Udvikling af ejendom RMV 17

Denne side har til formål at kommunikere om udviklingen af ejendommen Rentemestervej 17. Nedenfor finder du det projekt der aktuelt arbejdes med.

Udviklingsprojekt Rentemestervej 17

Der er nyt forslag til deklaration og ændret fællesareal, se generalforsamling 

Der indbydes til infomøde omkring nyt forslag til deklaration 4 marts 2015 i Bent Bekkers udstillingslokaler – Indbydelse til møde 4 Marts 19:30

9-marts-2015 Så er der nyt materiale fra AKF i forbindelse med byggeriet:

Den grønne passage

Projekt til København Kommune

Der kommer løbende yderligere information omkring emnet

Afklaring omkring varelevering fra supermarkedet:

Begreber:
Bake-off sortiment = frosne brødprodukter, der leveres på separate frostbiler
Alm. sortiment = alle andre varer end bake-off. Disse leveres på kølebiler

Mandag-lørdag:
Som udgangspunkt sigter vi altid efter kun at levere alm. sortiment til hver butik 1 gang om dagen. Det skyldes, at dette er optimalt både mht. støj, miljø og transportomkostninger.
Det er de færreste af vores butikker, der har behov for mere end 1 leverance om dagen. Nu kender vi ikke denne kommende butiks omsætningsniveau, så det er lidt usikkert, hvor mange paller, der skal leveres dertil pr dag.
Der er dog også en anden variabel i spil, nemlig vores søgen efter altid at optimere vores ruter. Det kan betyde, at der ud fra et helhedsbillede nogle dage vil være behov for, at varer til denne butik splittes ud på 2 biler, der i forvejen skal levere til andre butikker i nærheden.
Hertil kommer, at butikken 2-3 gange pr uge modtager bake-off produkter.

Søndag:
Søndage vil der kun foretages varelevering 1 gang af alm. sortiment.
Der foretages iht. det nuværende koncept ikke bake-off levering søndag.

Øvrigt:
Affaldsspande vil typisk blive tømt 1 gang om ugen (ikke lørdag/søndag)
Pant vil også typisk blive afhentet 1 gang om ugen (ikke lørdag/søndag)

Opsummering:
Hvis vi forudsætter, at der hver dag mandag-lørdag leveres alm. varesortiment 2 gange og 1 gang om søndagen, så giver dette i alt 13 leverancer. Uden at vi kender omsætningsniveauet, så er dette pålideligt, da vi kan støtte os op ad omsætningsniveauer fra andre butikker.
Bake-off fastsættes til i alt 3 leverancer pr uge
Pant fastsættes til 1 afhentning.
Affaldsspande fastsættes til 1 afhentning.

Således vil i alt (13+3+1+1) 18 lastbiler besøge butikken i løbet af ugen.

Beregnet over 7 dage vil gennemsnittet således ligge under 3 pr dag.
Der tages forbehold for evt. ændringer af det nuværende setup (under hensyntagen til gældende lokalplan).

Konklusion:
På baggrund af ovenstående konkluderes, at vi udmærket kan fremføre, at der gennemsnitligt pr dag er max. 3 lastbiler, der foretager leverance/afhentning.

Forslag til vendeplads og afgrænsning

 

Vendeplads med mål og afgrænsning

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimeret forslag til vendeplads (14 April 2015)

AKF har undersøgt mulighederne for at gøre mere plads mellem vendeplads og bygning. Det resulterede i en ekstra meter have. Den anden tegning illustrerer det eksisterende cykelskur.

2015.04.14_Situationsplan_tag_1_500 - cykelskur - small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.04.14_Situationsplan_tag_1_500 - small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny byggeansøgning til københavns kommune (8 Juni 2016):

AKF indgiver ny byggeansøgning efter natur og miljøklagenævnets afgørelse (Afgørelse Natur og Miljøklagenævnet).

Projektet er nøjagtigt som tidligere beskrevet, men der etableres ikke dagligvarebutik. Der laves erhverv i henhold til gældende lokalplan (bilforhandler, lægehus eller hvad man nu kunne tænke sig)