Storskrald

Storskraldet kunne ikke hentes da det ikke stod håndterbart (Rentemestervej 21E, 2400 København NV – Storskrald)

Jeg har modtaget denne besked fra komunnen.

Vi skal være bedre til at stille storskrald, har man mange løse ting skal de bundes. Pap skal i pap container, der kan det skæres ned til mindere stykker. Lige nu, ser det ud til at man bare smider sine ting derind.

Vh Filip viceværten

Til Thoravej 10

vi har nu fundet fejlen på jeres dørtelefon og den skulle nu virke igen tryk 7 for at åbne døren. hvis det ikke virker så give mig besked.

Vh Filip

!!!!!!!!!Cykel aktion !!!!!!!!!

Så er tiden kommet til at få fjernet ubrugte cykler i Rentemestergården.

Det betyder at alle cykler, anhængere barnevogne ect., vil blive markeret med rød strips! I uge 44

For at skåne miljøet kan disse røde strips lægges ovenpå postkasserne i alle opgange eller i viceværtens postkasse i opgang 19B hvorved de kan genbruges.

De cykler der forsat er markerede efter D.27 November vil blive samlet sammen og afhentet af politiet.

Hvis du ved du ikke bruger din cykel så tit, vil jeg forslå at man stiller den i cykelkælder, da vi har store problemer med at få plads til alle cykelene og man kan se at der er mange der ikke bliver brugt så tit.

Hvis man ikke vil have sin cykel mere så vil jeg gerne fjerne den lige meget hvornår.

Spørgsmål til dette, ring til viceværten på tlf. 27 13 97 80

vh.

VICEVÆRTEN

Filip Palm Thomasberg

Til Thoravej 10

Der er gået et relæg så i kan ikke åbne opgangs døren med jeres dørtelefon der er sat en elektriker på sagen.

Vh Filip

Link til Generalforsamling

Det praktiske til aftenens generalforsamling

Kun medlemmer som har fået mail med deltagelse fysisk til generalforsamlingen skal møde op, da dette allerede er 45 personer.

Resten deltager online. Hvis du ikke har prøvet Zoom før, så er der mulighed for at logge ind fra kl. 17:30. Stemmesedler kan hentes ved store sandkasse eller i opgang 19B fra kl. 18:00. Det er også her stemmesedler skal afleveres ved afstemning.

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93151107176?pwd=WFF0Wm40SnJBVTNlYVVnTUJyWkREZz09 Meeting ID: 931 5110 7176 Passcode: 955427

Når i logger ind bliver i bedt om at skrive navnet. Skriv venligst “lejlighedsnummer & Navn” altså “17 Michael Løwe Jensen”

Husk at Stemme og taleret er kun for dem som har modtaget stemmeseddel. Da mødet er online kræver det man taler tydeligt og har testet microfon før mødet. Der vil blive en del ventetid, da til generalforsamlingen skal tale igennem den samme microfon. Der vil være højtalere i salen til mødet, så man kan høre hvad der bliver sagt.

Hvis man deltager online og gerne vil sige noget så brug venligst “Raise Hand” som du finder ved at klikke på “Participants” i bunden.

Vi håber det virker og hav venligst tålmodighed med os.

Orientering til medlemmer omkring afvikling af ordinær generalforsamling 24. september 2020 kl. 18.30 på Café Kant

Følgende retningslinier er nødvendige grundet COVID-19:

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er pt. gældende ved afholdelse af møder i København og omegn. Der kan således alene ud over bestyrelsen og administrator fysisk deltage ca. 40 personer, hvorfor medlemmer der ønsker fysisk at deltage skal tilmelde sig på formularen senest 24. september 2020 kl. 12.00.

Medlemmer der ønsker at deltage online i stedet samt medlemmer der tilmelder sig, hvor den fysiske kapacitet (40) er reserveret, vil modtage links til brug for deltagelse på mødet. Til information vil dette foregå via Zoom.

Torsdag d. 24. september 2020 kl. 17.30 – 18.00 vil medlemmer der er tilmeldt online og ønsker dette, kunne teste at forbindelsen til mødet kan opnås.

Der ligges ligeledes link til generalforsamlingen på hjemmesiden, men vi beder alle respektere at det er dem der har hentet stemmesedler der har taleret.

Afvikling af selve generalforsamlingen:

Medlemmer der deltager fysisk vil blive placeret i fysisk passende afstand under hensyn-tagen til COVID-19. Alle medlemmer bedes sørge for at spritte hænder af inden deltagelsen i generalforsamling og evt. bære mundbind. Medlemmer vil blive krydset af når de møder fysisk frem. Mød venligst frem i passende tid og husk afstand når der tjekkes ind.

Medlemmer der deltager online skal inden mødets start afhente afstemningsblanket ved sandkassen i store gård. Dirigenten vil under afvikling af generalforsamlingen meddele, når og hvilken stemmeseddel der skal anvendes. Denne skal efterfølgende i udfyldt stand ligges ned i postkasse i store gård, hvorefter stemmer vil blive optalt. Det samlede resultat vil efterfølgende blive meddelt alle og ført til referat.

For at forebygge smitte bedst muligt opfordrer bestyrelsen endvidere til, at generalforsam-lingen afholdes stringent og at diskussioner, oplæg og punkter på dagsordenen generelt holdes på et minimum, således at vi hurtigst muligt kommer igennem dagsordenen.

Med venlig hilsen

EF Rentemestergården

Bestyrelsen bestyrelse@efrentemester.dk

Tilmelding til Generalforsamling

Det er nu muligt at tilmelde sig generalforsamling.

Tilmelding er vigtig for at vi kan overholde de gældende Corona regler. Der bliver kun mulighed for at deltage online, hvis der kommer mere en 50 tilmeldinger. Der må kun komme en fra hver lejlighed.

Brug venligst nedenstående link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4yFtvYZrK4vadfneqttuNBKULDq-FdkoAQ2ev4eV40Wbfgg/viewform

Guideline for afstemning kommer før generalforsamling. Seneste tilmeling er 22. september. Hold jer opdateret på dagen om det kun bliver en fysisk generalforsamling.

Mange ting i kælder under thoravej 10

Da der er tale om en brandvej ved opmagsineringsrummen under Thoravej 10 må der ikke stå noget uden opsyn på gangarealet. Det vil derfor blive fjernet, hvis man har ting man ikke skal bruge mere skal de stilles i storskralds rummet. Er en ting ikke større en den kan ligges i plast metal papir eller eletonik container skal man sortere det, det gælder som eksempel cd dvd og linene.

Vh Filip Viceværten