vi kun har en indkørsel ud mod Rentemestervej.
  Den byggetilladelse der foreligger har kørekurver for brand og redning ind gennem skellet mellem de to bygninger. En løsning som den foreslåede supporterer vi efterfølgende søger Københavns Kommune om at lukke mellem matriklerne for biler.
  Foreningen kan efterfølgende søge om at flytte pullerten ved RMV 19A ned til THV 10 for at begrænse gennemkørsel men sikre adgang for redningskøretøjer.
 2. Felterne som skal skæres ned i asfalt bliver simpelt hen for farlige efter få år og er for dyre at etablere som felter.
 3. Udvidelsen af kattebakken til et bredere bed supporterer man gerne vil trække forbipasserende længere væk fra vinduerne.
 4. Cykelskur i forbindelse med skraldeskur udvides i første omgang uden tag, men konstruktion skal supportere efterfølgende tag. Det er meget svært at få byggetilladelse til at tagdække yderlige arealer. (Det må laves efterfølgende som en risiko foreningen tager)

Der findes tre filer

 1. Rentemestervej 19-Illustrationsplan-A2
 2. Rentemestervej 19-Landskabsplan-A2
 3. Rentemestervej 19-Oversigtsplan-A3 Kørekurver

Konstruktive kommentarer modtages gerne på michael@efrentemester.dk Blot for lige at sætte det i perspektiv så koster dette tegningsmateriale med arbejdsbeskrivelser ca. kr. 30,000,-

Kort inde i det nye år fastlægges projektet med entreprenøren.

SPM stillet og forsøg på svar:

S: Hvor bliver parkeringspladser af?
A: Der bliver 7 pladser i opvarmet kælder under RMV 17 (Rentemesterhaven). Der bliver flere pladser fra cykelskur ved RMV 19A og ind til skel mod RMV 17 (Indkørsel flyttes til RMV 17)

S: Er det undersøgt om skraldeskur ved THV 10 kan tømmes fra RMV 17 jvf. spm den 23. maj?
A: Ja, men det er desværre ikke muligt da rampen til parkeringskælder begynder samme sted og der er dermed risiko for at containere kører ned af rampen (Feedback fra forespørgsel til Renovationsselskab)

S: Ville der kræves byggetilladelse til simple cykelstativer med overdækning i retning af produkter fra www.falcoas.dk ?
A: Som bestyrelsen har forstået det ja, men der dobbelttjekkes.