Generalforsamlinger og vedtægter

Vedtægter

Originale Vedtægter fra 2006
Ændringer 2008 – Oversigt – Allonge Vedtægter
Ændringer 2012 – OversigtAllonge Vedtægter

Generalforsamlinger

Forslag til ordinær generalforsamling har deadline 15. februar. Husk at redegøre for økonomi og mulig tidsplan.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj, men forsøges afholdt i marts for at få størst mulig effekt af beslutninger i samme regnskabsår.

2021 (Udsat PGA Covid-19) Ordinær Generalforsamling afholdes 24. august 2021

Indkaldelse: 

Budget 2021:

Årsregnskab 2020:

Forslag:

  1. Bestyrelsen stiller forslag om modernisering af vores vedtægter
  2. Forslag om nyt altanprojekt
  3. Forslag om opsætning af ladestandere
  4. Loftgruppens forslag til frasalg og visuelt udtryk
  5. Forslag om præcisering af vedtægternes § 11, stk. 3 / Forslag om ændring af vedtægter med fokus på dokumentation af valgbarhed.
  6. Udvikling af hele tagetagen med forkøbsret for 3. sals lejligheder
  7. Forslag om markiser
  8. Forslag om rotation af bestyrelsesmedlemmer.

2020 – 10 Ekstraordinær Generalforsamling

2020 – 09 Ordinær Generalforsamling (COVID-19)

Indkaldelse til Generalforsamling
Årsregnskab 2019 (Bemærk der er fundet to dobbeltposteringer som ikke er ført tilbage i 2019, da de er fundet efter reviosionen – Vicevært service kr. 54.000,- og Elektriker kr. 5,627,77,- ). Dette betyder at udgifterne ikke er afholdt i 2019, men det er valgt ikke at foretage en ny revision af regnskabet.
Budget 2020
Forslag om køb af pulterrum (vedtages igen)
Referat ordinær generalforsamling 2020 og Formandens_Beretning_2019

2019 – 06 Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 25. juni 2019
Referat ekstraordinær generalforsamling 2019 Juni

2019 – 05 Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse
Årsregnskab 2018
Budget 2019
Forslag om fliser
Vision for Rentemestergården – Præsenteret 2. Maj 2019
Referat ordinær generalforsamling 2019 udkast

2019 – 01 Ekstraordinær generalforsamling (Opfølgning på )

8-547-Indkaldelse

Referat Generalforsamling

2018 – 12 Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse
Forslag 1 Større Altaner pga. konstruktions befæstigelse
Forslag 2 Udvidet forslag omkring Taglejligheder og tagterasser
Referat

2018 – 05 Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse generalforsamling 

Tilbud på Brikløsninger
Tilbud 4560 Keypartner
Tilbud på Salto adgangskontrol_Rentemestergården.
Tilbud_16012_Dahlberg

Referat

2018 – 04 Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse generalforsamling

Referat_ekstraordinær_generalforsamling_apr 2018

2018 – 03 Ordinær Generalforsamling

Referat ordinær generalforsamling 20.03.2018

Indkaldelse til generalforsamling
Årsregnskab 2017
Budget til GF 2018

Forslag 5.1Tilbud fra Jats Entreprise
Opstalt beskrivelse vinduer.

Forslag 5.2 Etablering af cykelskure

Forslag 5.3 Forskønnelse af skraldeskure

Forslag 5.4 Mulighed for etablering af terasse i stuelejligheder

Forslag 5.5 Forslag 5.5 Tagterasser
Vurdering af værdi
Oversigtstegning
byggeri_fuldmagt_16_16_2017
Yderligere forudsætninger som definerer forslaget
Billede 5Billede 4Billede 3Billede 2Billede 1

2017 – 04 Ekstraordinær Generalforsamling

Tid: Torsdag den 20. April 2017 kl. 20:30
Sted: Rentemestervej 19B 2. sal

Forslag:

2017 – 03 Ordinær Generalforsamling

Tid: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 18:00
Sted: DEAS, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Dokumenter:

Forslag:

2016 – 04 Ordinær Generalforsamling

Tid: Mandag den 11. april 2016 kl. 19:00
Sted: DEAS, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Dokumenter:

2015 – 04 Ekstraordinær Generalforsamling

Fuldmagt Rentemestergården x-ord GF 09.04.2015

Dagsorden : Afstemning om deklaration

Torsdag den 9. april 2015, kl. 20:00, Rentemestervej 19 B, 2400 København NV, i opgangen

2015 – 03 Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse Ordinær GF 2015

Rentemestergården Årsregnskab 2014

Rentemestergården Budgetforslag 2015

Punkt 5.1
– Deklaration – Rentemestergården – udkast 11022015
– Bilag 1 – 2014-0113_Rids til dekl om vendeplads mv_150211
Punkt 5.2
– Forslag fra Haveudvalget

Fuldmagt
Fuldmagt Rentemestergården Ord. gf 12.03.2015

Ønskes det at debatere så gør det venligst under debatindlæg på forsiden.
Der afholdes et Infomøde om 4. marts omkring udvikling af Bent Bekker ejendom

Referat Ordinær GF 12.03.2015

2015 01 – Ekstraordinær Generalforsamling

torsdag den 8. januar 2015, kl. 19.00 i kantinen hos
DEAS, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Indkaldelse til x-ord GF 08.01.2015

Udkast til deklaration omkring vareleverancer

Bilag til deklaration

Fuldmagt Rentemestergården x-ord gf 08.01.2015

Referat Ekstraordinær generalforsamling 2015-01-08

2014 – Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse x-ord generalforsamling 2014 05

Fuldmagt Rentemestergården til generalforsamling 1. maj 2014
Referat X-tra ord Generalforsamling 2014-05-01

2014 – Ordinær Generalforsamling

Materiale for generalforsamling 2014 for information. Bemærk at regnskab og budget ikke er endeligt godkendt endnu.

Indkaldelse til generalforsamling 2014
Årsregnskab 2013 – revisorpåtegnet
Budgetforslag 2014
Fuldmagt til generalforsamlingen.
Forslag fra Simon Bullinger
Referat ordinær generalforsamling

 

2013

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 10. oktober 2013

Budget 2013
Regnskab 2012
Referat Generalforsamling 2013

2012

Budget 2012
Regnskab 2011
Referat Generalforsamling 2012

2011

Budget 2011
Regnskab 2010
Referat Generalforsamling 2011

2010

Budget 2010
Regnskab 2009
Referat Generalforsamling 2010

 2009

2008

Juni – Ekstraordinær generalforsamling

Maj – Ordinær Generalforsamling Indkaldelse
Maj – Ordinær Generalforsamling Referat 

Januar – Ekstraordinær generalforsamling januar 2008

2007

Generalforsamling 2007

2006

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2006

 

One Reply to “Generalforsamlinger og vedtægter”

Lukket for kommentarer.