opskuring af opgangen

Opskuring og ny polish i opgangen

I løbet af uge 26 til 28. 27/6-13/7 bliver opgangene i Rentemestergården skuret op og der kommer ny polish på.

Der bliver arbejdet tirsdag til torsdag i dagtimer, med at tage polish af og om natten vil polishen blive lagt på.

Der kommer en seddel op i jeres opgang dagen før vi går i gang.

Sørg da venligst for at gulvet i opgangene er ryddet.
Da gulvet skal ligges i blød, skal alt fjernes.

Har du spørgsmål, ring 27139780
Mvh. Filip Palm Thomasberg.
Fpt Service.

Dørtelefoner – Fungerer de og skal du have den til at ringe op til en mobiltelefon

Nu er vores dørtelefoncentral udskiftet og der er opsat nye dørtelefoner på den side der ikke tidligere havde dørtelefoner.

Bestyrelsen har lavet et survey som vi gerne vil have jer til at svare på hurtigst muligt og senest mandag inden midnat – Link til survey. Det er også i survey du skal skrive hvis du har problemer med telefonen. PS: Vi er opmærksomme på at at døren Rentemestervej 19B har problemer med at åbne.

Det nye system giver også mulighed for at det ringer op til en eller flere mobiltelefoner.

Bestillingsseddel på følgende link udfyldes hvis det ønskes Bogilt Dørtelefon Mobil Bestilling

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ang. Ventilation i Rentemestervej

Vi har nogle problemer med ventilation i rentemestervej 21 E, 21 D og den halvdel af opgange thoravej 14 der vender mod bedemanden. Ventilation er slukket, pga en køler, der køler ventilations motoren ned, er i
stykker. Der er så nogle der oplever at der kommer luft ud af deres ventilation i køkken og badeværelse, dette kan kun ske hvis der er nogle der har en emhætte, og ikke en emfang som er det eneste der er lovligt i rentemestergården. Som det er nu, er det kun mados!!! men hvis det nu var en brand, ville røgen også blive transporteret til andre lejligheder, til fare for dens beboer. Derfor må vi endnu engang indskærpe, at hvis man har en emhætte skal den pilles ned og må på ingen måde bruges.

Mvh.
Viceværten og bestyrelsen

Storskrald

Til beboerne i Rentemestergården.
Der bruger storskraldsrummet

Da rummet ikke blev tømt i lørdags, og vi ikke sortere vores stor skrald korrekt, er der blevet bestilt en container, hvor vi selv skal fylde tingene fra storskraldsrummet i.
Dette gælder også ting uden for rummene i kælderen thoravej 10, bildæk, døre osv…de vil blive fjernet på Torsdag D 6/4.2017

Nedenfor er nogle gode anvisninger, som gør, at kommunen kan afhente storskraldet.

At alt affald opstilles håndterbart.
At storskrald kan håndteres af to mænd uden hjælpemidler.
At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
At storskraldet/træ til genanvendelse neddeles til en længde af maks. 1,5 m
At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser.
At skarpe eller stikkende genstande emballeres, så skraldemændene ikke kommer til skade.
At cykler mærkes med en seddel med teksten: ”Fjernes af renovatøren”.
At det skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen.
Vi modtager ikke byggeaffald som storskrald. Byggeaffaldet skal leveres på nærmeste genbrugsplads.

Containeren kommer
Torsdag D.6/4 og vil blive hentet Mandag.
Så jeg forslår i kan tømme det Lørdag D.8/4 kl 15:00
Ps. det koster foreningen 2150.- for hver gang vi bestiller en container
Mvh. Viceværten
Filip