Retssag mod E/F Renmestergården

Som de fleste er bekendt med fra opslag mv. er E/F Rentemestergården sagsøgt af 4 ejere i Rentemestergården.

Der var torsdag den 17. november hovedforhandling i sagen og der afsiges dom den 15. december.

Sagen går i korte træk ud på at bestyrelsen er sagsøgt for en ugyldig generalforsamlingsbeslutning omkring deklarationen inkluderende vendepladsen. Ejerforeningen har hele tiden rådført os med vores professionelle administrator, som lige som vi selv hele tiden har ment at dette kunne afgøres med kvalificeret flertal 67% for både antal stemmer og fordelingstal.

Sagsøgerne mener de skulle have vetoret (minoritetsafgørelse).

Derudover mener de fire ejerlejligheder at ville miste kr. 750.000,- som ejerforeningen i givet fald vil skulle dække.

Derfor vil der snarligt blive indkaldt til ekstraordinær for at få ejerforeningens accept af en eventuel ankesag mod de fire ejere. Bestyrelsen vil i de nærmeste dage ligge alle dokumenter ud på hjemmesiden.

fullsizerender

storskrald

Til beboerne i Rentemestergården
Jeg har modtaget en mail fra kommunen, vi sortere ikke vores stor skald korrekt, derfor er der blevet bestilt en container, hvor vi selv skal fylde tingene fra storskraldsrummet i.

Nedenfor er nogle gode anvisninger, som gør, at kommunen kan afhente storskraldet.

At alt affald opstilles håndterbart.
At storskrald kan håndteres af to mænd uden hjælpemidler.
At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
At storskraldet/træ til genanvendelse neddeles til en længde af maks. 1,5 m
At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser.
At skarpe eller stikkende genstande emballeres, så skraldemændene ikke kommer til skade.
At cykler mærkes med en seddel med teksten: ”Fjernes af renovatøren”.
At det skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen.
Vi modtager ikke byggeaffald som storskrald. Byggeaffaldet skal leveres på nærmeste genbrugsplads.

Containeren kommer i morgen mandag og vil blive hente onsdag. Så jeg forslår i kan tømme det mandag KL 17:30
Mvh. Viceværten
Filip

Husdyr i opgangen

Kære Beboere

På vejende af bestyrelsen skal det indskærpes, at det IKKE er tilladt at have husdyr der opholder sig i opgangene, det gælder alle dyr, kaniner, hunde, katte osv… da det kan være til stor gene for dine naboer. Vi vil i samme anledning opfordre jer alle, til at tale ærligt sammen i opgangene, da det i de fleste tilfælde, kan løse udfordringer, inden det bliver til problemer.

Mvh.
Viceværten

Parkering

Ang. Parkering i Rentemestergården

Der er en parkingsplads til alle lejligheder. Nummeret er det samme som lejlighedens arkitekts nr ,altså det nummer som står på nøglen efter systems nummeret CO285P ,så kommer lejligheds nr. det er det nummer der passer til p-plads og evt. kælderrum. Efter det kommer antal trykte nøgler til lejligheden.

Der er desværre forsvundet nogle numre på p-pladserne i p-huset (115 og 85) disse nummer ligger på 1 sal i p-huset. Så holder du på en plads uden nummer skal du flytte din bil da der skal sættes nummer på.

Vil man bruge flere pladser skal man have en skriftlig aftale med ejeren af pladsen. Denne aftale er kun gældende mellen ejeren og bruger, så flytter ejerene er aftalen annullerer og ny aftale med ny ejer skal laves.

Mvh.
Filip
Viceværten

Storskrald

Til beboerne i Rentemestergården
Jeg har modtaget en mail fra kommunen, vi sortere ikke vores storskald korrekt, derfor er der blevet bestilt container, hvor vi selv skal fylde tingene fra storskrald i.

Nedenfor er nogle gode anvisninger, som gør, at kommunen kan afhente storskraldet.

At alt affald opstilles håndterbart.
At storskrald kan håndteres af to mænd uden hjælpemidler.
At storskraldet ikke stables i bunker højere end 1,2 meter.
At storskraldet/træ til genanvendelse neddeles til en længde af maks 1,5 m
At små genstande emballeres, så det er til at håndtere – enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser.
At skarpe eller stikkende genstande emballeres, så skraldemændene ikke kommer til skade.
At cykler mærkes med en seddel med teksten: ”Fjernes af renovatøren”.
At det skal være fri passage fra standpladsen til kørebanen.
Vi modtager ikke byggeaffald som storskrald. Byggeaffaldet skal leveres på nærmeste genbrugsplads.

Mvh. Viceværten
Filip

Indbrud!!!!!

INDBRUD!!!

Der har desværre været indbrud i et kælderrum.

Det indskærpes derfor, ikke at have noget af større værdi til at stå i kælderrummet, da vi ikke kan sikre rummet fuldstændig.

Jeg vil også opfordre alle til at hilse på dem som man møder i vores område, da en med et uærligt ærende ikke bryder sig om at der bliver holdt øje.

Mvh
Viceværten
Filip.

Revner i bærende betonbjælker

Der er i forbindelse med pilotering af naboejendommen, RMV 17, opdaget revner ved de bærende bjælker i Thoravej 6 og 10. Det skal i den forbindelse nævnes at de ikke er kritiske dem der er identificeret endnu.

Har du revner i din lejlighed bedes du registrere dig i dinne formular, så kigger vi på det med bygherre – formular

Billeder af revner må gerne sendes til RMV17@efrentemester.dk

Registrering skal foretages inden 24. juni

VH

Bestyrelsen

Trappe opgangene skal tømmes !!!!

Opskuring og ny polish i opgangen

Mandag til onsdag i uge 23 til 25 (6/6-22/6) bliver opgangene i Rentemestergården skuret op, og der kommer ny polish på.

Sørg da venligst for at gulvet i opgangene er ryddet TOTALT. ALT SKAL VÆK.
Da gulvet skal ligges i blød, kan jeg ikke garantere for ting der ikke er fjernet ikke bliver ødelagt, dette gælder også evt. cykler der står under trappen. Hvis der står ting der er låst fast, vil låsen blive skåret over og tingene vil blive stillet udenfor, så få nu fjernet ALT.

Har du spørgsmål, ring 27139780

Mvh. Filip Palm Thomasberg.
Fpt Service.

Juletræ !!!

Det er igen i år, muligt at komme af med sit juletræ på vende pladsen ved rentemestervej 21 E. Man skal blot HUSKE at tage ALT pynt af sammen med juletræs foden. Træet må ikke være højere end 150 cm, er det højere skal det saves over. De bliver afhentet D.5/1 2016. Efter denne dato skal man selv bortskaffe sit træ.

Mvh Filip Viceværten.