Update fra Bestyrelsen

Kære alle

Generalforsamlingen er på tirsdag den 20. marts

Tyverier fra opgange og cykelkælder fylder en hel del i øjeblikket. Bestyrelsen har i den forbindelse haft vicevært og låsefirma til at gennemgå alle vores opgangsdøres låse. Der er ikke tegn på indbrud, og firmaet havde heller ikke held til at lege usynlige tyve (lirke døre op med specialværktøj). Politiet anbefaler, at man ikke har værdigenstande stående, så de er synlige for tyve. Bestyrelsen undersøger i øjeblikket:

 • Etablering af brikløsning til vores døre og hvad, det vil koste.

 • Videoovervågning af opgange (kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling)

  Pjece_om_tv-overvaagning (1)
  I
  ndledende kan det være skiltning og atrapper.

 • Fjerne værdigenstande fra opgangen (forslag om cykelskure til store cykler på generalforsamlingen)

I kan få flere gode råd til at sikre lejlighederne mod tyve på stopindbrud.dk.  Hvis nogle har erfaring/statistikker eller lignende så skriv dem meget gerne til bestyrelsen, så vi har mest mulige data.
I forbindelse med generalforsamlingen vil vi igen opfordre til, at der bliver nedsat et socialt/fest udvalg i Rentemestergården. Bestyrelsen kan se flere muligheder:
 • Sommerfest (Foreningen har stort telt – borde/stole fra Tagterasser mv.)

 • Running dinner

 • Fastelavn

 • ……….

Overvej om det ikke kunne være dig der skulle være med i det udvalg.

Vi glæder os til at se jer på generalforsamlingen.

Manglende tømning

Godmorgen

Du har fået bekræftelse på at din glas blev tømt d. 10-01-2018 men pga. diverse udfordringer bliver den senest tømt d. 12-01-2018.

Så lad den endelig stå fremme. Beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen

Tina Mynzberg
Afdelingsleder

RenoNorden A/S
Islandsvej 5
DK-4681 Herfølge
Telefon: 5625 2295

Juletræer

Det er igen i år, muligt at komme af med sit juletræ på vende pladsen ved rentemestervej 21 E.
Man skal blot HUSKE at tage ALT pynt af sammen med juletræs foden.
Træet må ikke være højere end 150 cm, er det højere skal det saves over.
D 03/01-2018 imellem 06:00-18:00 bliver de afhente og efter den dato skal man selv køre på genbrug med sit træ.

Mvh Filip Viceværten.

Afhentning af jule træer

Det er igen i år, muligt at komme af med sit juletræ på vende pladsen ved rentemestervej 21 E.
Man skal blot HUSKE at tage ALT pynt af sammen med juletræs foden.
Træet må ikke være højere end 150 cm, er det højere skal det saves over.
D 03/01-2018 imellem 06:00-18:00 bliver de afhente og efter den dato skal man selv køre på genbrug med sit træ.

Mvh Filip Viceværten.

Opfølgning på generalforsamling 2017 forslag 2A – Køb af rum stødende op mod lejlighed

Hej Alle,

En lang proces omkring at afklare hvorvidt der kan opnås uskadelighedsattest i forbindelse med køb af pulterrum til badeværelse eller lignende. Det er vurderet at der kan opnås uskadelighedsattest og dermed skal der ikke laves en tinglysning på alle lejligheder i ejerforeningen.

En uskadelighedsattest kan kun søges for en matrikel hvert 5. år og derfor skriver vi denne reminder, som også hænges op i opgangene. Processen bliver som følgende:

Senest den 15 januar leverer man tegninger mv. i stil med forslaget med fra lejlighed 80 til Michael Løwe Jensen, Rentemestervej 19B, 2400 København. Se forslag på følgende link
D
er skal i forslag redegøres for foreningens fortsatte tilkomst til installationerne. Antal kvm. der ønskes at købe måles op og tegnes op på et separat stykke papir med underskrift på. Bestyrelsen skal godkende ejerforeningens fortsatte uhindrede adgang til de tekniske installationer.

Senest den 20. januar indbetales kr. 10,000 til Ejerforeningen som startkapital. (Overholdes denne frist ikke bliver næste mulighed for at formalisere dette i år 2023)

Umiddelbart efter den 20 Januar udarbejdes den aktuelle uskadelighedsattest af skel.dk og når denne er godkendt skal de enkelte lejligheder indbetale restbeløbet.

Derefter har den enkelte lejlighed et selvstændigt byggeprojekt.

image001 (2)

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Udvikling af området mellem Rentemestergården og Rentemesterhaven

Der er kommet et arkitekt oplæg til udvikling af området mellem vores to ejerforeninger. Det er forklaret på undersiden med følgende link.

http://efrentemester.dk/alt-om-ejerforeningen/udvikling-af-omraadet-mellem-rmv17-og-rmg/

Læs gerne og giv konstruktive kommentarer som beskrevet. Husk at læse den del hvor alle interesserede var indbudt for at give deres indspark til ønsker, da forslaget i stor grad er bygget op ud fra det og de begrænsninger der er.

Storskrald

Til beboerne i Rentemestergården.
Der bruger storskraldsrummet

Da rummet ikke blev tømt i Mandags, og vi ikke sortere vores stor skrald korrekt, er der blevet bestilt en container, hvor vi selv skal fylde tingene fra storskraldsrummet i.
Dette gælder også ting uden for rummene i kælderen thoravej 10, bildæk, døre osv…de vil blive fjernet på Fredag

Nedenfor er nogle gode anvisninger, som gør, at kommunen kan afhente storskraldet.

At alt affald opstilles håndterbart.
At storskrald kan håndteres af to mænd uden hjælpemidler.
At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
At storskraldet/træ til genanvendelse neddeles til en længde af maks. 1,5 m
At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser.
At skarpe eller stikkende genstande emballeres, så skraldemændene ikke kommer til skade.
At cykler mærkes med en seddel med teksten: ”Fjernes af renovatøren”.
At det skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen.
Vi modtager ikke byggeaffald som storskrald. Byggeaffaldet skal leveres på nærmeste genbrugsplads.

Containeren kommer
Torsdag D.23/11 og vil blive hentet Mandag.
Så jeg forslår i kan tømme det Lørdag kl 15:00
Ps. det koster foreningen 2150.- for hver gang vi bestiller en container
Mvh. Viceværten
Filip

Cykel aktion

Jeg har fjernet over 80 cykler og 4 barnevogne og en anhænger idag. De står nu på vende pladsen ved Rentemestervej 21E. Husk at fordi cyklen ikke har en ejer her i rentemestegården kan det godt være at der er en der savner den, derfor kommer politiet og henter dem og ser om der er nogle der savner dem.Med andre ord lade vær med at tage en cykel til sommerhuste.

MVH Filip

Cykel Aktion

!!!!!!!!!Cykel aktion !!!!!!!!!

Så er tiden kommet til at få fjernet ubrugte cykler i Rentemestergården.

Det betyder at alle cykler, anhængere barnevogne ect., store som små, ude og inde, i cykelkælder, opgange, cykelskurer og p-hus vil blive markeret med
røde strips!
For at skåne miljøet kan disse røde strips lægges ovenpå postkasserne i alle opgange eller i viceværtens postkasse i opgang 19B hvorved de kan genbruges.
De cykler der forsat er markerede efter D.8 Oktober vil blive samlet sammen og afhentet af politiet.

Spørgsmål til dette, henvend dem til viceværten på tlf. 27 13 97 80
vh.
VICEVÆRTEN
Filip Palm Thomasberg

Storskrald

Til beboerne i Rentemestergården.
Der bruger storskraldsrummet

Da rummet ikke blev tømt i Mandags, og vi ikke sortere vores stor skrald korrekt, er der blevet bestilt en container, hvor vi selv skal fylde tingene fra storskraldsrummet i.
Dette gælder også ting uden for rummene i kælderen thoravej 10, bildæk, døre osv…de vil blive fjernet på Fredag D 1/9.2017

Nedenfor er nogle gode anvisninger, som gør, at kommunen kan afhente storskraldet.

At alt affald opstilles håndterbart.
At storskrald kan håndteres af to mænd uden hjælpemidler.
At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
At storskraldet/træ til genanvendelse neddeles til en længde af maks. 1,5 m
At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser.
At skarpe eller stikkende genstande emballeres, så skraldemændene ikke kommer til skade.
At cykler mærkes med en seddel med teksten: ”Fjernes af renovatøren”.
At det skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen.
Vi modtager ikke byggeaffald som storskrald. Byggeaffaldet skal leveres på nærmeste genbrugsplads.

Containeren kommer
Torsdag D.31/8 og vil blive hentet Mandag.
Så jeg forslår i kan tømme det Lørdag kl 15:00
Ps. det koster foreningen 2150.- for hver gang vi bestiller en container
Mvh. Viceværten
Filip