Link til Generalforsamling

Det praktiske til aftenens generalforsamling

Kun medlemmer som har fået mail med deltagelse fysisk til generalforsamlingen skal møde op, da dette allerede er 45 personer.

Resten deltager online. Hvis du ikke har prøvet Zoom før, så er der mulighed for at logge ind fra kl. 17:30. Stemmesedler kan hentes ved store sandkasse eller i opgang 19B fra kl. 18:00. Det er også her stemmesedler skal afleveres ved afstemning.

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93151107176?pwd=WFF0Wm40SnJBVTNlYVVnTUJyWkREZz09 Meeting ID: 931 5110 7176 Passcode: 955427

Når i logger ind bliver i bedt om at skrive navnet. Skriv venligst “lejlighedsnummer & Navn” altså “17 Michael Løwe Jensen”

Husk at Stemme og taleret er kun for dem som har modtaget stemmeseddel. Da mødet er online kræver det man taler tydeligt og har testet microfon før mødet. Der vil blive en del ventetid, da til generalforsamlingen skal tale igennem den samme microfon. Der vil være højtalere i salen til mødet, så man kan høre hvad der bliver sagt.

Hvis man deltager online og gerne vil sige noget så brug venligst “Raise Hand” som du finder ved at klikke på “Participants” i bunden.

Vi håber det virker og hav venligst tålmodighed med os.

Orientering til medlemmer omkring afvikling af ordinær generalforsamling 24. september 2020 kl. 18.30 på Café Kant

Følgende retningslinier er nødvendige grundet COVID-19:

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er pt. gældende ved afholdelse af møder i København og omegn. Der kan således alene ud over bestyrelsen og administrator fysisk deltage ca. 40 personer, hvorfor medlemmer der ønsker fysisk at deltage skal tilmelde sig på formularen senest 24. september 2020 kl. 12.00.

Medlemmer der ønsker at deltage online i stedet samt medlemmer der tilmelder sig, hvor den fysiske kapacitet (40) er reserveret, vil modtage links til brug for deltagelse på mødet. Til information vil dette foregå via Zoom.

Torsdag d. 24. september 2020 kl. 17.30 – 18.00 vil medlemmer der er tilmeldt online og ønsker dette, kunne teste at forbindelsen til mødet kan opnås.

Der ligges ligeledes link til generalforsamlingen på hjemmesiden, men vi beder alle respektere at det er dem der har hentet stemmesedler der har taleret.

Afvikling af selve generalforsamlingen:

Medlemmer der deltager fysisk vil blive placeret i fysisk passende afstand under hensyn-tagen til COVID-19. Alle medlemmer bedes sørge for at spritte hænder af inden deltagelsen i generalforsamling og evt. bære mundbind. Medlemmer vil blive krydset af når de møder fysisk frem. Mød venligst frem i passende tid og husk afstand når der tjekkes ind.

Medlemmer der deltager online skal inden mødets start afhente afstemningsblanket ved sandkassen i store gård. Dirigenten vil under afvikling af generalforsamlingen meddele, når og hvilken stemmeseddel der skal anvendes. Denne skal efterfølgende i udfyldt stand ligges ned i postkasse i store gård, hvorefter stemmer vil blive optalt. Det samlede resultat vil efterfølgende blive meddelt alle og ført til referat.

For at forebygge smitte bedst muligt opfordrer bestyrelsen endvidere til, at generalforsam-lingen afholdes stringent og at diskussioner, oplæg og punkter på dagsordenen generelt holdes på et minimum, således at vi hurtigst muligt kommer igennem dagsordenen.

Med venlig hilsen

EF Rentemestergården

Bestyrelsen bestyrelse@efrentemester.dk

Tilmelding til Generalforsamling

Det er nu muligt at tilmelde sig generalforsamling.

Tilmelding er vigtig for at vi kan overholde de gældende Corona regler. Der bliver kun mulighed for at deltage online, hvis der kommer mere en 50 tilmeldinger. Der må kun komme en fra hver lejlighed.

Brug venligst nedenstående link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4yFtvYZrK4vadfneqttuNBKULDq-FdkoAQ2ev4eV40Wbfgg/viewform

Guideline for afstemning kommer før generalforsamling. Seneste tilmeling er 22. september. Hold jer opdateret på dagen om det kun bliver en fysisk generalforsamling.

Mange ting i kælder under thoravej 10

Da der er tale om en brandvej ved opmagsineringsrummen under Thoravej 10 må der ikke stå noget uden opsyn på gangarealet. Det vil derfor blive fjernet, hvis man har ting man ikke skal bruge mere skal de stilles i storskralds rummet. Er en ting ikke større en den kan ligges i plast metal papir eller eletonik container skal man sortere det, det gælder som eksempel cd dvd og linene.

Vh Filip Viceværten

Til Rentemestervej 19 B

Jeg skal i gang med at skifte skylleventil og bundprop på jeres toiletter, derfor har jeg brug for adgang til jeres lejlighed.

TIRSDAG D.8/9 FRA KL 8-14:00

I kan aflevere jeres nøgle i postkassen VICEVÆRTEN i opgangen

hvis man ikke er hjemme.

Jeg vil også kontoler at jeres emhætter er korrekt monteret, da der er nogle som har emhætter med motor direkte monteret på vores centrale sug.

Mvh.

Viceværten

Filip.

Generalforsamling: ny dato og anderledes end vi gerne ville.

Kære Alle.

Grundet corona og begrænsning i hvor mange vi må forsamles, har DEAS anbefalet os at afholde generalforsamlingen med en stærkt reduceret dagsorden. Det betyder blandt andet, at de stillede forslag desværre ikke kan blive bragt til afstemning. Dog vil vi tilstræbe at afholde Generalforsamlingen 2021 så tidligt på året som vedtægterne tillader, således at de kan stilles der.

Desuden flyttes datoen, grundet travlhed i DEAS, til den 24/9 kl 18:30. Dagsorden følger med indkaldelsen, som udsendes snarest muligt.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Til Rentemestervej 21 A

Jeg skal i gang med at skifte skylleventil og bundprop på jeres toiletter, derfor har jeg brug for adgang til jeres lejlighed.

TIRSDAG D.25/8 FRA KL 8-14:00

I kan aflevere jeres nøgle til

Fia og Peter Ulf Plambløck

Rentemestervej 21A 2. lejl 7

hvis man ikke er hjemme.

Jeg vil også kontoler at jeres emhætter er korrekt monteret, da der er nogle som har emhætter med motor direkte monteret på vores centrale sug.

Mvh.

Viceværten

Filip.

info

Info

Der vil blive lukket for det varmevand D.18/9

imellem 08:00-14:30

der skal laves service på varm vands beholderen.

Vh Filip

Viceværten