Rentemestergårdens Leksikon

Administrator
E/F Rentemestergården administreres  DEAS. Kontaktperson er Peter Westerdal som kan kontaktes på tlf. 3946 6380 eller kbj@deas.dk

Afløb
Der har været en del udkald til stoppede afløb. Vandlåsen i badeværelset har været skyld i en større vandskade da “koppen” der laver låsen var faldet af og havde sat sig fast i kloakken.
Du er naturligvis forpligtet til at hjælpe med at holde afløbene OK. Det kan derfor være en god ide med jævne mellemrum at lade den varme hane løbe nogle minutter for at fjerne fedt mv i afløbet.
Viceværten har et rensebånd man kan låne.

Naveneskilt til dør, postkasse og dørtelefon
Under filarkiv finder du en excelskabelon til at lave dit dørskilt til din hoveddør og postkasse. Du bedes selv printe skiltene. Du hænger selv op uden for lejligheden og på din postkasse (der skal bruges en lille umbraco nøgle). For at få opdateret navnet på dørtelefonlisten bedes du kontakte vicevært.

Nøgler
Bestilles via administrator. Det er ejeren af lejligheden, som kan bestille nøgler. De sendes direkte fra Sikker Danmark direkte til lejligheden.

Telefon, Internet og TV
Ejerforeningen har et etableret netværk og der tilbydes bredbånd gennem Andels.net på dette netværk. Der laves en aftale direkte mellem ejer og Andelsnet.

Det skal understreges at TDC ikke må bryde ind på vores etablerede kabling. Der skal trækkes nye kabler fra loftet og ned til lejligheden.

Dørtelefoner
Hver lejlighed har to netværksstik kommende ind fra ejerforeningens kabling. Den ene til dørtelefon, hvor der skal tilsluttes en telefon. Det andet stik er til ejerforeninens netværk, se Telefon, Internet og TV.

Når der ringes på dørtelefonen fra gaden så ringer telefon i lejligheden og der kan føres en samtale. Døren åbnes med et tryk på “7”. Skal elevator sendes til grundplan (vareelevatorer) trykkes “8”. Samtalen afsluttes ved at trykke på “9”.

Et tryk på “7” åbner begge automatiske døre i de store opgange.

Terasser (foran lejligheder)
Reglerne for at etablere en terrasse under altanerne er vedtaget på en generalforsamling

  • At størrelsen ikke må overstige størrelsen af en altan mulig ovenover, hvilket skal godkendes på mail af bestyrelsen.
  • At der er de korrekte fliser str. 20 x 40 cm
  • Hvis terrassen anlægges af en anlægsgartner eller anden professionel håndværker kræves ikke yderligere godkendelse.
  • Hvis terrassen anlægges privat skal den godkendes af ejerforeningens rådgivende ingeniør (ca. kr. 1500,-)
  • Terrassen bliver klarmeldt til bestyrelsen når den er færdig anlagt.

Facader

Der må ikke monteres nogen ting på facader uden godkendelse. Der må ikke laves gennemføringer af klimaskærmen.

Markiser må ikke monteres uden forudgående accept af bestyrensen. De skal ligne dem der sidder monteret separat allerede.

Vand (Koldt og Varmt)

Koldt vand forsynes til beboelsen i Rentemestergården fra hovedhane på Rentemestervej. Der er installeret et trykforøgeranlæg som sørger for at holde trykket på godt 4 bar i systemet i Rentemestergården. Dette anlæg er to pumper der styres med variabel hastighed og derfor kan der når der er få beboere, der tapper vand komme trykudsving. Varmt vand opvarmes med fjernvarme i varmekælderen.

Du kan lukke for koldt og varmt vand til din lejlighed på hovedhanen. I langt de fleste lejligheder sidder hanerne over badeværelsesloftet. I andre tilfælde sidder hanen i den lodrette forsyningskakt der er til lejligheden.

Varme
Rentemestergården opvarmes af et flerstrengs varmesystem. Der slukkes for systemet hen over sommeren for at spare energi. Når du/I begynder at fryse om efteråret, så skriv til viceværten og der vil blive tændt.

Ofte virker radiatoren ikke efter hensigten efter en lang sommerpause. Se nedenstående guide til at motionere radiatorventilen. Varmeanlægget skruer automatisk op for varmen på vander der fødes til radiatorerne når det bliver koldt udenfor. Derfor kan man godt opleve at der er meget stor forskel på radiatortemperaturen fra på en dag med -5 gr. og en dag med 10 gr. varme.

*******************************************************************************************************************
Radiatorer skal af og til luftes ud ved hjælp af den lille luftskrue, som sidder i toppen til en
af siderne. Hvis der er luft i radiatoren, hører man af og til (men ikke altid) en rislen af vand fra radiatoren. Når luftlommen er stor nok, deltager radiatoren ikke i konvektionen i anlægget. Heller ikke selvom vandet drives rundt med en pumpe.

Du skal løsne luftskruen og holde en klud under til at opsamle det sorte stinkende vand, som kommer hvæsende ud. Den er udluftet, når den ikke længere hvæser og kun sender vand ud. Virkningen mærkes omgående. Hvis der ikke kommer vand ud og den ikke hvæser, så mangler der vand på anlægget, hvilket er en sag for vicevært/varmemester.

Hvis det ikke er luft, som er problemet, så er det termostatventilen. Den virker ved, at en termodåse via en lille blank ståldorn (1 mm i diameter) trykker på ventilen, som kan kalke fast. Prøv at slå nogle gange på røret (ventilhuset) med en hammer med fuldt åben ventil. Luk ventilen helt og åben igen fuldt og slå igen. Du skal slå hårdt nok til at lave en chokbølge, men ikke så hårdt, at du flækker røret (som dog tåler en del). Hvis det har løsnet ventilen, mærkes det næsten omgående.

Hvis det ikke var nok, må du tage ventilhåndtaget af og massere dornen direkte ved at skubbe den i bund og slippe den med et smæld (den fjedrer tilbage). Det gentages, indtil dornens vandring er fuldstændig, dvs. ca 2-3 mm. Du må endelig ikke trække dornen ud, for dels sprøjter der vand
ud, dels ødelægger du den kulpakning, den sidder i, og så drypper radiatoren.

https://goerdetselv.dk/haandvaerker-teknikker/vvs/vvs-reparation-skift-en-termostatventil
*******************************************************************************************************************

Altaner

Det er ejerne af lejlighederne der har ansvaret for vedligeholdelse af altanerne.

I 2020 blev der rejst en bekymring for nedstyrtning af altaner i forbindelsen med at der blev fundet en løs bolt på den øvre befæstning. Der er lavet en inspektion og denne har ikke givet anledning til bekymring. Notat altan – 01