Kran Nabo

INFO

Som i nok har set har vores nabo fået en meget stor kran. Den skal ind og holde på p pladsene ved Thoravej 6. Derfor skal biler fjernes FRA I DAG mandag D.20/3 til og med Fredag D.24/3. Jeg har aftalt med euro park, at der ikke kommer afgift i denne periode (20/3-24/3) hvis man holder uden for bås, så i der ikke har en p plads, kan holde langs vores bygning eller oppe på taget i p huset.

HÅBER PÅ FORSTÅELSE

Vh
Viceværten
Filip

Møde med nabo

Kære Alle i Rentemestergården.

Jeg har aftalt et byggemøde med naboerne Rentemestervej 17 onsdag D.22/3 kl 9:00.

Hvor vi skal tale om hvordan det går.
Er der nogle der har noget ris/ros der skal med så skriv til mig på fpt@live.dk eller ring/sms 27139780 det er vigtig at vi holder en god kontakt med byggefirmaet så der ikke opstår nogle misforståelser.

Jeg mener at vi skal gøre hvad vi kan, for at få det til at gå så hurtig som muligt, inden for tids rummet 07:00 – 18:00

Mvh.

Filip Viceværten

Storskralds Container

Til beboerne i Rentemestergården.

Jeg har modtaget en mail fra kommunen, vi sortere ikke vores stor skrald korrekt, derfor er der blevet bestilt en container, hvor vi selv skal fylde tingene fra storskraldsrummet i.

Nedenfor er nogle gode anvisninger, som gør, at kommunen kan afhente storskraldet.

At alt affald opstilles håndterbart.
At storskrald kan håndteres af to mænd uden hjælpemidler.
At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
At storskraldet/træ til genanvendelse neddeles til en længde af maks. 1,5 m
At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser.
At skarpe eller stikkende genstande emballeres, så skraldemændene ikke kommer til skade.
At cykler mærkes med en seddel med teksten: ”Fjernes af renovatøren”.
At det skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen.
Vi modtager ikke byggeaffald som storskrald. Byggeaffaldet skal leveres på nærmeste genbrugsplads.

Containeren kommer Torsdag D.23/3 og vil blive hente Mandag. Så jeg forslår i kan tømme det Lørdag D.28/3 kl 15:00
Mvh. Viceværten
Filip

Nabo skal bruge p pladsene

Som i nok har set har vores nabo fået en meget stor kran. Den skal ind og holde på p pladsene ved Thoravej 6. Derfor skal biler og cykler fjernes FRA torsdag D.23/2 til og med mandag D.27/2. Biler der er parkeret på vejen der går fra Thoravej til rentemestervej imellem vores bygning og nabo, skal fjernes torsdag morgen og igen mandag. Jeg har aftalt med euro park, at der ikke kommer afgift i denne periode (23/2-27/2) hvis man holder uden for bås, så i der ikke har en p plads, kan holde langs vores bygning der peger mod rentemestervej eller oppe på taget i p huset.

HÅBER PÅ FORSTÅELSE

Vh
Viceværten
Filip

Udvikling af området mellem RMV 17 og Rentemestergården

Bygherre er nu igang med byggeriet af RMV17. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med AKF omkring afgrænsningen entreprisen som AKF udfører.

Hvis du gør med tanker og ideer omkring hvordan vi kan udvikle området vil det være fint at tage udgangspunkt i den grønne passage tegning – se Arkitektforslag Den grønne passage
Tegn gerne på tegningen – Beskriv hvilke funktioner der ønskes på arealet. Vær opmærksom på at der er skygge i store dele af dagen, så ophold med borde/bænke er mere oplagt på Taghaven RMV17.

Grænsebetingelserne Bestyrelsen arbejder med pt er:

1. Indkørsel fra RMV19A lukkes og P- pladser etableres (se tegning) – AKF Entreprise
2. Hegn med beplantning etableres – AKF Entreprise
3. P-pladser fra skraldeskur v. THV 10 og ned til vareindlevering flyttes i RMV 17 – P-kælder (7 pladser) – AKF Entreprise
4. Der etableres trappe fra taghave som løber langs bygningen og kommer ned på hjørnet. Trappen blive en trappe med store trin i siden som man kan sidde på – AKF Entreprise
5. Vendeplads etableres ikke i første omgang og cykelskur kan blive stående – Status quo
6. Skraldeskur/Cykelskur udvides i cykeldel/beklædes med samme træ som der bruges på RMV17 (tegning kommer) og laves aflåseligt. Omkostninger for at lave grønt (planter) tag undersøges – Ejerforeningens entreprise
7. Krav til bredden af vejen mellem bygningerne samt godkendelse af afspærring ved Thoravej 10 – Undersøges af AKF og Bestyrelsen. Dette vil definere muligheden for at lave græsarmering/græs
8. Gården indhegnet med hvidt plankeværk kan måske nedlægges og inddrages i de fælles arealer (Med mulig reetablering senere) – Undersøges af AKF

Bestyrelsen vil indkalde til workshop når vi har randbetingelserne afklaret med AKF og bemærk derfor ovenstående er bestyrelsens forståelse og forventninger til AKF. Forslag og afklaringerne omkring den grønne passage kan sendes til dengroennepassage@efrentemester.dk

IMG_0712