Til dem der bor på svalegangen

Vi vil mandag og tirsdag D.27/5-28/5 rengøre jeres svalegange.
Derfor skal vi bede jer om at fjerne alle ting der står på svalegangen disse dage.

Mvh Filip

storskrald/ elevator rent 19B

Er der nogle der kender dette skab, vi har ikke storskrald. I bedes derfor at fjerne skabet igen, det står i skraldeskuret ved Thoravej 6.

Jeg fik dette billede, taget af Claus fra Otis, det er Elevatoren i Rentemestervej 19B. Er der nogle der kender til dette???

Skattefradrag for renteudgifter

Hej Allesammen

Tak for en god Generalforsamling her til aften.

Som lovet er her information omkring rentefradraget som i kan indberette til SKAT pga. vores negative renter på indeståender i banken(https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/februar/negative-renter-er-fradragsberettigede).

Dette gøres ved at udregne jeres andel af de samlede renteudgifter på i alt 61.906 kr. beregnet ud fra fordelingstallet.

Se udregning af jeres andel i renteudgifterne i dette ark ark :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niXvhPpCt_24whYkPrP-yCZUvGFy_CXM9NMSoJJI928/edit?usp=sharing

Jeres andel af renteudgiften skal indberettes i rubrik 44, hvor man skal vælge lån med mere end to ejere.

I forhold til fradragsretten, så har renteudgifter en fradragsværdi på ca. 32,6% for de første 50.000 (100.000 for gifte) og ca. 25,6% for renteudgifter over 50.000
Venlig Hilsen
Bestyrelsen

 

Medbring selv stol til GF onsdag

Vi vil gerne bede om at I allesammen medbringer egne stole til Generalforsamlingen på onsdag. Det foregår kl. 18.30 i Store Gård.

Mød gerne i god tid så I kan nå at få udleveret stemmesedler og finde en plads.

Der vil blive serveret øl og vand.

Teltet stilles op tirsdag aften kl 19.30 og bagefter er der mulighed for at kvalitetssikre fadølsanlægget for dem som har hjulpet.

Når nu teltet alligevel er oppe er det jo en skam ikke at udnytte det og derfor har det sociale udvalg planlagt en hyggelig “fredagsbar på en torsdag” d. 16/5 kl 20.

Vel mødt

Bestyrelsen

Storskraldsrummet lukket

Der har over en længere periode været udfordringer med håndteringen af vores storskrald – både korrekt sortering og tilslutningen til tømning af rummet. Københavns kommune har af sikkerhedshensyn nægtet at tømme rummet og derfor har vi været nødt til at købe ekstern hjælp, hvilket påfører en meromkostning for foreningen.

Som en konsekvens heraf er storskraldsrummet idag blevet lukket. Vær derfor opmærksom på at der IKKE må henstilles ting foran skuret eller i de almindelige skraldeskure. Man skal derfor selv sørge for afskaffelse af storskrald på en genbrugsplads.

https://www.kk.dk/artikel/sortering-af-storskrald

 

Vision for Rentemestergården Præsenteret

Torsdag aften præsenterede arkitekt Mette Borup visionen for de store vedligeholdelsesopgaver som foreningen står over for. Det var et godt og konstruktivt møde forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at diskutere visionen. Dem der ikke deltog i mødet opfordres til at snakke med naboer som deltog. Er du nysgerrig kan du se præsentationen her:

Vision for Rentemestergården – Præsenteret 2. Maj 2019

Infomøde d. 2/5 kl. 20 omkring vision for fremtidens Rentemestergården

Som nævnt i det seneste nyhedsbrev har bestyrelsen i den seneste tid arbejdet på en vision for fremtidens Rentemestergården.  Udgangspunktet er, at  vores bygninger og udearealer trænger til at blive vedligeholdt. I den forbindelse har bestyrelsen fået en arkitekt til at udforme en vision, der ud over nødvendigt vedligehold løfter udtrykket til at være mere tidssvarende og indbydende. Derved sikres at udtrykket på vores bygninger følger med udvikling i området så vi kan fastholde værdien og positionen som et attraktivt sted at bo.

For at give jer en chance for at høre om planerne inden der skal tages stiling til det på Generalforsamlingen vil vi gerne invitere til et infomøde torsdag d. 2/5 kl. 20. Mødet afholdes på Cafe Kant på Drejervej 11.

Visionen vil blive præsenteret arkitekt Mette Borup fra Studio Borup. Mette deltager ligeledes på Generalforsamlingen.

 

Storskralds rum

Jeg havde bestilt kommunen til at tømme vores storskralds rum…
De første billeder er IKKE storskrald, men småt brandbart, altså skal det i containeren med normalt affald.
Det sidste billede er farligt affald, altså skal det ned i vores P-hus. Til højere for porten står der et skab, der kan man stille farligt affald om ONSDAGEN.

Ang. skraldeskurene, de må IKKE låses, da skraldemændene ikke har en nøgle…..endnu! der bliver arbejdet på sagen.

Vh Filip

Nyhedsbrev April 2019

Nyhedsbrev April 2019

Der har været lidt stille på nyhedsfronten da vi har haft travlt i bestyrelsen og har prioriteret at bruge vores kræfter på udbud af vinduer/opganspartier og indkomne spørgsmål som vi får en hel del af.

 

Ordinær Generalforsamling 15/5 2019 kl. 19 i Store Gård

Vi nærmer os den ordinære generalforsamling og I vil inden længe modtage indkaldelse fra DEAS. Vi har i år som et forsøg valgt at holde generalforsamlingen i teltet i Store Gård. Den primære årsag er, at vi ønsker at sikre en høj deltagelse og deraf indflydelse for beboere og så sparer vi samtidig omkostningen til leje af DEAS’ lokaler. Vi er i dialog med fællesskabsudvalget om at stable et socialt arrangement på benene når nu teltet alligevel skal sættes op.

På mødet vil arkitekt Mette Borup fremlægge visionen for istandsættelse af ejendommen, der ud over nødvendigt vedligehold løfter udtrykket til at være mere tidssvarende og indbydende. Vi håber at se så mange som muligt møde op og få indflydelse på fremtidens Rentemestergården. Vel mødt.

 

Brikløsning afventer

Brikløsning afventer beslutning vedrørende udskiftning af opgangspartierne på generalforsamling. Eftersom generalforsamling blev udskudt til maj har vi også været nødt til at vente med bestilling af brikløsningen så vi undgår dobbeltarbejde med installationen..

 

Oprydning og skrald på fællesarealer

Vi har fået henvendelser omkring det generelle oprydningsniveau på vores fællesarealer både inde og ude. Derfor henstiller vi endnu en gang til at man fjerner ting, der ikke hører til i opgangene jf. vores husorden. Viceværten tager løbende runder med opsamling af skrald, men ser man noget ligge så saml det gerne op og smid det i skraldespanden så vores fællesarealer fremstår indbydende for os allesammen.

 

Hjemmesiden ramt af spam

Vi har været ramt af spam indlæg på hjemmesiden. Derfor har vi lukket for kommentarer og I bedes i stedet sende beskeder til vicevært og bestyrelse via kontaktformularerne. Vi får i bestyrelsen rigtig mange henvendelser og bestræber os på at svare hurtigst muligt på disse, men der må påregnes noget svartid medmindre sagerne er akutte. Vi holder bestyrelsesmøde cirka en gang per måned.

 

Forskønnelse af skraldeskure

Vores skraldeskure er blevet beklædt med træ og afventer nu kun nøgler til skraldemændene inden de kan aflåses. Der er desværre allerede blevet malet sort grafitti på det foran RMV 19A, men vi har bedt viceværten om at udbedre skaden.

 

Lukning af vej mod Rentemesterhaven

Der vil blive opsat blomsterkummer på vejen mod Rentemesterhaven for at lukke området med majsten og bede. Tanken er at gøre det til et fredeligt sted at opholde sig og lege. Tanken er dog at vejen kan åbnes fx i forbindelse med flytning.