Nabo skal bruge p pladsene

Som i nok har set har vores nabo fået en meget stor kran. Den skal ind og holde på p pladsene ved Thoravej 6. Derfor skal biler og cykler fjernes FRA torsdag D.23/2 til og med mandag D.27/2. Biler der er parkeret på vejen der går fra Thoravej til rentemestervej imellem vores bygning og nabo, skal fjernes torsdag morgen og igen mandag. Jeg har aftalt med euro park, at der ikke kommer afgift i denne periode (23/2-27/2) hvis man holder uden for bås, så i der ikke har en p plads, kan holde langs vores bygning der peger mod rentemestervej eller oppe på taget i p huset.

HÅBER PÅ FORSTÅELSE

Vh
Viceværten
Filip

Udvikling af området mellem RMV 17 og Rentemestergården

Bygherre er nu igang med byggeriet af RMV17. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med AKF omkring afgrænsningen entreprisen som AKF udfører.

Hvis du gør med tanker og ideer omkring hvordan vi kan udvikle området vil det være fint at tage udgangspunkt i den grønne passage tegning – se Arkitektforslag Den grønne passage
Tegn gerne på tegningen – Beskriv hvilke funktioner der ønskes på arealet. Vær opmærksom på at der er skygge i store dele af dagen, så ophold med borde/bænke er mere oplagt på Taghaven RMV17.

Grænsebetingelserne Bestyrelsen arbejder med pt er:

1. Indkørsel fra RMV19A lukkes og P- pladser etableres (se tegning) – AKF Entreprise
2. Hegn med beplantning etableres – AKF Entreprise
3. P-pladser fra skraldeskur v. THV 10 og ned til vareindlevering flyttes i RMV 17 – P-kælder (7 pladser) – AKF Entreprise
4. Der etableres trappe fra taghave som løber langs bygningen og kommer ned på hjørnet. Trappen blive en trappe med store trin i siden som man kan sidde på – AKF Entreprise
5. Vendeplads etableres ikke i første omgang og cykelskur kan blive stående – Status quo
6. Skraldeskur/Cykelskur udvides i cykeldel/beklædes med samme træ som der bruges på RMV17 (tegning kommer) og laves aflåseligt. Omkostninger for at lave grønt (planter) tag undersøges – Ejerforeningens entreprise
7. Krav til bredden af vejen mellem bygningerne samt godkendelse af afspærring ved Thoravej 10 – Undersøges af AKF og Bestyrelsen. Dette vil definere muligheden for at lave græsarmering/græs
8. Gården indhegnet med hvidt plankeværk kan måske nedlægges og inddrages i de fælles arealer (Med mulig reetablering senere) – Undersøges af AKF

Bestyrelsen vil indkalde til workshop når vi har randbetingelserne afklaret med AKF og bemærk derfor ovenstående er bestyrelsens forståelse og forventninger til AKF. Forslag og afklaringerne omkring den grønne passage kan sendes til dengroennepassage@efrentemester.dk

IMG_0712

Storskrald !!!!

Der er en eller flere der har smidt nogle stole og andet storskrald ved affaldsrummet ud for Thoravej 10. Dette er ikke den rigtig måde at komme af med sit storskrald på, det skal på genbrugs pladsen, der er flere i kbh kommune, eller i storskralds rummet ved Rentemestervej 21E. Det samme gælder flasker, det er ikke i orden at stille dem ved rummet ud for Rentemestervej 19A, disse kan puttes i flaskecontaineren ved affald ud for Rentemestervej 21 E eller ved affald på Thoravej. Hvis der ikke er plads er der en flaskecontainer på Fredriksborgade. Vi er alle sammen med til at gøre det til et dejligt sted at bo.

Mvh Filip viceværten

Afhentning af jule træer

Det er igen i år, muligt at komme af med sit juletræ på vende pladsen ved rentemestervej 21 E. Man skal blot HUSKE at tage ALT pynt af sammen med juletræs foden. Træet må ikke være højere end 150 cm, er det højere skal det saves over. D 03/01-2017 imellem 06:00-18:00 bliver de afhente og efter den dato skal man selv køre på genbrug med sit træ.

Mvh Filip Viceværten.

Juletræer

Det er igen i år, muligt at komme af med sit juletræ på vende pladsen ved rentemestervej 21 E. Man skal blot HUSKE at tage ALT pynt af sammen med juletræs foden. Træet må ikke være højere end 150 cm, er det højere skal det saves over. Dato for afhentning kommer senere.

Mvh Filip Viceværten.