Nyt fra bestyrelsen

Kære alle,

Endnu en måned er gået, og foråret er over os.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet, håber vi på at vi kan afholde generalforsamling inden udgangen af maj, men det kommer til at afhænge af forsamlingsforbuddet.

Det er glædeligt, at der er kommet så mange forslag til behandling på generalforsamlingen, og vi synes det er rigtigt at vente med afholdelse, til vi kan mødes fysisk og diskutere forslagene i fællesskab.

Bestyrelsen er gået i gang med at invitere forslagsstillere til et kort møde, hvor vi gennemgår indhold og motiv for forslagene, så vi sikrer en så smidig en gennemførsel af generalforsamlingen som muligt.

På seneste bestyrelsesmøde fremlagde Ina ideerne bag et forslag om et nyt altanprojekt. Ifølge DEAS kræver det en ny beslutning på generalforsamlingen. Der er pt. 20 interesserede ejere, og vi har besluttet at give et forhåndstilsagn, som projektgruppen kan arbejde med i forhold til udarbejdelse af projektmateriale, ansøgning til kommunen mm.

På næste bestyrelsesmøde vil vi nedsætte to projektgrupper, som kan arbejde videre med og lede gennemførslen af foreningens vision. Det drejer sig om renovering af opgange, udskiftning af vinduer og haveprojekt.

Vi arbejder med at synliggøre leverandøraftaler og tage de eksisterende aftaler op til revision. Vi arbejder blandt andet på at samle alle leverandør- og serviceaftaler, sådan at det er nemt for enhver tid siddende bestyrelse, at få et samlet og overskueligt overblik over hvilke aftaler der er indgået og hvilke aftaler foreningen er bundet af. Det er et tidskrævende arbejde, men det skal være med til at sikre både at vi får den rigtige kvalitet og den rigtige pris for opgaverne.

Rengøring af opgangene er også under lup samtidigt med, at vi forsat arbejder med at skabe struktur på viceværtens opgaver. Der kommer til at blive foretaget en hovedrengøring i alle opgangene ultimo april, hvor også effekter, som ikke må være placeret i opgangene, vil blive fjernet.

Udskiftning af opgangspartierne er ved at være færdiggjort. Michael har lovet at køre projektet til ende, selvom han har meldt sig ud af bestyrelsen. Projektet har affødt en del henvendelse om nye døre og dørtelefoner, som Michael håndterer. Tak for det!

Nye nøglebrikker skal ligesom systemnøglerne bestilles gennem Filip.

Vi arbejder på at udvide arealet til cykler, da oprydning af opgangene har medført et væsentligt større behov for udvendig cykelparkering. Mere herom senere.

Derudover vil der blive sat en låge op til trekanten, idet vi ikke ønsker besøg af kvarterets hunde på fodboldbanen.

Vi har revideret budgettet for 2021, hvor driften forventes at balancere med de ordinære indtægter. Budgettet bliver præsenteret på generalforsamlingen, men vi lægger det ud på hjemmesiden, så man kan gennemgå det og stille spørgsmål, hvis man ønsker det.

På bestyrelsens vegne.

Morten Brix

Tilbud om fælles anlæggelse af små terrasser.

Kære alle,
Vi har accepteret et tilbud på anlæg af terrasser for stuelejligheder.Hvis der skulle være nogen der ikke har meldt sig, men som gerne vil støde til og få lavet deres terrasse, må de gerne kontakte mig. Enten på Facebook eller på frederikholm03@gmail.com. Senest mandag den 12. april klokken 12.00. 

Prisen per kvm er cirka 815 kr og den maksimale størrelse af terrasserne er 480×180. Dvs en pris for fuld størrelse er cirka kr. 6.250.

Det er planen at de opstarter arbejdet i uge 16 og forventes færdig på 5-7 arbejdsdage. 
Med venlig hilsen,Frederik Graugaard HolmThoravej 12C

Opdatering på opgangspartier

Der er nu kun ca. 14 dage tilbage af projeket.

THV 14 påbegyndes mandag morgen. Der skal kranbil til for at fjerne parti, så respekter venligst afspærring på THV fra mandag morgen kl. 06:30.

Montage af parti kommer til at strække sig over to uger, men forhåbentligt er det lukket onsdag aften.

Mangelgennemgang af RMV19B, RMV19A, THV10, THV6 bliver foretaget onsdag den 10 marts, så der burde de være færdige. Når projektet er færdigt afvaskes alle partier komplet både indvendigt og udvendigt. Dette inkluderer vinduespolering.

RMV 21A bagdør bliver skiftet i løbet af de næste to uger.

RMV 21E dør bliver skiftet tirsdag og det forsøges at nå det hele på en dag.

RMV19A og RMV19B brolægger kommer tirsdag og laver ramperne.

Adgangskontrol og dørpumper
Der har været mange som har haft problemer med adgang til THV 6. Det testes i øjeblikket om det er strømmen der forsvinder med lyset. Der er muligvis en af lejlighederne i opgangen der har en forkert installation.

Tilbud fra Låsesmed – Brikker på egen dør

En del beboere har spurgt til om man kan købe en brikløsning til lejlighedens dør. Det kan man godt.

Dahlberg Låse & Sikring har lavet et tilbud med 30% rabat på materialerne. Det er ikke helt samme materialer til en enkeltdør og en dobbeltdør, så derfor skal man specificere døren ved bestilling. Bestillinger skal være foretaget inden 20 marts direkte til Dahlberg Låse, hvis rabat skal benyttes.

Nye opgangspartier

Der er fuld gang i montering af de sidste døre nu. Det betyder også at en del døre vil have begrænset adgang frem til midten af næste uge. Alle opgange har en dør der giver adgang med nøgle eller brik.

Pas på de døre der ikke har fået monteret pumpe endnu, så vi ikke får ødelagt dørene fra starten, så luk dem efter i er gået ud af dem.

Vi er klar over det er en smule besværligt, men skulle være løst i næste uge.

Thoravej 4 får også ny dør monteret i næste uge og det er hensigten den virker samme dag. Skulle der blive problemer kan det blive nødvendigt at benytte elevatoren for adgang ind til næste dag.

Næste uge kommer til at gå med at følge op og komme med på de etablerede partier og døre.

Til sidst bliver partiet på Thoravej 14 monteret.

Brolægger er bestilt til at lave indgangspartier ved RMV19A og RMV 19B.

Det er også besluttet at male en hvid linie der markerer at dørene åbner udad – Viceværten gør dette når materialer kommer. Sidderhedssensorer som er monteret på RMV 19A hoveddør bliver monteret alle steder.

Husnumre: Der er monteret klistermærke op Rentemestervej 19B. Der bliver bestilt lignende klistermærker til alle indgange fra terræn også de lejligheder der har direkte adgang fra terræn.

Brikløsning udvides også til vareelevatorer hvor elevator kan kaldes til terræn med brik i stedet for nøgle.

Prøvevinduer: Der arbejdes på et teknisk notat fra Gaihede omkring vinduerne. Der kommer et opslag om vinduerne når notat foreligger.

Opgangen

Jeg har været rundt og sætte sedler op på ting der ikke må stå i opgangen, vi er nået langt men er der ikke helt endnu.

Brug weekenden på at få det sidste væk.

VH Filip

Nøglebrikker – Vi har brug for din hjælp

Leverandøren af nøglebrikker har lavet stor fejl i databasen for nøglebrikkerne. Databasen er ødelagt og derfor skal “næsten” alle brikker kodes på ny. 

Rentemestervej 19B, Thoravej 12 A,B,C skal ikke kodes om

Planen er som følgende:

Rentemestervej 19A, Thoravej 6, 8A,B,C & 10 får et sæt nye kodede brikker postkassen idag, fredag. 

  • I bedes samle jeres “gamle” 5 brikker i en pose med jeres adresse på og aflevere dem i Viceværtens postkasse, Rentemestervej 19B, søndag aften. (De virker ikke fra mandag eftermiddag)

Thoravej 4, 4A, 14 & Rentemestervej 21 A,B,C,D,E

  • I bedes samle jeres “gamle” 5 brikker i en pose med jeres adresse på og aflevere dem i Viceværtens postkasse, Rentemestervej 19B, søndag aften. (De virker ikke fra mandag eftermiddag)

I vil så modtage nye brikker i postkassen i løbet af mandagen.

Vi beklager denne øvelse, men det er desværre den eneste mulighed vi har pga. sikkerheden på brikkerne og systemet.

Mht. nye brikker i modtager mandag anbefaler vi i spritter brikker af for at sikre mod eventuel smittefare. 

Er du forhindret i at aflevere dine brikker bedes du gøre det i løbet af næste uge eller lave en aftale med michael@efrentemester.dk 

Mandag morgen holder døren til cykelkælder åben og låsesmed vil være i opgangen THV 10, hvis der er problemer med adgang. 

Håber på jeres forståelse, selvom det er beklageligt.

Mvh Bestyrelsen

Storskraldsrummet fyldt

Vi har ikke fået tømt vores storskraldsrum, lad være med at stille flere ting der ind, stil det evt. uden for det bliver tømt Mandag.

Vh Filip

Cykelkælder

Da vi er ved at lave om på parkeringspladserne i cykelkælder, må man ikke låse noget fast til cykelstativer i de markeret områder .

Dette gælder tirsdag D.9/2