Opgangspartier Opdatering 2

Rentemestervej 19B

Alle funktioner er nu etableret i Rentemestervej 19B igen.
Det har vist sig at der er ulovlige installationer i eltavlen, så der er strøm på nogle ledninger selvom HPFI relæet er slået fra. Dette bliver lovliggjort i denne uge og de andre opganges installationer tjekkes. Dette har resulteret i en af teknikkerne fik stød under installationen, men er OK.

Bagdøren i Rentemestervej 19B er installeret. Der mangler blot en programmering af eldørlukkeren og korrekt el tilslutning. Der vil i denne uge ikke være adgang fra gården til Rentemestervej 19B, da dørpumpen skal færdig installeres. Vi har rotter i gården og døren må derfor ikke holdes åben. Man kan benytte elevatoren med nøgle i RMV 19B.

Rentemestervej 19A

Arbejdet i Rentmestervej 19B starter mandag den 18. januar. Der vil være begrænset adgang og Thoravej 10 må bruges til adgang.

Vi forventer at kunne færdiggøre langt størstedelen af arbejderne i denne opgang på 14 dage – Der vil blive noget larm, så sørg for at tage de nødvendige forholdsregler. Det er aftalt der kan arbejdes fra 07:00 – 17:00.

Cykelkælder og brikker til beboere

Senest Fredag den 22 januar installeres briklås på cykelkælder. Alle resterende beboere modtager også brikker til opgange senest fredag den 22 januar.

Kære alle ejere i Rentemestergården

Foreningen har desværre modtaget et påkrav den 5. januar 2021 fra Københavns Kommune vedr. effekter i vores opgange. Kommunens påkrav består af, at alle effekter i foreningens opgange skal være fjernet senest den 7. februar 2021. Hvilket betyder, at alle opgange skal ryddes, og at de skal ryddes hurtigt. Påbuddet skyldes brandfare på alle flugtveje, som udgør en trussel ved evakuering i tilfælde af brand. I opgange må der ikke stå nogen effekter som kan antændes og få en evt. ild til at brede sig, så flugtveje blokeres af ild. 

Efter brandreglementet er det tilladt at have en dørmåtte og en plante stående uden for egen indgangsdør. 

For at nå at opfylde kommunens påbud og aflevere dokumentation herfor til tiden, er det vigtigt at alle arbejder med. 

Planen bliver således:

  1. Senest den 20. januar skal cykelkælderen være ryddet for alt andet end barnevogne og cykler, jævnfør vores husorden. Det vil sige at alle motoriserede køretøjer, sommer/vinterdæk, kaffevogne mm skal være fjernet senest den 20. januar. Mangler man et nyt sted til dem, kan de stilles på toppen af P-huset eller på ens egen P-plads til man finder en løsning. 
  2. Låsene til cykelkælderen skiftes til det nye briksystem, så det bliver sikkert at have sine cykler og barnevogne stående der. Alle beboere modtager en brik senest den 22. januar. 
  3. Umiddelbart efter den 20. januar bliver cykelkælderen om-organiseret med op-malede båse til ladcykler og barnevogne, samt flere cykelstativer; og så snart det er på plads, skal alle barnevogne, ladcykler og cykler ud af opgangene og ned i cykelkælderen, -eller ind i lejligheden. 
  4. Senest den 7. februar skal ALT undtagen en dørmåtte og en potteplante skal være fjernet. Det gælder også børnecykler, barnevogne, borde, stole, tæpper, billeder samt ting/kasser som er opsat på væggene rundt omkring. Altså alt undtagen en dørmåtte og en potteplante. 
  5. Effekter som ikke er fjernet den 8. februar vil blive sat i depot en periode, inden det afleveres til hittegodskontoret. 
  6. I fremtiden vil det være viceværtens opgave, på ugentlig basis, at fjerne eventuelle effekter udover en dørmåtte og en potteplante fra opgangene. 

Håber alle vil tage denne opgave løsningsorienteret til sig. Påkravet er ikke noget vi kan ændre på. 

Mvh Bestyrelsen i Rentemestergården

Info

Der er set noget der linede en rotte/mus i opgang Rentmestervej 19A, husk derfor at holde døre lukket til opgangen. Der er blevet opstillet fælder i Rentmestervej 19A så pas på at børn og dyr ikke gå i fælden.

Vh. Filip

Viceværten

!!!!!!!!!Cykel aktion !!!!!!!!!

Så er tiden kommet til at få fjernet ubrugte cykler i Rentemestergården.

Da vi skal have ryddet op i opgangene,vil jeg fjerne cykler mærket med rød strips i cykelkælder i løbet af næste uge fra D.12/1-13/1. så der bliver mere plads, så husk at fjerne de røde strips fra din cykel hvis du vil beholde den, de vil blive stillet på vende pladsen ved rentmestervej 21E til politiet henter dem.

VICEVÆRTEN

Filip Palm Thomasberg

Godt nytår fra Bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. Her er lidt informationer fra bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning:

Efter den ordinære generalforsamling i september 2020 er bestyrelsen sammensat således:

Formand: Morten Brix, THV 14, 3-1.

Næstformand: Jesper Mathiesen; RMV 21E, 3.

Kasserer: DEAS.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer består af: Line Watt, Michael Lowe-Jensen og Kathrine Tangstad.

1. Suppleant: Poul-Arne Sønderskov. 2. Suppleant: Alexander Behrang.

Bestyrelsens forretningsorden:

Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens fremtidige arbejde. Formålet med en forretningsorden for bestyrelsens arbejde er, at skabe fælles rammer for bestyrelsens arbejde. Indholdet skal supplere foreningens vedtægter med de aftaler, som er nødvendige for at bestyrelsens arbejde kan fungere i det daglige. Forretningsordenen kan også være holdepunktet, hvis der opstår tvivl i bestyrelsen om indkaldelse til og afvikling af møder. I kan finde forretningsordenen på foreningens hjemmeside under fanen ”Bestyrelse – Referater fra Bestyrelsesmøder”

Bestyrelsen holder som udgangspunkt bestyrelsesmøder sidste tirsdag i måneden, og der vil herefter blive lagt et referat fra mødet op på foreningens hjemmeside under ”Bestyrelsen – Referater fra Bestyrelsesmøder”.

Påkrav fra Københavns Kommune:

Foreningen har desværre modtaget et påkrav den 5. januar 2021 fra Københavns Kommune vedr. effekter i vores opgange.
I følge Kommunens påkrav skal alle effekter i foreningens opgange være fjernet senest den 7. februar 2021. Hvilket betyder, at alle opgange skal ryddes, og at de skal ryddes hurtigt.

Efter brandreglementet er det tilladt at have en dørmåtte og en plante stående uden for egen indgangsdør. Alt andet skal fjernes.

Bestyrelsen er ved at udarbejde en plan, hvor der kan skabes bedre plads til foreningens barnevogne, cykler og ladcykler. Tanken er, at cykelkælderen ryddes for alt andet end barnevogne, cykler og cykeltilbehør. Låsene til cykelkælderen skal skiftes til det nye briksystem. Der skal også etableres flere og mere intelligente løsninger til opbevaring af cykler og de mange ladcykler, som der står i de forskellige opgange. Der skal arbejdes hurtigt på at finde holdbare løsninger.

Vi sender yderligere informationer ud snarest muligt.

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

Rottefænger

Rotte fængeren var forbi onsdag, der er blevet bidt i et af giftdepoterne. Der bliver sat nogle ekstra giftdepoter op langs væggen ud mod Thoravej, så det er vigtig at der stadig ikke bliver foderet fugle.

vh Filip

Opgangspartier opdatering

Rentmestervej 19B

Det første dørparti er nu færdiggjort med adgangskontrol og alle lejlighederne i RMV 19B, THV 12A, 12B og 12C har fået nøglebrikker.

Bagdøren laves i denne uge og automatikken laves hurtigst muligt, men der mangler en arm til dørpumpen, så derfor skal døren bare lukkes som en helt almindelig dør ind til denne er færdiggjort.

Døren kan åbnes via dørtelefon ved at trykke 7 som det altid har været.

Forsinkelsen skyldes problemer med den elforsyning vi måtte ændre den 22. december.

Rentmestervej 19A

Arbejdet på Rentemestervej 19A starter om to uger og forventes afleveret 10 februar. Der vil i den forbindelse være begrænset adgang gennem en længere periode, selvom der læringer der er fra den første opgang bliver implementeret. Før arbejdet i RMV 19A starter vil de lejligheder modtage brikker så adgang også kan ske gennem RMV 19B.

Alle

Husk at passe på vores nye døre. Vicevært har nøgler til lås ved siden af døren, som kan lånes. Denne kan bruges ved flytning eller lign. hvor der er behov for at holde døren åben i længere tid.

Husk at passe på jer selv og jeres børn med nye automatiske døre.

Juletræ

Det er igen muligt at komme af med sit juletræ på vende pladsen ved Rentemestervej 21 E.
Man skal blot HUSKE at tage ALT pynt af sammen med juletræsfoden.
Træet må ikke være højere end 150 cm, er det højere skal det saves over.
D 06/01-2021 imellem 06:00-18:00 bliver de afhente og efter den dato skal man selv køre på genbrug med sit træ.

Mvh Filip Viceværten.